Jak poznám, že moje cesta spirituality & osobního rozvoje skutečně „funguje“? 

Když jsem ve stavu bytí, kdy na nic dalšího nečekám. Nic nepotřebuji zaplňovat a nahrazovat. Je to plnost toho, co je. Často je to tichá radost & klid bez zjevné příčiny. Když se rozhlédnu kolem sebe, tak nacházím spoustu věcí, za které jsem vděčný. Všechno to je v mém životě již přítomno. 

Z tohoto stavu mi život dává ještě víc, aniž bych si o to říkal. 

Třeba nejsem v tomhle „stavu“ pořád, ale přichází přirozeně stále častěji. 

Je to samo o sobě tak naplňující, že se nepotřebuji za ničím hnát. 

Znamená to, že už jen sedím „jako pecka“? Nikoliv. Moje tvořivost je inspirována něčím, co mne přesahuje. Je to chuť sdílet. Propojovat. Nacházet nové úhly pohledu. 

K životu přistupuji s větší lehkostí, a to i v situacích, které by jinak byly vnímány celkem dramaticky. 

Když se nechám stáhnout dramaty, když se nechám od druhých hodit do naučených reakcí, je to v pořádku. Je to další pozvání vrátit se k sobě. Uvolnit se do života. Dívat se, čeho se uvnitř (ne)vědomě držím. Je to kontrast. Volím si uvolnění, energii a naplnění, nebo něco jiného? 

U lidí, kteří v této vnitřní plnosti žijí stále, bychom to většinou nepoznali. Někteří vyzařují velký klid, jiní jsou „strejda & teta od vedle“. 

Skutečná hojnost je, když pocitově & jasně přijde uvědomění, že mám & jsem vše, co jsem tak dlouho hledal. 

Nový vztahový seminář pro páry i jednotlivce je Radost ve Vztazích. Mnoho vztahů prochází intenzivní transformací, objevují větší zralost & soulad. Toto bude celistvá podpora. Již brzy v Zahradě živlů.: http://www.orsag.info/akce/radost_ve_vztazich/