Cyklus esence vztahu

Tento cyklus má potenciál od základu prospěšně harmonizovat váš současný život. Nejen ve vašich vztazích, ale i ve všech dalších oblastech vašeho života. Je to cesta sebepoznání na hlubší, nejvnitřnější úrovni, cesta přijetí sebe sama ve své celistvosti. Pokud byste se rádi přidali do cyklu, máme ještě volná místa. Od 29. května budeme spolupracovat ve stálé skupině žen a mužů a nebude možné se již přidat.

 

VIZE CYKLU

Možná z hloubky svého srdce cítíte, že přišel čas na velký „krok do neznáma“. Jste již na své cestě dostatečně daleko, abyste věděli, že můžete důvěřovat Existenci. Důvěřovat svému vnitřnímu vedení, tichému hlasu uvnitř vás. 

Víte, že vše, co vás dovedlo až do tohoto okamžiku, mělo svůj smysl. 

V zrcadle našich blízkých vztahů můžeme vidět nejlépe, jak si ve svých životech stojíme. S jakoukoliv vnitřní změnou se totiž nevyhnutelně mění i naše blízké vztahy. Vztahy ukazují, jak „to máme“ uvnitř sebe.

Vždy budou v našich životech blízcí lidé, často v původních rodinách, kteří nejsou nakloněni jakémukoliv vnitřnímu posunu.. Když se změníme my, mění se tím i náš vztah s blízkými ~ do větší harmonie, přijetí a lásky. 

Tím se otevírá cesta i pro druhé. 

 

JEDEN CELEK

Vztahy jsou nástrojem hluboké vnitřní transformace. A vy budete mít příležitost jít tak hluboko do původních příčin a souvislostí, jak budete potřebovat. 

Toto je přímá cesta. Jdeme k esenci „svého“ bytí a vztahu k sobě sama. A samotná Existence nám ukazuje skrze zrcadlo našich vztahů, nakolik se opravdu dotýkáme podstaty. Nakolik propouštíme a odpouštíme. Nakolik si dovolujeme být sami sebou a v souladu se svým nejhlubším nitrem. Nakolik se otevíráme Životu a Lásce. 

Cesta, která se před vámi právě otevírá, vás podpoří celistvě. S respektem k vaší současné životní situaci, míře citlivosti a individualitě. 

Všichni máte své přirozené tempo a nacházíte se v určité fázi života. Zvolené přístupy a témata vás podpoří, abyste mohli vše využít svobodně, prakticky a podle svých současných možností.

Před sebou máme tři hluboce prožitkové semináře, které se výborně doplňují. Potkáváme se vždy od středy večer do neděle odpoledne. Z těchto transformativních prožitků budete čerpat ještě roky po skončení cyklu. 

Podpořím vás, abyste byli mezi sebou v častém kontaktu i v čase mezi semináři a mohli tak nabyté zkušenosti přinášet do svých každodenních životů. To je důležitý klíč, který bývá často opomíjen. 

Pravidelný pětidenní formát a aktivní skupina mezi setkáními umožní, abyste si dovolili jít i do témat, která jste vnitřně dlouho odkládali. Do témat, jimž se potřebujete postavit čelem, pokud máte žít svobodu a lásku ve své každodennosti. S lidmi, na kterých vám záleží..

V roce 2024 se bude tento cyklus konat již popáté.

 

Pro koho 

Pro Tebe, pokud se rozhoduješ pozvednout kvalitu svých vztahů na úplně nový level. Ať už jde o vztah k sobě, partnerský vztah, nebo další blízké vztahy…

Tak vnitřně víš, že pro tebe přišel čas propustit destrukci a (sebe)obviňování, nízkou sebehodnotu, nevědomé vzorce chování a nahradit je pochopením, láskou, intimitou a vstřícností. 

Ať už jde o Tvoje vztahy, každodenní prožívání a tvoření, rozhoduješ se jít do mnohem větší hloubky, citlivosti, otevřenosti k Životu a pochopení sebe sama.

Sebepoznání a životní zkušenosti jsou pro Tebe dnes už větší priorita, než zajištění a jistota. Už se nebojíš jít do rizika. Vidíš hodnotu života a času, který ti byl dán. 

