Když jsme ukotvení v sobě samých, tak zažíváme spontánní „blaho“ ze života.
Je to pocit propojení se sebou, s ostatními, s celkem.
Jsme v bezpečí a přirozené důvěře – energie může plynout.
K životním výzvám přistupujeme z místa uvolnění a vnímavosti.
Cítíme vděčnost za „obyčejnou“ každodennost.
Životní podmínky a situace vždy neovlivníme.
I náročné stavy mají místo v našich životech.
Vše nás to vede, abychom se vrátili k intuitivní moudrosti našeho těla.
Získáváme tak mocnou podporu pro naše každodenní prožívání.
Postupně uvolňujeme i dlouho zadržované bolesti a energie.
Vracíme se k přirozené rovnováze.
Obnovujeme ostrovy klidu a ukotvení v našich rodech.
Přinášíme úlevu sobě i ostatním.
Jsme zase plně v životě.
Photo: Photoshop-Art