Neochvějně věřím, že současné okolnosti povedou k vnitřní transformaci mnoha lidí a komunit. Povedou k dalekosáhlým změnám, které se projeví na úrovni celé společnosti.

Někdy je to bolestný proces, ale tu bolest prožívá především naše osobnost – naše ego – které se nechce pustit svých zažitých a ověřených jistot. Nechce se pustit, protože je ovládáno strachem, nekonečným lpěním a tužbami. Nechce se pustit, i když to přináší spoustu utrpení.

Náročné procesy v sobě vždy nesou ovoce. Přináší náhled na život, který vychází z přirozených zákonitostí. Náhled, který zahrnuje více lehkosti, důvěry a uvědomění. Jsme součástí celku, jsme součástí přírody. Nejsme jen toto tělo, tato osobnost, myšlenky a emoce.

Jsme neoddělitelnou součástí něčeho, co to vše přesahuje. A to něco má přirozeně mnohem víc tvořivosti, lásky a síly, než jsme si kdy na úrovni své mysli a osobnosti dokázali představit.

Věci, které se dějí na druhé straně planety nás dnes již přímo ovlivňují.

Jsme propojeni mezi sebou, jsme propojeni se vším, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Nejde si již hrát na osamělé ostrůvky, názorové bašty a znepřátelené kmeny.

Život má úžasnou schopnost rozmetat malicherné hry, které vychází z malosti a omezenosti.

Tím, že před nás postaví něco většího než jsme my.

Něco co vyžaduje pravdivost, upřímnost a spolupráci všech.

Pak můžeme vidět absurditu toho, co už nějakou dobu nefunguje.

Vše se zrychluje, změny nabírají na intenzitě. Jistoty se jedna za druhou hroutí. Jde jen plynout s proudem, řešit přítomnost, pracovat se svou energií.

A nacházet úhly pohledu, které vychází ze soucitu, laskavosti, lidskosti a tvořivosti. Brzy se završí letošní cyklus seminářů Nebe na Zemi. Věřím, že se nám podaří sejít se v půlce prosince naživo.

Bude to stát za to i jako samostatný víkend.

Protože ty dva dny budou o tom, jak se osvobodit od navyklého myšlení, emocí a energetických vzorců, které nás omezují v tom, abychom své životy žili naplno. Ve světle současných okolností.

Bude to o návratu k životu ve svobodě svého skutečného Já. Bude to o každodenním spojení s naším nejhlubším bytím. Během tohoto víkendu propojíme části životní skládačky do jednoho celku, který příspívá k životu v radosti, vděčnosti a uvolnění.

I to, co změnit nemůžeme se nám může stát zdrojem síly a moudrosti. Oheň může být zdrojem utrpení a zkázy.

Jenže když „přidáme“ vědomí, dovednost, pokoru a záměr dokáže oheň tvarovat ušlechtilý kov do něčeho užitečného a krásného.

Ty jsi ten ušlechtilý kov.

Jen tomu možná nevěříš.

Možná jsi zapomněl/a..