„Ve chvíli, kdy něco přestanete chtít, získáte to.“ Andy Warhol

To však neznamená, že bychom měli své sny opouštět. Jedna věc je přestat své vize, záměry a plány dusit přílišným tlakem. Druhá věc je prostě to s nimi vzdát.

Spousta lidí věří, že své sny naplní jen ti talentovaní jedinci, kteří zrovna měli štěstí, měli dobré podmínky, podporu okolí,.. Zeptejte se kolem. Uslyšíte, že to je „celé tak nepravděpodobné, že nemá smysl se vlastně snažit“.

Není to o talentu ani o štěstí.

Ve skutečnosti své sny naplní ti, kteří to s nimi nevzdali.

Vaše odhodlání rozvíjet sebe a jít dlouhodobě nějakým směrem se skutečně počítá. Vaše odhodlání pokračovat. I když se vyvalí nepříjemné životní situace, které vás vedou, abyste se stali lepší verzí sebe sama.

Život nás stále opracovává. Když to vezmeme za správný konec, tak objevíme, kým vlastně jsme. A co jsme sem přišli tvořit. Nezalekneme se stínů a dovolíme si být světlem a inspirací pro druhé.

Proces zrání a tvoření neskončí do poslední vaší minuty tady na Zemi.

„Bastien měl mnoho přání, ale to už je jiný příběh.“