Od smrti k životu

Seminář vnitřní transformace v čase Dušiček

Formulář pro rezervaci místa na semináři naleznete na konci této stránky. 😉

Pro účastníky Nebe na Zemi platí sleva 15 procent. (-420 Kč)


Buddha řekl, že dokud nepochopíte smrt, nedokážete pochopit život. Dokud `nezemřete`, nemůžete se znovu narodit.

V toltéckém učení existuje velká iniciace smrti. Toltéci věří, že jen smrt nás může skutečně naučit, jak být naživu.

Smrt je jen jiné slovo pro změnu a přerod. Bez smrti by nebylo života. Vše by bylo neměnné a statické. Smrtí se uvolňuje staré a otevírá se nové. A to se může dít již za života. Například když umírá jedna vaše část, aby se mohla zrodit část jiná.

Smrt může být ještě za našich životů velká učitelka. Strhává závoj našich iluzí. Zbavuje nás nepotřebného uvnitř i venku. Otevírá nás svobodě, lásce a vděčnosti za život, který máme. Směruje nás ke zdrojům energie a talentů, které dlouho spaly.

Pojďte se hlubokou prožitkovou formou potkat s největším tabu naší společnosti, se smrtí a díky tomu se spojit se životem v sobě i kolem sebe.

Někdy nás život dostane na hranu, abychom si uvědomili cenu života tady na Zemi. Protože mnozí žijí, jako kdyby vlastně nežili. Mnohdy nevědomě následují své blízké. Ty, kteří mají místo v jejich srdci, ale už tady nejsou. A nebo jsou naživu, ale bez života. 

Pokud nejsme vědomě ve spojení se svou smrtelností, nejsme většinou ve spojení ani s našimi předky. A tím přicházíme o sílu, která se nám nabízí. 

Vědomí vlastní smrtelnosti je darem pro náš život. Darem tvořivosti v naší přítomnosti. Žít se smrtí dává našemu životu hloubku na mnoha rovinách. Není to nic morbidního, ani negativního. Je to přijetí toho, že života není bez smrti. JE to vyvážení dvou pólů. Známkou toho, že jsme pochopili, je bezbřehá vděčnost za malé věci, které život přináší. A pokora vůči tomu, co nás přesahuje.. S vědomím smrtelnosti mnoho dramat našeho života ztrácí svůj náboj a my objevujeme dary každodennosti. Vážíme si své energie, svých intimních vztahů a času, který nám byl dán.

Obsah semináře

Na semináři vás jemnou, prožitkovou formou povedu do kontaktu s tím, co nás všechny přesahuje. Život a smrt jsou dvě strany jedné mince. Toto pochopení na úrovni prožitku přináší mnohé dary. Seminář bude poskládaný tak, abyste mohli projít energetickou a meditační přípravou. A v sobotu, v čase Dušiček, společně projdeme Rituálem. Tento čas je branou, kdy se snadněji dostáváme do kontaktu s našimi předky. Naši předci mají moudrost a sílu, která stále proudí a může být neocenitelnou podporou pro naše životy. Podporou zejména v momentě, kdy se my živí vědomě spojujeme se svou smrtelností. Díváme se na práh, který jednou přijde. A tak necháváme odejít iluze a představy naší osobnosti. Iluze, které bránily životu v nás mnohdy řadu let.

Smrt může být nástrojem vnitřní transformace, dokud ještě žijeme. Pokud k ní přistupujeme s úctou a pokorou. Smrt je velká učitelka.

Seminář je současně neocenitelnou přípravou na náročné, životní momenty. A na to, co jednou, pro každého z nás, přijde. 

Co je to vlastně rituál?

Rituál je osobním, často intenzivním zážitkem, který umožňuje v mém životě prospěšnou změnu.

Rituál je ohraničen v čase a prostoru. Je vedený lektorem, často jednoduše, s podporou několika principů. Podporou je okolní příroda a hudba. Pracujeme s vašimi individuálními a se skupinovými záměry.

Rituál nám umožňuje vidět nové úhly pohledu, díky kterým pak měníme reálně svůj život. Umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na životní situace.

Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou celistvým přístupem k osobnímu rozvoji.

Rituál je třeba zažít, slovy to tak úplně nelze předat.

V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru.

Nepotřebujete dopředu žádné zvláštní znalosti ani dovednosti. Necháváte se vést krok za krokem. Rituál je konstelační – během rituálu jsme všichni ve spojení s inteligencí a moudrostí, která nás přesahuje.

Účinky a dary

Tento seminář může být transformačním, hlubokým zážitkem, na který nikdy nezapomenete. Bude vás provázet dál vaším životem během následujících týdnů, měsíců, nebo dokonce let.

Rituály často působí na více rovinách současně. Účastníci často přijíždí s jednou či dvěma záležitostmi, ale odjíždí s výrazně celistvějším pohledem na sebe, na život, na celek.

Pod obrázkem je pár příkladů (na základě zpětné vazby od účastníků mých rituálů)

Zbavila jsem se dlouhodobého psychosomatického problému.

Otevřel jsem rezervoár klidu a míru ve svém životě.

Byla jsem bez energie, musela jsem spát i přes den a teď mám energii pro to důležité v životě.

Konečně mám plnohodnotný vztah.

Změnila jsem práci a dělám, co mne baví.

Rituál mi pomohl s velkým životním rozhodnutím / výběrem mezi více variantami.

Srovnal se mi vztah s tátou.

Odložila jsem břemeno, které zatěžovalo můj rod po řadu generací.

Zase se na sebe mohu dívat v zrcadle a mít se ráda.

Nalezl jsem zdroj vnitřní hravosti a radosti.

Místo konání

Centrum Živá voda, Kohoutov 143 v Podkrkonoší (poblíž Dvora Králové)

Místo konání – na samotě u lesa a potoka

Registrace a čas konání

Registrace jsou 1. listopadu 2019 od 18 do 19h, pak bude následovat večeře a od 20h začínáme. Prosím přijeďte včas, ať nepřijdete o začátek. Vezměte si s sebou prosím hotovost na platbu za stravu a ubytování v celkové výši. Předpokládaný závěr je 3. listopadu kolem 15h.

Cena

2800 Kč (plus 2x 750 Kč /den za vegetariánskou stravu a ubytování).

Pro účastníky Nebe na Zemi platí sleva 15 procent. (-420 Kč) 

Co s sebou

Detailní informace dostanete v předstihu emailem.

Rezervace: Vaše rezervace je platná přihlášením skrze rezervační formulář níže a zaplacením lektorného 2800  Kč na č.ú.: 670100-2203826135/6210, variabilní symbol je datum konání semináře ve formátu DDMM, tedy 1.11. = 0111

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 14 dní před konáním semináře vracíme 50 procent vaší platby, nebo převedeme vaši platbu na jiný termín. Při zrušení účasti méně jak 14 dní před konáním semináře je potřeba sehnat za sebe náhradníka nebo zaplatit celou částku semináře.


Lektor Rudolf Orság: Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích. Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti. Cesta mého osobního rozvoje započala před více jak 20ti lety. Prošel jsem řadou výcviků a víceletých seminářů. S jednotlivci a skupinami pracuji 8 let.  Nejlépe  poznáte asi skrze můj blog nebo rozhovor pro Cesty k sobě. Připravuji pro vás právě nové webináře a inspirativní videa pro každodenní život v souladu s celkem.

Mám zájem o rezervaci


Zpět na kalendář akcí

Fatal error: Can't use function return value in write context in /data/web/virtuals/53752/virtual/www/wp-content/themes/responsive/footer.php on line 112