Nebe na Zemi 2020

ZMĚNA: Víkendový seminář – Integrace a Srdce – proběhne přes ZOOM v termínu 11. až 13. prosince 2020.

Je téměř jisté, že i příští víkend bude stále platit 3. stupeň a tím pádem i povolené skupiny do 10 lidí. Budu respektovat vládní nařízení a tak se letos již podruhé v rámci Nebe na Zemi přesuneme do online prostoru.
Protože si uvědomuji, že osobní setkání nic nenahradí a jedná se o poslední termín Nebe na Zemi, tak s Barunkou v příštím roce vytvoříme také možnost neformálního setkání pro všechny letošní účastníky. Jen za symbolickou částku na pronájem prostoru.
I tak vám připravím 11.-13. 12. hodnotný víkend, který bude především o srdci, vědomí a propojení mezi námi.
Vnímám ten termín jako silný, stejně jako naši skupinu, která přestála letošní útrapy a stále tu je v propojení. Naše společná cesta ještě neskončila. Cením si toho, že jste vydrželi. 🙂
O čem to bude? Bude to završení našich letošních setkávání. Bude to o integraci do života. O propouštění. O životaschopnosti. O spojení jednoduchých elementů, které přináší lehkost, zralost, lásku a vnitřní klid.
Vím, že řada z vás je celkem dost online. Bude to poskládané tak, abyste nemuseli stále sedět a koukat do počítačů, ale abychom i tak souzněli ve společném propojení. Nenechte si to prosím utéct. Byla by to škoda. ❤
Nehodlám vás zahltit během závěrečného víkendu informacemi. Vnímám, že v této době potřebujeme něco jiného… Uvolnění. Spočinutí. Pocitovost. Přijetí.
V atmosféře sdílení a sounáležitosti lidí, kteří si společně už leccos zažili a navzájem se poznali.
Pokud jde o to nejdůležitější, neexistují hranice času a prostoru.

——-

Cyklus Nebe na Zemi tvoří páteř všech mých seminářů v roce 2020. Je to celistvý přístup k seberozvoji. S respektem k osobní cestě každého z vás. Celoroční cyklus mi dává po letech vedení skupin největší smysl. Je to pravidelná podpora prospěšných změn ve vašich životech a ve vašem každodenním prožívání s využitím 7 elementů. Ať už se jedná o vztahy, vnitřní spiritualitu, tělo a energii, poslání a seberealizaci, tak cyklus podpoří vaše záměry. 

Nebe na Zemi 2020 přináší nová témata. Po zkušenostech z roku 2019 se ponoříme víc do hloubky a rozšíříme témata. Půjdeme k esenci toho, co přináší to skutečně cenné do našich životů. Půjdeme k esenci sebe samých.


Nebe na Zemi je především svobodným a bezpečným prostorem, ve kterém se lze s důvěrou otevřít svým srdcem. Na tomto cyklu můžete být sami sebou tak, jak si to ve svých životech často nedovolíte. Nebe na Zemi je místem upřímného sdílení v kruhu přátel. Mužů a žen objevujících sebe sama, své zdroje síly, jedinečné dary a talenty. Vznikají krásná lidská propojení, která zrají po mnoho dalších let. 

Nebe na Zemi je o spojení základních elementů. Ty jsou životodárné pro vaše tělo, srdce, mysl i duši. Cyklus je příležitostí dopřát si pravidelně péči, na kterou skrze povinnosti, požadavky a úkoly tak často ve svých životech zapomínáme. Nebe na Zemi je poskládané tak, abyste skutečně poznali sami sebe. A tak i svět okolo vás. Vnitřní proměna se projeví navenek ve vašich každodenních životech. Krok za krokem. S tím jak měníte sebe, vnímáte jinak své okolí. Stáváte se inspirací pro druhé.

