Ve svém živlu

Konkrétní obsah tohoto semináře stále ještě ladíme. Seminář pro spojení se svým vnitřním Já. Čas pro celkovou vnitřní obnovu a regeneraci ve spojení se všemi živly.