 

TÉMATA A TERMÍNY

Součástí Rodu

29. května až 2. června 2024, Centrum Živá voda

Jsem součástí jedinečného energetického pole svého rodu. Čerpám z hluboké studnice moudrosti mých předků. Z jejich zkušeností, prožitků a darů. Z jejich zpracovaných i nezpracovaných traumat se učím na cestě své Duše. 

Mám přístup ke všemu, vědomě i nevědomě. Dnes si nacházím svou vlastní cestu. S požehnáním těch, kteří tady byli přede mnou. Nikdy nejsem sama / sám. Přináším svému rodu nové zkušenosti a prožitky. Ve spojení protikladů se otevírám skrytým zdrojům lásky a síly. Ve mně se vše tradiční i nové spojuje neopakovatelným způsobem. 

Budeme pracovat se skutečnými vnitřními bloky, které nám brání, abychom byli skutečně součástí svého rodu. 

Až teprve v momentě, kdy se dostaneme opět do souladu se svými rody, tak teprve pochopíme, co nám tak dlouho chybělo a co jsme často hledali u svých partnerů a nedokázali nalézt. 

Muži se spojí se svými mužskými rody. Podívají se pravdivě na to, co je potřeba vnitřně i venku změnit, aby mohli čerpat z lásky, síly a moudrosti, které je přesahují. Ženy otevřou svou náruč matkám, dcerám a sestrám, které tady byly před nimi v jejich linii. Vystaví srdce bolesti i radosti, aby mohlo proběhnout uzdravení. 

Přijmout svůj stín a s ním i sílu, které jsem se dlouho bála. Vědoma si toho, že teď již nemusím ubližovat a místo toho mohu začít tvořit ku prospěchu celku. 

S obnovením přerušených ženských vztahů se snadněji mohou léčit i přítomné vztahy mezi ženami a muži. 

Celých deset let se věnujeme na seminářích tomu, aby kolektivně mohly skončit boje mezi muži a ženami. A na místo bojů nastoupila láska, zodpovědnost za sebe sama, zralost a pochopení. 

Hluboká rodová práce umožní, aby se léčily nejen vaše vztahy, ale vztahy ve vašich rodech i širších rodinách.

Esence Vztahu

4. až 8. září 2024, Centrum Živá voda

Po předcházejících dvou částech jsme si skutečně „rozvázali ruce“ pro vztahy v přítomnosti. Vytvořili jsme si prostor být sami sebou. I díky tomu, že pro sebe dnes máme mnohem víc pochopení. Dokážeme se již uvolnit i v tom, co může být emocionálně nepříjemné, aniž bychom šli do automatické reakce. A to je cesta ke svobodě.

Přijímáme osobní zodpovědnost za vše, co přinášíme do svých vztahů. Vidíme, jak mnoho nás naše vztahy dnes a denně učí. Jak mnoho nám vztahy přináší v tomto čase změn. Nezměním své vztahy tak, že bych měnil druhé lidi. Měním své vzorce chování a vztahování se ke druhým a oni se pak začnou (nevyhnutelně) jinak vztahovat ke mně. 

Tentokrát se upřímně díváme na 3 základní stavební kameny ve zralých vztazích. Naslouchání. Hranice. Zrcadlení. Nechceme změnu po svých partnerech. Sami se rozhodujeme být nositeli změny. 

Naslouchání ~ Místo abychom mluvili o svých pocitech s druhými, tak za ně druhé často obviňujeme. Když nedokážeme slyšet, co druzí říkají, je to často proto, že tím, co řekli, spustili nějaké naše emoce strachu, bolesti,.. Nejsme zodpovědní za pocity druhých, ale měli bychom jim být schopni naslouchat. Dobrý naslouchající je svědek, ne soudce. Uvidíte, že umění naslouchání hodně souvisí se schopností „propouštět“ a s pravdivostí k sobě. Čekají vás úžasné prožitkové přístupy, které prohlubují lidskou schopnost naslouchat.

Hranice ~ Umět si nastavovat zdravé hranice ve vztazích je klíčové, pokud chceme být dlouhodobě fyzicky a psychicky zdraví. Je to projev zdravé sebelásky a uvědomění sebe sama. Špatně nastavené hranice v osobním, či pracovním životě vedou ke zlosti, hněvu a vyhoření..a celkově k vyššímu stresu. K finančním problémům, časovým a energetickým ztrátám. Podporuji muže a ženy, aby si uměli nastavovat hranice tak, aby nepřicházeli o čas, energii a další cenné zdroje. Bude velmi konkrétní & praktická a prožitková práce s nastavováním osobních hranic. 