Sedm Elementů (nástrojů) Nebe na Zemi nás vede ke zdrojům síly a lásky v sobě. Vše se doplňuje do jedinečného a funkčního celku. Podpora působí tam, kde se právě ve svých životech nacházíte.:

Meditace je element pro opravdovou svobodu. Vnitřní klid a mír se nabízí neustále, bez ohledu na vnější okolnosti. Můžete objevovat sami sebe tempem, které je pro vás přirozené. Díky meditaci lze vystoupit z kola zbytečných utrpení. A ušetřit spoustu energie pro to, na čem záleží. Získáváte nadhled a opouštíte hodnocení a nálepkování. Oproti 2019 budeme pracovat s vícero meditacemi. Čekají nás meditace na společný záměr. To má velkou sílu a léčivý potenciál nejen pro nás..i pro celek, jehož jsme součástí. Dynamická meditace Nebe na Zemi je tu pro naše spojení s tělem, se Zemí i se Zdrojem veškeré existence. Toto je cesta vnitřní celistvosti a zdrojů, které jsou naším dědictvím.

Rituály a konstelace nás spojují se zdroji moudrosti, lásky a síly, které nás přesahují. Jsou osobními, často intenzivními zážitky, které přináší do našich životů prospěšné změny a zkušenosti. Umožňují nám vidět naše životy a okolní svět v cenných souvislostech. Necháváme odejít staré záležitosti a otevíráme prostor pro nové. Je to krásné a silné, když skupina pracuje v hloubce s jedním tématem skrze konstelační rituál. Níže pod obrázkem najdete výčet všech víkendových témat Nebe na Zemi 2020. K nim se vážou i specifické rituály a konstelace.

Kruhy sdílení Přináší hlubokou, vzájemnou inspiraci. S pravidelnou spoluprací se prohlubují a získávají na účinku. Víme, že v tom nejsme sami. Dovolujeme druhým, aby nás „uviděli“ a čerpáme z podpory různorodé skupiny. Učíme se dovednosti pro život: skutečně naslouchat i sdílet z hloubky svého srdce. Ve 2020 budeme více pracovat s mužskými a ženskými kruhy, kdy jeden kruh je léčivým, přijímajícím „svědkem“ kruhu druhého. A tak mohou být propouštěna rodová a kolektivní traumata a nesváry mezi muži a ženami. Tak vznikají mosty pochopení a lásky, které se odrazí v našich blízkých vztazích.

Hudba a tanec Hudba je jako součást rituálů neocenitelná. Má schopnost léčit. Provádí nás energeticky našimi procesy. Vede nás prožitkem. Povznáší nás. A umožňuje nám dívat se bez odsouzení i na naše stíny a nepřijaté části. V tanci dovolujeme, aby naše tělo tančilo samo. Je ohromně uzdravující, když se můžeme pohybovat, jak právě potřebujeme. Když dáváme plný projev svému tělu a energii. Když je nám jedno, co druzí. Čeká nás mnoho hudebních žánrů, hodně seberealizace a radosti přes hudbu.

Koučink a terapie Příští rok sáhnu do své studnice silných a jednoduchých cvičení, která jsem nastřádal za posledních 15 let. Metod pro každodenní život, které mám osvědčené praxí se skupinami i jednotlivci. Tyto přístupy jsou cestou sebepoznání skrze prožitek. Jsou harmonickým propojením na úrovni srdce a mysli. A můžete se k nim pak vracet ve svých životech. Tak jak potřebujete.

Individuální přístup Díky pravidelné spolupráci má lektor větší náhled do životní situace jednotlivých mužů a žen ve skupině. I v takovéto skupině je možné koučinkové a terapeutické vedení jeden na jednoho. V rámci seminářů mohou účastníci čekat, že jim bude někdy lektorem nastaveno zrcadlo. Budou jemně, koučinkově podpořeni. Mohou tak přicházet uvědomění, zdroje energie, či moudrosti.

Podpora každodennosti Znáte to. Jste ve skupině na semináři. A pak se vrátíte do běžného života a nastoupí stereotyp, každodenní závazky a povinnosti. Mnoho účastníků seminářů svádí každodenní vnitřní boj s náplní svých dnů. Vědí, že by rádi více meditovali. Cvičili. Poslouchali oblíbenou hudbu. Malovali. Chodili do přírody. Nebo více četli knihy, které jsou pro jejich duši. Vzhledem k pravidelnému setkávání se nabízí podpora účastníků i v tomto směru. Pro ty z vás, kteří o to budete mít zájem.

