S čím pracujeme skrze konstelace?

Konstelace ukazují život v nejdůležitějších souvislostech a zákonitostech. Řada lidí se domnívá, že se jedná o metodu, která pracuje `jen` s našimi vztahy. Mají však daleko širší využití. Ve všech oblastech použití umožňují, abychom se podívali na konkrétní životní situace z ptačí perspektivy, i na úrovni detailů. Ukazují nám nové úhly pohledu. Otevírají naše zdroje a potenciál. To vše hlubokou, prožitkovou formou. Konstelace jsou v podstatě silné rituály pro naše srdce a duši. Úžasným způsobem pracují se systémy, jejichž jsme součástí. Ať už jde o rodinu, pracovní kolektiv, pod.

Konstelace a vztahy, známé také jako rodinné konstelace

Pracují se souvislostmi v naší původní rodině a naší současné rodině, pokud jsme nějakou již založili. Efektivně odhalí, jak se dostat do větší síly a lásky. Ukáží, pokud dávání a přijímání v našich vztazích není v rovnováze. V našich rodinách byl často někdo vyloučen, či zapomenut, což má často důsledky i pro několik dalších generací potomků. Skrze vztahovou konstelaci můžeme pracovat s téměř zapomenutým traumatem, tajemstvím, křivdou, která se stala. Pak se může uvolnit dlouho zadržovaná energie. Otevře se komunikace, začne opět proudit láska. Pracuji i s rozchodovými konstelacemi a rituály. My totiž většinou neumíme uzavřít své předchozí vztahy a tak v našich srdcích není dostatek místa pro vztah současný.

Pracovní, finanční a organizační konstelace

Víc a víc zakázek a záměrů ke mně přichází v této oblasti. V práci a povolání trávíme významnou část našich životů a i tady můžeme mnohé pochopit a harmonizovat. Klasická zadání konstelací v této oblasti jsou: Rád bych našel svoje poslání, dělal povolání, které mě baví a kde jsem `v síle`.  Moje práce mě vyčerpává a nejsem za ni dostatečně oceněný. Mám problém s kolegy v práci, vždy jsem v týmu v určité roli, která mi nevyhovuje. Podnikám a i když hodně dřu, tak se mojí firmě nedaří. Rád bych měl v životě finanční hojnost. Rád bych se uměl ocenit za svou práci.

Psychosomatika

Než jsem začal pracovat v této oblasti konstelačně, pracoval jsem několik let s klasickou psychosomatikou. Tzn. z moudrých knih (Dahlke, Hay, Hrabica,  a další skvělí autoři) jsem znal příčiny a chování, které vede k nejrůznějším nemocem a pak jsme individuálně pracovali s klienty v souvislostech jejich života. Konstelace však v praxi umožňují mnohem individuálnější přístup, který vede k vyléčení. Do konstelace lze postavit zdravotní symptom, který nás trápí a který na něco konkrétního v našem životě ukazuje. Konstelací se pak necháme vést. Konstelace vede k řešení, dá nám informace a pochopení, které jsme potřebovali.

Závislosti

Konstelace zcela změnily můj přístup k závislostem. Terapeuti, lektoři a koučové se často domnívají, že závislosti jsou něco špatného, co se musí vymýtit a odstranit. Neuvědomují si, že závislosti mohou mít načas v našem životě důležité místo. V konstelacích se ukazuje, že závislost je spíše naším pomocníkem a podporovatelem, než tím, co škodí. Pomáhá nám překonat nějaké období, abychom se mohli pustit do výzvy, která je před námi. Abychom se mohli podívat na něco, co pro nás dlouho bylo těžké. Když uvidíme a pochopíme, závislost sama od sebe může odpadnout a my jsme připraveni posunout se dál.

Konstelace v rozhodování se

Velmi oblíbený typ konstelací. Klienti za mnou přichází v situacích, kdy se rozhodují mezi několika možnostmi. Může se jednat o změnu životního stylu. Změnu pracovní kariéry. Rozhodování se mezi několika místy, kde by chtěli žít. V konstelaci pracujeme nejen se všemi známými variantami, ale můžeme pracovat i s rolí `jokera`. Neuvědomovanou variantou, která dosud ležela v hloubi našeho nevědomí. Účastníkovi konstelací to tak umožní, aby se podíval na situaci `out of the box`. Nejen uviděl celkový obrázek, ale rozšířil svůj pohled novým způsobem. Připustil si varianty, které pro něj dosud byly příliš fantastické a odvážné, aby o nich vůbec uvažoval. Přitom se právě tam může nacházet naše tvořivost a síla..

Globální konstelace

Pro některé klienty, eventuálně pro celou skupinu pracuji i s konstelacemi, které se věnují globálním tématům. Je možné postavit konstelaci na současnou politickou, ekonomickou či společenskou situaci. Podívat se na nejrůznější sociální témata, například postavení menšin v naší zemi, přistěhovalectví, kulturní zvyklosti, apod. Dostaneme konkrétní obraz a souvislosti, které by nás ani nenapadly a které nám mohou být v našich každodenních životech prospěšné.

Konstelace a rituály zasvěcení

Je to přístup, který spontánně začal vznikat během mé konstelační práce. Je možné konstelací oslavit a podpořit začátek něčeho nového. Nedávno jsem konstelačně pracoval v jednom jednom krásném prostoru, který byl právě otevřen pro skupiny a semináře. Na zadání pronajímatele jsme nechali rozvinout krásnou konstelaci, která byla v podstatě zasvěcovacím rituálem pro tento prostor. Když se povede něco takového, můžete cítit podporu místa a elementů, které se v daném místě nachází.

—— —— ——

Zde naleznete termíny plánovaných konstelačních akcí po městech ČR a SR: KALENDÁŘ AKCÍ

Top