Když se skupinami pracujeme na téma hojnosti a peněz v životě, tak to bývá celkem mazec. Většina lidí v osobním rozvoji dříve či později zjistí, že nestačí pozitivní formulky.

Ani změnit povrchově pár finančních přesvědčení (peníze nerostou na stromě, kdo má hodně peněz, ten krade,..).

Pod povrchem se skrývá mnohem víc. Ve skutečnosti jsou peníze totiž především o vztazích. O našich současných vztazích a vztazích v našich rodech.

Neseme si v sobě návyky, které vznikaly po mnoho generací. A s penězi je spojena řada rodových traumat. V mnohých českých rodinách došlo k vyvlastňování.

Mnoho našich předků se pro peníze do větší či menší míry zaprodalo. Někteří byli v našich rodinách vyděděni. Je třeba jít k původním příčinám.

V minulých měsících mnoho lidí přišlo o peníze a paradoxně jsem u mnohých z nich vnímal úlevu. Často sice přišli o peníze, ale dostali něco cennějšího na oplátku. Mnohdy ve formě uvědomění. Narovnání vztahů. Schopnosti odevzdat se s větší lehkostí životu.

Peníze jsou ve své podstatě neutrální energií. Nástrojem pro hravost a tvořivost tady na Zemi. Jsou indikátorem toho, jak to uvnitř máme. Indikátorem naší sebehodnoty.

Indikátorem toho, nakolik jsme propustili svou minulost. Nakolik jsme odpustili svým blízkým. I sami sobě.

Další část cyklu Nebe na Zemi nese název Hojnost v životě. Tentokrát proběhne pod Prahou v Ekocentru Loutí.

I tentokrát máme omezený počet míst pro ty z vás, kteří se neúčastníte pravidelně celého cyklu. Pokud jsou peníze a hojnost vaše téma a rádi byste se přidali jen na tento víkend, srdečně vás s týmem Nebe na Zemi zveme.

Budeme pracovat formou konstelací, meditací a rituálů. Půjdeme v práci s finančními tématy k podstatě. Vycházím z téměř desetileté praxe s klienty a vnímám, že současná doba nás podporuje, abychom v této oblasti učinili značné posuny.