Metody práce

Můžeme být skutečně šťastní, zdraví a spokojení bez ohledu na vnější podmínky. Žít naplněné vztahy a být zodpovědní za svůj život, hravě a s lehkostí. Skutečná svoboda každého z nás vychází ze schopnosti mít soucit se sebou samými, s uměním odpouštět si a přijímat se, s rozvíjením láskyplného vztahu k sobě. Někdy to znamená postavit se svým největším strachům a stínům, abychom pochopili cenné souvislosti, ale naplněný život za to stojí.

Metody a způsoby mojí práce jsou různé a mění se v průběhu času. Nakonec to nikdy není o konkrétní metodě, ale o tom, co je ‚mezi řádky‘. V současnosti se věnuji primárně skupinovým seminářům. Ty jsou jednodenní a vícedenní. V rámci seminářů pracuji skrze hluboké a účinné metody: konstelace, meditace, kruhy sdílení a koučink. Čas od času připravuji tematické večery.

V současnosti nenabízím z důvodu kapacit individuální sezení a koučink.

Top