Cyklus & Témata & Termíny víkendových částí

Někteří již máte jasno a vám nabízíme možnost zúčastnit se Nebe na Zemi 2020 jako cyklu od konce ledna do začátku listopadu. Celkem 8 víkendových částí za nejpříznivější cenu.

Pro ostatní z vás.. Prvních dvou víkendových seminářů se můžete zúčastnit samostatně. Ty samy o sobě přináší hlubší ponor do důležitých, životních témat. Současně tak máte čas zažít si společnou práci na vlastní kůži a rozhodnout se, jestli půjdete do celého cyklu. Dalších 6 částí od dubna do listopadu pracujeme již v uzavřené skupině, abychom mohli jít více do hloubky. A čerpat z darů, které pravidelná skupinová setkání přináší pro naše každodenní životy. 

Plním si své sny (31. ledna až 2. února 2020, Centrum Živá voda)

Už mohu. A já se rozhoduji nebýt již ve vleku okolností a vnějších vlivů. Vidím se jako Spolu-Tvůrce svého života. Moje sny čekaly na uskutečnění příliš dlouho.. Přijímám vše, co potřebuji pro realizaci svých  záměrů. Je rok 2020 a dovoluji si naplno žít to, co otevírá mé srdce a slouží celku. Synchronicita a přirozenost provází mé tvoření. Každý den si užívám realizaci svých snů. Dřívější úskalí se stávají zdrojem mé síly. Plním si dětské sny, se kterými jsem kdysi popřel části sebe.  

Alchymie zdravých vztahů (6. března až 8. března 2020, Centrum Živá voda)

Je o zdravé komunikaci ve vztazích. Tak, aby naše vztahy zrály. Je o sdílení blízkých lidí, kteří se vzájemně inspirují a obohacují. Obnovujeme svou důvěru ve vztahy. Nemusíme ztrácet sami sebe v intimních vztazích. Je čas být sami sebou a dovolit si být skutečně viděni s důvěrou. Ukončujeme cyklus vzájemného zraňování a zneužívání, pokud toto bylo tradicí v našich rodech. Intimita se znovu stává nástrojem radosti a sebe-léčení ve vztahu. 

Ve svobodě a síle svých hranic (17. dubna až 19. dubna 2020, Centrum Živá voda )

Zdravé a účinné hranice chrání to nejcennější, co máme. Jsou projevem lásky k sobě. Dobře nastavené hranice s druhými = dostatek energie, času a tvořivosti. Jdeme ke kořeni problémů s nastavováním hranic a propouštíme stará dramata. Necháváme odejít i břemena, která nás tolik let vyčerpávala a přitom nám nenáleží. Naše Ano má konečně váhu, když dokážeme říci i jasné Ne. Nepřicházíme již o blízké vztahy kvůli své neschopnosti nastavovat hranice. Nemusíme se již izolovat. S jasnými hranicemi objevujeme svou hodnotu a sebeúctu. Dokážeme si stát za svými hranicemi přirozeně a stejně tak je komunikovat bez pocitů viny.

Přítomnost v každém dni (29. až 31. května 2020, Centrum Živá voda)

I v proudu proměnlivého života mohu být přítomen / přítomna uvnitř sebe. Jen tady a teď mohu vidět, ocenit a přijmout svou vlastní jedinečnou sílu. Vím, kdo jsem. Nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Jsem ve spojení s tichou přítomností v sobě. Uvnitř mne je zdroj svobody, klidu a míru, který přesahuje vše. Bez ohledu na vnější okolnosti nacházím jistotu sám / sama v sobě. Uvolňuji se do plnosti každého okamžiku. Mám důvěru v existenci a užívám si prostou radost z Bytí. 

Hojnost v životě (26. až 28. června 2020, Ekocentrum Loutí – www.ekocentrumlouti.cz)

Vytvářím proud dostatku pro sebe i své blízké. Energie srdce je zdrojem skutečné hojnosti v mém životě. Materiální hojnost a spiritualita patří k sobě. Peníze jsou nevinné. Sdílím své dary a talenty se světem díky hojnosti, která ke mně přichází. Užívám si všeho, co mám. Žiju svůj život naplno s vděčností za každý den.

