A současnost nám ukazuje pošetilost našeho konání a neudržitelnost tohoto přístupu. Naše dlouhodobá orientace na venek nás přivedla k mnohem větší nemoci, než kterou tady řešíme.

K nemoci mysli, která se vymkla ze své funkce pouhého nástroje v našich životech. Tahle nemoc se odráží do všeho uvnitř nás i venku kolem nás. A epidemie, stav životního prostředí, úroveň našich lídrů a globální ekonomiky a společnosti je jen odrazem mnohem hlubší nemoci.

Mám ohromný respekt ke všem, kteří v této době konají dobro a pomáhají celospolečenský i na úrovni menších komunit. A přesto se dá říct, že dnes jen z většiny bojujeme s přízraky, než abychom šli ke skutečné přičině.

Obrazně řečeno.. Sekáme rychle rostoucí šlahouny, místo abychom si sedli na zadek a dali si čas s tím, proč všechna ta plevel tak rychle roste. Takto nám dříve nebo později dojde energie a čas..

My všichni jsme dnes v situaci, kdy není jedna pravda, jeden možný přístup. Jsou jedinečné okolnosti každého z nás. Další příměr.. Když každý bydlíte jinde a chcete jet do Prahy, tak pojedete každý jinudy. Každý budete mít jinou cestu. Nemá smysl se dohadovat o tom, kdo má pravdu. Každá cesta bude správná.

Jakékoliv plošné řešení, které nemá respekt a úctu k jednotlivci, bude mít vždy svou stinnou stránku. Stránku, která bude viděna až o dost později. Stín bude větší než původní prospěšný účinek.

To je princip, který funguje odjakživa. A lidé mají krátkou paměť.

Je to stejné, jako si dnes vzít půjčku a pak splácet řadu let násobek. Na začátku to fungovalo a dalo nám to dočasnou „svobodu“, dnes je z toho otroctví. Chvíli jsme si uživali a teď dlouhodobě trpíme. Možná jsme nevěděli, možná jsme nechtěli vědět a dnes je již pozdě..co by kdyby.. Stalo se.

Současný svět zrychlujících změn dává zrod diktátorům.V minulosti byli vždy velcí vůdci, kteří měli na začátku „dobré“ úmysly, oni věřili, že jsou dobří a svět to nakonec ocení – Hitler, Stalin, Mao,.. Hodně lidí se k nim na začátku přidalo a hlásalo jednu pravdu. A všichni víme, jak to dopadlo.

Dnes se ze strachu mnoho lidí upíná k jedné pravdě, hledají zajištěný návod na přežití v této době. Hledají vůdce, který tohle dodá. Brzy budou hledat vůdce, který rozdrtí odpor těch s jinou pravdou. To se vždy nakonec otočí proti.

Naše část spolupráce je v tom, že nechceme vidět ten „stín“. Chceme přistoupit na jistotu i když uvnitř víme, že jistota je největší iluze v životě. Mnozí ve svém strachu rádi uvěří. Je to pro ně stále lepší, než se podívat dovnitř sebe. Změnit sebe.

Pak nesou stejný díl zodpovědnosti jako diktátor, či oligarcha.Strach vždy zplodí jen další strach. Sledujte, jak se kola vymezování, strachu, nucení názorů a jediných pravd roztáčí stále rychleji. Nakonec to praskne a očista přijde tak jako tak.

Vnitřní transformace

Pokud máte svá nevyřešená témata, své strachy, své pocity viny,.. Tak současná doba je vytáhle spolehlivě na povrch. A nejspíš je to teprve začátek. Alespoň letos se ta intenzita s přestávkami zvyšuje celkem pravidelně.

Můžete se rozhodnout bojovat s tím, co z vás to nepříjemné vytáhlo. S lidmi. S názory. S životními situacemi a okolnostmi. A nebo půjdete dovnitř a tam skutečně uvidíte a propustíte to, co ve vás leželo tak dlouho. Propustíte to, co vás omezovalo na životě možná desítky let..

Dlouho to bylo neviděné. Když to vyplave na povrch, nejde již zavírat oči.

Tenhle proces bude nějakou dobu pokračovat. Je to příležitost.

Pro nás. Pro vás. Pro mě. Pro všechny bez rozdílu.

Nenechte se strhnout tím, co je jen na povrchu. Je čas přijmout zodpovědnost každý sám za sebe. S tím se rozvine i zodpovědnost za náš osobní i společný životní prostor.

To je jediné skutečné řešení všech palčivých témat současnosti.

Schopnost propouštět ze svého života to náročné..Jde mnohem lépe, když máme dostatečnou kapacitu vědomí. Být vědomý znamená obrátit směr pozornosti a zůstávat ve svém středu, i když venku je právě bouře. V oku hurikánu je vždy klid.

To je nejcennější dovednost pro tuto dobu. To si dnes uvědomuje víc lidí, než kdy dřív.

Pozor. To není o pasivitě. Být ve svém středu umožňuje, abychom se nechytali na to, co nám jen bere energii. A také abychom tvořili tak, aby to bylo trvale prospěšné nejen pro nás a naše blízké, ale i pro celou společnost. Je to stav skutečného Tvůrce.

Zvu vás na pravidelná meditační setkání, která pořádám online. Vždy čtvrtky od 18:20 do 20h. Vše najdete u mě na webu rudolforsag cz pod kalendářem akcí.