Velkou část života jsem následoval nejrůznější učitele, kteří předávali, co dělat a nedělat v životě, aby se mohlo stát realitou to, či ono. V určité fázi vývoje tohle asi většina z nás potřebuje. Hledáme ujištění a záruky.: `Když se odevzdám těmto pravidlům a poctivě splním dané úkoly, tak za odměnu budu šťastný ve vztahu, naplněný, bohatý, zdravý, atd.`

Vnitřní zrání (spojené se ztrátou iluzí) každého však dříve či později dovede k pochopení, že učitel může pouze poukázat určitým směrem. Inspirovat svým příkladem a vyjádřit, co pomohlo na jeho cestě. Vytváří prostor pro vnitřní změnu.

Skutečný učitel vás však neučí, co máte konkrétně dělat a nedělat, ani co je dobře, co je špatně. Protože ví, že pravdu si pro sebe každý potřebuje objevit sám na vlastní zkušenost.. Skrze riskování, občasné zranění se (více emočně, možná i fyzicky), spoustu pokusů, omylů, drobných i velkých vítězství a selhání.

To je jedinečná cesta každého z nás. Cesta, která vede do souladu vše, kým jsme. Učíme se primárně skrze prožitky, ne skrze vědomosti. A objevujeme v sobě samých víc a víc lásky a síly. Proces je postupný, aby se naše tělo mohlo přizpůsobit.

Semtam se znovu chytíme a chceme víc jistot. Je to přirozené. Pokud jsou však někde tvrdá pravidla, autority, dogmata, tendence zaplést druhé do hierarchických organizací a struktur, tak to ukazuje, že je ve hře i strach a boj o moc.

Bůh (autorita) není nad námi. Bůh je v nás. A má možnost tvořit v individualizované formě našeho Já naprosto unikátním způsobem. Všichni nacházíme vnitřní celistvost, propojení toho nižšího a vyššího v nás, po svém. A víme, že jsme na správné cestě, když náš život prostupuje více lehkosti, hravosti a tvořivosti.

Mojí cestou je vytvářet vám na seminářích a při rituálech prostor, tvořivé podmínky a podporu pro znovuobjevování sebe ve všech barvách a odstínech. Od VÍM, KDO JSEM se odvíjí vše ostatní. Učíte se skrze vlastní prožitek a zkušenost. Základním kamenem je váš střed, vaše vlastní srdce, které vám vždy řekne, co si z toho všeho vzít a co nechat (úplně, nebo prozatím) být.