Zrcadlení ~ Na počátku vztahu nevidíme druhého člověka, vidíme obraz, který jsme si o něm vytvořili. Když se druhý nechová podle našich představ, tak ignorujeme tyto momenty, tak dlouho, jak to jen jde. To, co se děje ve vztazích, je vzájemné „zaplňování děr“ (traumat a nepropuštěných bolestí minulosti, zraněných prázdných míst).: „Slibuji, že ukonejším Tvé bolesti a ty slib, že uděláš to samé pro mne.“ To je nevyřčená dohoda minulosti. Vztah je pak nevědomý obchod. Čím víc jsou dva lidé zranění, tím víc to tak je. Když tohle celé uvidíte, tak si uvědomíte, že to nikam nevede. Odhodláte se žít svůj vztah v pravdě. Místo abyste zaplňovali partnerovy díry, začnete na ně poukazovat. 

Zrcadlíte je, se soucitem, ale vůbec se je nepokoušíte zaplňovat. Tím, že partnerovy díry zrcadlíte, podporujete ho, aby se na své díry mohl podívat, i když to bolí, a to ho vede zpět do kontaktu se sebou sama. Takový vztah podporuje růst obou partnerů. Pro takový vztah je potřeba odvaha. Odvaha cítit svá zraněná & prázdná místa. A pak je to o důvěře ve vedení Existence. 

Vztah s pevnými základy je skutečným požehnáním. Je oporou, kterou jinde a jinak „venku“ nenajdete. V cyklu zažijete autentické momenty, které vás povedou k větší vnitřní svobodě, lásce a síle ve vztazích. 

Alfa a Omega

6. až 10. listopadu 2024, Centrum Buchov

 

U mne vše začíná i končí. Vím, kdo jsem. Prohlubuji své spojení s celou Existencí a nacházím hluboké naplnění uvnitř sebe sama. Jsem nohama na Zemi a současně v souladu s tím, co nás všechny přesahuje, co nám dává Život. Jsem prostoupen vděčností za to lehké, i za to náročné, i bolestné, protože to vše mne dovedlo právě do tohoto místa..

A tak se dostáváme k Esenci. Nejen Vztahu. K Esenci sebe sama. Přichází úplně nová kvalita dávání a přijímání. A nová úroveň vnitřní svobody, schopnosti být intimně se sebou, s druhými, se životem. Naše vztahy už tady nejsou proto, aby nás zajistily, uzdravily, naplnily, rozptýlily od našich vnitřních bolestí. 

Najednou cítíme, že už dokážeme být sami se sebou v radosti, lásce a plnosti do té míry, že to vše potřebujeme dát ven do světa. Sdílet s někým, kdo to má podobně, jako my. S tímto vnitřním posunem dokážeme být v hluboce intimních vztazích skutečně svobodně, do velké míry bezpodmínečně a s velkým vzájemným pochopením. 

V partnerských, přátelských a rodinných vztazích se navzájem podporujeme, abychom tvořili v souladu s voláním své Duše. Na Cestě svého Srdce. Objevujeme svá životní poslání, malá i velká. Už to není jen o nás. 

Nacházíme nové, tvořivé způsoby, jak vyjadřovat ve svém životě tu nepopsatelnou Esenci, kterou cítíme uvnitř. A partneři, přátelé, naše rodina… se všemi to můžeme sdílet z nové úrovně vědomí a pochopení. 

Naplnění tak nakonec přichází mnoha cestami. A my jsme vděční za celý ten proces, který vedl až do tohoto místa, tohoto okamžiku. 

Každodennost a podpora v životě 

Tady přichází váš osobní závazek. Účastnit se živých vícedenních setkání. A hlavně pracovat se vším, co jste si uvědomili, prožili a přijali na seminářích – prakticky, pravidelně a vědomě. Jít do praxe ve svých každodenních životech, tak jak potřebujete. Jít do rizika, s odvahou, s uvědoměním, že změna je proces a může v počátku vyvolat odpor lidí kolem vás.

Mezi jednotlivými částmi cyklu budeme mít vždy společné ZOOM setkání, kde budeme pracovat s tím, co je právě aktuální. 