Tělo zdrojem radosti (4. až 6. září 2020, Centrum Živá voda)

Tělo je největší dar, který jsme tady dostali. Tělo je moudré a pravdivé. Tělo nám ukazuje, jak žijeme. Tělo nás vrací k sobě. Vrací nás k životu tady na Zemi. Spojuje nás s pudy, instinkty a s okolní přírodou. Tělo nám vždy napoví, co ve svých životech potřebujeme. Tělo dokáže zadržovat staré bolesti a dramata, dokud se je nerozhodneme propustit. Tělo se dokáže obnovit a naplnit energií, když mu to dovolíme. Tělo ví, co potřebuje, když nasloucháme. Pak je nám zdrojem radosti. 

Láska v nás (2. až 4. října 2020, Centrum Živá voda)

Sami jsme tím, na co jsme čekali. Sami jsme tím, co jsme venku tak dlouho hledali. Jsme zdrojem. Jsme esencí. Jsme láskou. Jsme láskou, která se touží projevit ve světě skrze tyto ruce, tento hlas, tento dotek. Nikdy nejsme sami, protože jsme vždy ve spojení s celou Existencí. Tam hluboko uvnitř to víme.. Vědomí a láska jedno jsou. A tančí s tělem, s duší a osobností. A tak láska může nabývat mnoho forem. Proto je láska tady ve světě. 

Integrace a Cesta Srdce (11. až 13. prosince 2020, Online přes ZOOM)

Celek je víc, než spojení jednotlivých částí. Díváme se na to, co tvoří naše životy a jak to celé jde dohromady. Jak pracovat sami se sebou tak, abyste žili svoje životy naplno? A využívali všech možností, které máte? Vědomí. Tělo. Naše sny a poslání tady na Zemi. 

Místo konání

Centrum Živá voda, Kohoutov 143 v Podkrkonoší (poblíž Dvora Králové)

Místo konání – na samotě u lesa a potoka

Místo konání – Hojnost v životě

Ekocentrum Loutíwww.ekocentrumlouti.cz

Časy konání

Registrace / příjezd na jednotlivé bloky jsou vždy od 18 do 19h v pátek a předpokládaný konec je kolem 15h v neděli.

Podmínky účasti, ceny a registrace

V současnosti jsou jen dvě varianty. Platba všech zbývajících čtyř částí – varianta F. A nebo platba za jednotlivý seminář 2600 Kč.

A) Platím celý cyklus – celkem 8 částí – jednorázově a volím tak nejvýhodnější cenu. Celková cena je 17600 Kč. Nejzazší termín platby je 28. ledna 2020

B) Platím celý cyklus – celkem 8 částí – na tři splátky: 3x 6600 Kč. Nejzazší termín první platby je 28. ledna 2020

C) Platím jednorázově seminář Plním si své sny (a/nebo) Alchymie zdravých vztahů. Má cena je 2700 Kč za jeden seminář. Později se mohu rozhodnout, jestli přidám variantu D)

D) Platím 6 hlavních částí Nebe na Zemi 2020, které probíhají jen v uzavřené skupině, počínaje seminářem Ve svobodě a síle svých hranic. Moje cena za 6 víkendových seminářů je 15600 Kč jednorázově, nebo na splátky: 3x 5700 Kč.

E) Rozhodl jsem se jít do celého cyklu Nebe na Zemi už před částí Alchymie zdravých vztahů (7 částí). Volím zvýhodněnou nabídku 17100 Kč, nebo na splátky 3x 6200 Kč

F) Platím 4 zbývající části Nebe na Zemi 2020, které probíhají jen v uzavřené skupině, počínaje seminářem Hojnost v životě. Moje cena za 4 víkendové semináře je 10400 Kč jednorázově, nebo na splátky: 3x 3500 Kč. Přidáním se do celého cyklu mám svou účast na všechny části jistou.

