Za posledních 10 let jsem intenzivně procházel řadou sebepoznávacích a rozvojových metod, technik a přístupů. Jsem typ člověka, který rád testuje nové přístupy práce. Málokdy něco zopakuji stejně, není v tom na podruhé tolik života. A rád experimentuji na klientech. Většinou je to baví stejně jako mě. 😉

Když už u něčeho vydržím a dál to rozvíjím, tak to prostě musí jít ze srdce. Potřebuju cítit, že to je metoda, která je v souladu se mnou, mými silnými stránkami. Dává to celé smysl i pro tu mou hlavu. A současně tam potřebuje být svoboda pro mé klienty. Nemám patent na život, každý jsme jiný a raději vytvářím prostor pro trvalé změny ve druhých, než abych příliš radil. Dobrý sebepoznávací přístup zahrnuje vše, nic nevylučuje. Kvalitní metoda vám dá prožitek, postupné pochopení souvislostí pro vaši hlavu a radost pro vaši duši. Je to o tom, abyste se uvolnili do toho, co jste `právě teď` připraveni zažít, vidět, pochopit.

Konstelace tohle všechno splňují. Proto jim ve své praxi dávám tolik prostoru. Není to zázračná metoda, taková beztak neexistuje. Vyžaduje osobní odvahu, otevřenost, přijetí a kroky na straně klienta. A někdy velkou porci trpělivosti. Účinek jedné konstelace trvá mnohdy řadu týdnů a měsíců.

Konstelace

Konstelace nachází dnes široké uplatnění v osobním rozvoji, koučinku, terapii, psychosomatice, ve firmách. Jsou vhodné pro řadu témat v oblasti vztahů, zdraví a energie, pracovního naplnění a poslání, financí, rozhodování, aj.  Jsou jako divadelní hra, které se sami účastníte. Jsou často silným rituálem pro naše srdce a duši. Pracují s celky v našich životech, ať už se jedná o vaši rodinu, pracovní kolektiv,.. Nestojíme nikdy osamoceně. Jsme sociální bytosti. Odněkud jsme vzešli, někam jdeme a další lidé nás na naší cestě provází. Neseme často břemena za druhé. Nemáme rádi, když je někde nějaké tajemství. V našem nevědomí se nachází spousta věcí, které nás ovlivňují, aniž bychom `viděli`. A konstelace hravou a nenásilnou formou dokáží ukázat souvislosti takovým způsobem, který mě asi nikdy nepřestane přivádět v úžas nad životem.

Někdy si říkám, jak je možné, že to tak funguje? Odkud se bere ten přístup k informacím, které nikdo z účastníků nemůže vědět? Klient si `postaví` z účastníků (se kterými se často vidí prvně) do `role` například svého dědečka. Ten okamžitě začne pajdat na pravou nohu, načež se ukáže, že dědeček je po operaci pravého kolene. Když podobnou situaci zažijete stokrát, tak začnete opravdu věřit. Dnes je řada přístupů ve fyzice, psychologii a biologii, které nachází pro konstelace vysvětlení. Pro mě jako lektora je důležité, že fungují. Životy klientů se opravdu mění. Většinou ne ze dne na den, ale postupně, plynule zjistíte, že najednou jste úplně jinde, než jste byli před půlrokem. Že situace, kterou jste si do konstelace `stavěli`, již není zdaleka tak dramatická a složitá. Máte víc nadhledu a pochopení pro sebe i pro druhé.

Výběr konsteláře

Každý lektor konstelací je jiný a když se pro tuto metodu rozhodnete, je velmi důležité, aby vám seděl především člověk, který vás metodou bude provázet. Konstelace jsou silná a účinná metoda pro celou bytost účastníka. Přistupujte k výběru lektora stejně, jako kdybyste si vybírali chirurga pro náročnou operaci. Pokud mu nedůvěřujete, ať už pro to máte logické argumenty, nebo jen vaši intuici, asi se mu `pod kudlu` nesvěříte.