Budete mít online kontakt mezi sebou ve skupině. Stejně tak se můžete domluvit na vědomé práci a setkávat se naživo ve skupinkách. Skutečné změny se dějí, když dáte dostatek času, energie a pozornosti tím správným směrem. 

 

Metody a přístupy

KONSTELACE

Mají nesmírnou sílu a účinek, léčivý a růstový efekt. Umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě. Spojují nás s našimi rody, naší spirituální a další přirozenou podporou v našich životech. 

V tomto cyklu bude dostatek prostoru pracovat s vašimi konkrétními záměry a zakázkami tak, aby to bylo přínosné a „léčivé“ pro celou skupinu.

RITUÁLY

Rituál nám umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na své životní situace.

V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru. Podporou je okolní příroda, naši předci a průvodci a hudba. Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou jedinečným celistvým přístupem k osobnímu rozvoji. 

KOUČINK

S klienty rozvíjím vlastní koučinkový přístup, který vychází k koaktivního koučinku a propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Tím se dostáváme do stabilního kontaktu se svými zdroji, s intuicí a kreativitou. Tímto způsobem nacházíte vlastní odpovědi, nejste tak závislí na lektorovi, ani na nikom jiném, objevujete vlastní zdroje moudrosti.

MEDITACE & VIZUALIZACE

Uvidíte, jakou symboliku a sílu má váš vnitřní svět. Naučíte se tvořit hlubší záměry díky vizualizacím, které jsou v souladu s podporou vašich předků, přírodních a dalších průvodců.

Pro tento cyklus přípravuji holistický přístup k statickým i dynamickým meditacím, které vás budou provázet každé ráno jednotlivými dny tak, aby byla co nejvíce podpořena témata, se kterými budeme zrovna pracovat. Objevíte, jaký meditační přístup je vhodný právě pro vás. To vše vám pomůže, abyste mohli propustit & transformovat i to, co se ve vašich životech opakovalo po mnoho let.

KRUHY SDÍLENÍ

V intenzivním cyklu, při kterém se schází stejná skupina, bývají kruhy sdílení nejhlubší. Máte možnost sdílet skutečně ze srdce, z podstaty své duše. A často nacházíte sílu otevřít se ve své nejhlubší opravdovosti a zranitelnosti. Když se kruh sdílení podaří, odchází staré bolesti a nepochopení přirozeně a s lehkostí. V takový moment víte, že nejste na nic sami. 

Mým oblíbeným způsobem je ženský kruh v mužském kruhu a obráceně. To vyžaduje velkou důvěru, pokoru a citlivý přístup. Máloco je tak léčivé. Máloco přináší uzdravení starých rodových traumat mezi muži a ženami tak, jako tento přístup.

DOTEK TĚLA A DECH

Tento cyklus má delší jednotlivé části zejména proto, abychom mohli bezpečným a pozvolným způsobem pracovat s tělem přes dotek a dech. A tak můžeme uvolňovat i staré emocionální energie, které byly dlouho uloženy v našich tělech. Budeme pracovat strukturovaným způsobem skrze prastaré tradiční techniky z oblasti buddhismu, kašmírské tantry a advaity, kterými se lektor zabývá po desetiletí. 

Objevíte nesmírně účinné přístupy pro energetickou obnovu svého těla. A stejně tak budou některá setkání probíhat čistě spontánním & intuitivním způsobem ve dvojicích, trojicích a čtveřicích. V tomto cyklu dáte spoustu péče a pozornosti svému tělu.

HUDBA A EXTATICKÝ TANEC

Tohle je cesta, jak vypnout hlavu a jít do své spontánnosti, citlivosti a fyzického kontaktu s druhými. Hudba a tanec umožňují, abychom se naladili na sebe sama. Hudba je průvodcem, pomáhá propustit, uvědomit, přijmout, otevřít se Životu. 