Cena nezahrnuje platbu za stravu a ubytování – pro všechny části (1. až 8.) se jedná o dohromady 765 Kč/den, tzn. 1.530 Kč za jeden víkend.  Tyto dodatečné platby se platí vždy hotově na začátku daného bloku.


NOVÝ ÚČET Vaše rezervace je platná zaplacením jednorázové částky nebo první splátky (dle vybrané varianty)  na č.ú.: 295838344/0300, variabilní symbol = 2020. 

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 14 dní před konáním jednorázového semináře vracíme 50 procent vaší platby. Při zrušení účasti méně jak 14dní před konáním semináře je potřeba sehnat za sebe náhradníka nebo zaplatit celou částku semináře. Účast na cyklu se řídí smluvními podmínkami, které dostanete k dispozici na začátku cyklu.


Zpětné vazby účastníků Nebe na Zemi 2019:

Nebe na Zemi pro mě bylo o hluboké práci – o pohledech do sebe sama a na sebe sama. Díky rituálům, různým cvičením a díky té uzavřené a na sebe naladěné skupině jsem dokázal v sobě najít sílu a podívat se na věci, na které jsem se jinak nebyl schopen podívat – do kterých jsem se předtím bál jít a odkrýt je.

Nebe na Zemi je zlomový kurz, který vás naučí jak prožívat sám sebe!

Ruda umí vytvořit bezpečné prostředí, kde se člověk umí otevřít. Prostředí, kde není žádné posuzování, kde člověk může být sám sebou. Navázali jsme zde nová, krásná přátelství.

Nebe na Zemi pro mě bylo nezapomenutelné, nepřekonatelné. Těžko se mi popisuje slovy, to co mi dalo Nebe na Zemi. Je to, jako když se s dvojrozměrného obrazu stane trojrozměrný. Získala jsem hloubku, jistotu a jiný obraz.  A celá skupina dávala pocit bezpečí, otevřenou náruč, podporu, ocenění, soucit i pochopení.

Nebe na Zemi bylo plné nových zážitků. Ukázalo mi to úplně nový rozměr – nový náhled na život. Jsem neskutečně vděčná, že jsem měla možnost pracovat a být součástí takovéto skupiny.

Nebe na Zemi doporučuji každému, kdo je na nějakém pomyslném rozcestí a neví kudy se dát dál. Já jsem našla hodně odpovědí na svoje otázky. A všechny tyhle odpovědi jsem našla sama v sobě. Celý seminář je koncipovaný tak, že vás dovede k vaší pravdě, že si umíte odpovědět sami.

Nebe na Zemi je ideální prostředí pro to, vyřešit si věci hluboko v sobě ve velmi podpůrném prostředí. Nebe na Zemi je kouzelné, protože Ruda, který to celé spojuje dohromady se nepasuje do žádné nadřazené pozice – spojuje lidi dohromady a z té lidské úrovně jim pomáhá řešit jejich problémy. A snaží se je velmi citlivě a s pokorou je vést k jejich podstatě.

Nebe na Zemi o mě bylo o spojení, propojení, blízkosti a o bezpečném prostoru pro cokoliv čím si člověk potřebuje projít – zároveň s obrovskou podporou skupiny.

I když každý z nás má jiný příběh a každý z nás řeší jiná témata, tak to, co nám nejvíce pomáhá je, když si můžeme být navzájem pomocí a vzájemnou podporou – a tohle přesně mi dalo Nebe na Zemi.


Lektor Rudolf Orság: Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích. Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti. Cesta mého osobního rozvoje započala před více jak 20ti lety. Prošel jsem řadou výcviků a víceletých seminářů. S jednotlivci a skupinami pracuji profesionálně 9 let.  Nejlépe poznáte asi skrze můj blog nebo letošní rozhovor se Světlanou. Připravuji pro vás právě nové semináře, webináře a inspirativní videa pro každodenní život v souladu s celkem.

Máte chuť jít do tohoo?

Tato akce se koná v individuálních termínech na základě vzájemné domluvy. Svou preferenci stačí uvést do poznámky rezervačního formuláře.

Vepište prosím číslicí výsledek příkladu. Snažíme se tak zajistit, aby na seminářích neseděli jen roboti.

Zpět na kalendář akcí
Top