Stejně jako existují profesní organizace pro kouče, terapeuty, apod., existuje dnes už i profesní organizace pro lektory konstelací: Česká asociace systemických konstelací, více na www.cask.cz  Je fajn, že propojuje lektory nejrůznějších konstelačních přístupů, má etický kodex, umožňuje sdílení zkušeností a znalostí. Lektor konstelací by měl vždy respektovat vaši osobní svobodu, netlačit zbytečně vás nebo konstelaci někam jen kvůli svému egu.

Dívejte se na to, jestli lektor konstelací nabízí i následnou `pokonstelační` podporu a vedení. Někdy se následkem konstelace klientovi otevřou nová témata, otevře se mu svět a úhly pohledu na život, které dosud neviděl a rád využije možnosti individuálního sezení se mnou. Mám zpětnou vazbu, že individuální sezení pomohla klientům lépe usadit a integrovat prožitky z konstelací do svých životů.

Ne pro každého je vhodné se konstelací zúčastnit. Existují určité kontraindikace a životní fáze, ve kterých účast nedoporučuji. Pokud zvažujete účast a trpíte psychickými problémy, procházíte hodně labilním obdobím a berete podpůrná farmaka (např. antidepresiva, tlumící léky, apod.) raději lektorovi konstelací dopředu zavolejte a prodiskutujte s ním, jestli je vaše účast s ohledem na váš stav vhodná. Pokud lektor tohle vůbec neřeší u účastníků svých konstelací, tak to je možná signál na zamyšlení.

Můj přístup ke konstelacím

Čím déle s klienty konsteluji, tím víc vidím jednu souvislost. Dejte konstelaci svobodu, aby `šla tam, kam potřebuje` a ona se vám odmění hloubkou a účinkem na správném místě. Je důležité pustit své představy, jak by vše mělo probíhat. Konstelace opakovaně ukazují, že existují určitá `pravidla`, kterými se naše životy řídí, dokud však pravidlo nemá výjimku. Každý klient je jedinečný a ke každému přistupuji s čistým listem. Pracuji z přítomného okamžiku, z intuice. Aby konstelace fungovala, tak na straně klienta musí být vůle `do toho jít`. Ať už se jedná o jeho záměr, schopnost otevřít se, posunout dál téma, které dlouho stálo. Někdy je potřeba mít odvahu podívat se do svého zavrženého `stínu`.

Můj přístup je poměrně odlehčený, hravý a není příliš direktivní. Konstelaci začínám koučinkovým rozhovorem. Hodně dám na svou intuici a naslouchám klientům, co právě potřebují. Už při úvodním rozhovoru mnohdy cítím `budování` energie pro samotnou konstelaci. V konstelacích raději položím otázku, než abych vložil zástupci v roli do úst konkrétní léčivou konstelační větu. Ukazuje se, že je lepší, když se věci udějí samy `od sebe`, než je vkládat zvenku.

Inspiruji se od dalších, kteří se konstelacím věnují dlouhodobě. Vážím si `zakladatele` konstelací Berta Hellingera, v jeho práci je mnoho lásky a úcty k životu. Velkou inspirací mi je i Jan Bílý, u něj jsem prošel konstelačním výcvikem a doteď si vážím toho, že nemá potřebu cokoliv někam manipulovat a umí si hrát a přitom je napojen na svou moudrost. U Jana je fajn, že spojuje srdce i rozum. Jak jsem psal výše, dobrá metoda nic nevylučuje.

Metoda srdce

Konstelace vedou do přítomného okamžiku, rozvíjí intuici, vedou nás do přijetí toho, co je. Umožňují nám přijetí sebe ve své celistvosti a otevírají nám nadhled do života, ze kterého můžeme čerpat v momentech, kdy to nejvíc potřebujeme. Pomáhají nám pochopit cenné životní souvislosti a zkušenostně si můžete zažít situace, které byste v běžném životě zažít nemohli. Třeba když muž stojí za ženu a pocitově je `ženou se vším všudy`, což mu umožní hluboké pochopení pro svou partnerku. Nebo jaké to je, když stojíte za `duši` jiného člověka.

Pokud vás konstelace lákají, nikam nespěchejte, dejte na svou vnitřní intuici a načasování. Dobře si vyberte lektora, který bude sedět vašemu naturelu a jděte do toho s důvěrou. 😉