Tady také navazujeme na tradici našich předků. Do hloubky se spojíme s vnitřní moudrostí.  V přítomnosti, pohybu a dechu budeme poznávat sebe způsobem, který jde za všechny nálepky, koncepty a myšlenkové vzorce. Extáze a trans přichází v bezpodmínečném spojení se sebou, se samotným Bytím, v přítomném proudu samotné Existence. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

HARMONOGRAM:

1. Součástí Rodu (29. května až 2. června 2024, Centrum Živá voda)

2. Esence Vztahu (4. až 8. září 2024, Centrum Živá voda)

3. Alfa a Omega (6. až 10. listopadu 2024, Centrum Buchov)

Registrace jsou vždy ve středu od 18h. Večeře od 19h a od 20h je program.
Závěr je v neděli kolem 16h odpoledne.

MÍSTO KONÁNÍ:

Centrum Živá voda v Podkrkonoší, 143 Kohoutov

CENA:

Lektorné je 19500 Kč. (Pro účastníky předchozích cyklů 18000 Kč.) Strava a ubytování je cca 1200 Kč / den a platí se zvlášť hotově na místě. Splátkový kalendář je po domluvě možný.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Seminář bude probíhat v osvědčeném Centru Živá voda. V těchto prostorách pracujeme od začátku roku 2019 a jsou neuvěřitelným přínosem pro tento typ seminářů a cyklů. Velký sál, čisté pokoje se zázemím, jídelna s pramenem, krásná zahrada, potok na pozemku, venkovní lázně, sauna.. Výbornou veganskou kuchyni v indickém stylu zajišťuje zkušený Kuba Cígner. Poslední část se koná v Centru Buchov (Postupice), který je tradičním místem pro tyto semináře a nabízí krásnou přírodu a jedinečné prostory.

Více informací obdržíte v organizačním emailu po přihlášení.

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50% zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100% nebo nabídněte svou účast náhradníkovi.

o lektorovi

Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti.

Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích.

Je to dvanáct let, co profesionálně nabízím své služby ženám a mužům, párům a rodinám. Na přípravě seminářů a cyklů spolupracujeme s manželkou.

Během své praxe jsem byl nejméně u 1500 jedinečných lidských příběhů.
Lektoroval jsem víc jak 150 kurzů a rozvojových akcí skupinám na míru.
Připravil jsem 400+ článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě.

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI seminářů

„S důvěrou doporučuji Rudu jako průvodce, který neradí, ale ukazuje skutečnosti tak jak jsou. Jsem vděčná za setkání s ním.`“

Kateřina Vaněčková

„…dodnes mi ten zážitek vhání slzy vděčnosti do očí. I nejvřelejší slova díků, nedokáží vyjádřit tu sílu… Přátelé, předvánoční čas je časem úklidu, nechme domácnost domácností a udělejme si úklid v sobě. Na to jsou konstelace ve vánočním čase božským nástrojem, a navíc s Rudou… Mít volno, jdu znovu.“

Světlana Čiberová

„Doporučuji Tě za sebe všem, kteří jsou ve složitých životních situacích, nevědí si rady se životem a potýkají se s hledáním sama sebe. Vytvářiš šanci pro nový start a nasátí nově nalezené životní energie. Jsi průvodce s respektem k citlivosti témat, klidný přístav ve světě roztřístěných emocí , vše se děje profesionálně a zodpovědně.

Roman Drahoňovský

INSPIRACE PRO VÁS

Byl nám dán tento Život

V životě jsou období, kdy nepotřebujeme nic měnit. Jsme spokojení se současným stavem věcí. Každodennost je naplňující a oceňujeme určitou předvídatelnost.  A pak jsou momenty, kdy na nás už „něco“ zevnitř hodně naléhá, abychom šli do vnitřních a vnějších změn. ...

číst více

Dary ukotvení

Když jsme ukotvení v sobě samých, tak zažíváme spontánní „blaho“ ze života. Je to pocit propojení se sebou, s ostatními, s celkem. Jsme v bezpečí a přirozené důvěře - energie může plynout. K životním výzvám přistupujeme z místa uvolnění a vnímavosti. Cítíme vděčnost...

číst více

Není dotek jako dotek

Dotek může být nesmírně podpůrný, léčivý a příjemný. Nebo také „nenaladěný“, necitlivý a traumatizující. A pak je tu vše mezi tím.  Stále je tady rozměr, který všichni, kdo nějak pracujeme v bodyworku a tělesných terapiích známe a praktikujeme. Když se dotýkám muže,...

číst více
Email

rudolf@rudolforsag.cz

TELEFON

739 386 643

Adresa

RUDOLF ORSÁG
Hrádek 82, 53345 Srch