Intimita ve vztahu

Mnoho lidí má krásné představy o vztahu plném intimity, důvěry a lásky, ale když možnost takového vztahu přijde, tak utečou. Aby mohl být vztah skutečně intimní, je to nejprve o odvaze dvou lidí být intimní se sebou sama. 


Potřebujeme umět být s čímkoliv, co je naší součástí, i s těmi nejhlouběji uloženými částmi, které někdy vyplavou na povrch. Slovo intimita pochází z latinského „intimus“ – nejvnitřnější. Pokud se nedokážeme otevřít ani sami sobě, těžko se otevřeme druhým. 


A druzí nás svou otevřeností budou ohrožovat. 


Budeme se natahovat po energii a pozornosti druhých, ale nenecháme se poznat takoví, jací opravdu jsme. A to může být pro lidi kolem nás velmi náročné.


Intimita není o sexualitě. Sexualita může být velice intimní. Může být splynutím dvou lidí, kteří se dávají tak, jak jsou. A nebo může být o dvou lidech, kteří si každý / každá dělají to své, uspokojují si své potřeby a hlídají si, aby nedostali méně, než dávají. Pak to není naplňující na úrovni duše, a nakonec ani na úrovni srdce a těla.


Teprve když přestaneme utíkat sami před sebou, tak můžeme žít v důvěrném, intimním vztahu. Do té doby si na intimitu pouze hrajeme. Je to o vývoji každého z nás. Pro mnoho lidí je intimita velmi zraňující. Je to dané jejich minulostí, traumaty, která si v sobě nosíme, prostředím v našich původních rodinách.


V cyklu mají muži a ženy dostatek prostoru a času. Pozvolna nachází důvěru se znovu otevřít.. Sobě. Životu. Blízkým lidem. Získávají schopnost být i s náročnými emocemi, objevují cestu, jak uvolnit své tělo a být zase sami sebou.


Pracujeme tak skrze krásná prožitková cvičení, ve dvojicích i ve skupinkách. Čekají vás nové konstelační rituály, které budou přinášet ozdravující účinek na úrovni těla, duše, srdce a mysli. Protože jsme ve velmi bezpečném prostoru, mohou odcházet stará dramata. 


Můžete uvidět, kým skutečně jste. Pouštíte se strategií a představ o sobě, které nebyly slučitelné s životem v naplněném vztahu. Vše ve vašem vlastním čase a respektem k vašim individuálním, životním cestám.
Některé části cyklu jsou především o propouštění / pouštění se. Není to o tom, abyste „nabalili“ víc vědomostí a znalostí.

Je to o tom, abyste si vytvořili prostor pro prožívání života v přítomnosti. Ať už zrovna žijete své vztahy, svou tvořivost, jste sami, nebo s blízkými někde v přírodě,.. Celkově se úplně mění vaše kapacita užít si život se vším všudy.


V reálném, každodenním životě pak dokážete komunikovat s partnery a blízkými vše, co se vás niterně dotýká. Děje se tak bez vzájemného obviňování se, bez křivd a bojů. Protože oba přijímají osobní zodpovědnost za své nitro. Pak může být také vzájemná důvěra. S tím, jak lépe poznáváte sami sebe a to, jak funguje život, tak nacházíte víc pochopení pro sebe, i druhé. 


Nedá se ani popsat, jak velkou vděčnost tohle celé vyvolává. 
Objevujete, jaké to je, když jsou dva lidé v intimním spojení a dokáží se skutečně navzájem „odevzdat“, mohou se pustit kontroly a „jen“ být. Sdílí to krásné, i bolestné a je v tom hodně svobody, lásky a sounáležitosti. 

Letošní cyklus Esence Života začíná na konci ledna. Toto je třetí díl seriálu, který popisuje konkrétní benefity, které tento formát společné, skupinové práce přináší. Vycházím jak ze své praxe a pohledu lektora, tak ze zpětných vazeb účastníků v čase konání cyklů, i s odstupem času.