V této (ne)technice spočívá skutečný základ celé emoční inteligence. Ač je to tak jednoduché, pro většinu lidí je to nesmírně obtížné, protože se roky a roky cvičili v přesném opaku – v úniku a reaktivitě.

Jádro práce s náročnými emocemi je: 

Být vědomě s emocí a dovolit jí být, aniž byste jí vzdorovali. 

Když (například) někdo řekne něco, co ve vás vyvolá bolestnou emoci, tak..

1 Dáte plnou pozornost místu v těle, kde danou emoci cítíte. Ať už je to tlak, sevření, tupá či ostrá bolest,.. 

Dát plnou pozornost emoci znamená, že necháte být a neřešíte myšlenky, které emoce vyvolala. Alespoň načas neřešíte životní situaci, do které jste se dostali, kromě situací, kdy je rychlá akce potřebná. 

Neřešíte spouštěč emoce – člověka, ani situaci, která emoci vyvolala. Přijímáte zodpovědnost za svou emoci, která byla vyvolána na povrch. Takže pokud například emoce vyvolá bolest na solaru, vaše pozornost jde právě tam a zůstává v dané části těla. 

2 Dovolíte tomu být – emoci i fyzické odezvě ve vašem těle a současně jste s tím pozorností přítomní co nejvíc. Aniž byste byli v rezistenci. Co znamená rezistence? Rezistence znamená, když se emoce snažíte jakkoliv zbavit. 

Jdete do odporu proti fyzickému pocitu, který ve vás vyvolává. 

Stáhnete se v dané části těla, zavřete se. Opakem je uvolnění, otevření, i do bolestných emocí a pocitů. 

I kdyby se vám zatím nedařilo uvolnit část těla, ve které emoce nejvíc působí, tak postupně uvolňujte ostatní části těla,…když je stažené břicho, zaměřte se nejprve postupně na ostatní částí těla – ramena, krk, končetiny, tím, že dýcháte, pohybem uvolňujete, jste vědomě pozorní.  A pak se vraťte zpět k citlivému místu a dejte mu plnou pozornost.

Vědomí a dech udělá uvolnění v těle za vás. Kdyby to nefungovalo, můžete naopak párkrát stáhnout svaly v břiše, ramenou, atd. a následně uvolnit a dýchat. Stažení svalů přinese uvolnění. 

Kde se lidi většinou zaseknou: Tím, že začnou bojovat se „spouštěčem“, který v nich emoci vyvolal. A tím, že začnou o emocích a pocitech přemýšlet, začnou je analyzovat hlavou. Pak nemohou cítit to, co právě probíhá. Je to zvyk. 

A je to způsob, jak emoce opět zatlačit hluboko v sobě…dokud je nevyvolá další spouštěč. 

Když se tak stane s čerstvě spuštěnou emocí a uvědomíte si, že jste zpět v hlavě, tak se neobviňujte a prostě se skrze dech a vědomou pozornost vraťte do té části těla, kde je emoce stále živá. Myšlenky si mohou jet dál, ale postupně ustanou, protože nejsou živeny a rozvíjeny.

3 Zůstaňte s nepříjemným pocitem v těle, dokud nepřestane působit, neprojde takříkajíc „skrz“, dokud se nerozpustí. Klíč je v tom, abyste si dokázali dát prostor na práci s náročnými emocemi. 

Pokud je tady bolestný pocit i po deseti minutách a vy se stále uvolňujete, tak neposlouchejte vaši hlavu, když vám říká, že to „nefunguje“. Skutečně se rozhodněte dát emoci v těle plnou pozornost. Relaxujte „do ní“, uvolňujte se, prohlubujte vědomou pozornost. 

Tohle potřebuje nejlépe pravidelnou praxi. Je to cesta k vnitřní svobodě, cesta ze zraněného ega, které je živené zadržovanými emocemi minulosti a brání nám žít ve svobodě, pocitovosti, tvořivosti a radosti. 

Důležitá poznámka pod čarou: 

Pokud to celé děláte proto, abyste se zbavili nepříjemného pocitu, nepříjemné emoce, tak jste v rezistenci. Dokud jste v rezistenci, tak účinek bude vždy omezený. Skutečně DOVOLIT emoci být znamená, že nechcete, aby odešla. To není masochismus, ale skutečné přijetí, které umožní uvolnění jakékoliv zacyklené & zadržované emoční energie. Tohle je vaše energie a skrze nepřijetí a odpor byla zadržována často desítky let. 

Uvědomte si, že daná emoce je tak intenzivní proto, že po letech odmítání potřebuje vaši plnou pozornost a přijetí. Potřebuje být skutečně vnímána a procítěna. Jakmile tohle skutečně pochopíte – a rozhodnete se pro změnu – tak přichází vnitřní osvobození. 

Většinu emoční bolesti způsobuje právě naše rezistence. S uvolněním a vědomím je mnohem snazší být s čímkoliv, co nám v minulosti mohlo přijít k nevydržení. To nevydržení způsobujeme my sami tím, že něco ve svém životě nechceme. S praxí se vše změní.