Smysl současného dění

My lidé se nerozvíjíme v komfortní zóně. Komfort je stagnace a nakonec vede k úpadku jednotlivců a civilizací. Na moje semináře nechodí lidé, kteří jsou v komfortní zóně. Chodí na ně ti, kteří ze svého komfortu byli okolnostmi vytrženi. Například svou partnerskou,...

Život v čase změn

Vzhledem k současné situaci chci nadále nabízet více obsahu zdarma. Bude více článků, které budou podporou pro práci s vědomím, psychikou, imunitou a každodenními návyky. Prostě pro tuto dobu. Brzy vypustím i termín slíbené online meditace, která bude naživo tady na...

Tajemství mystika pro tuto dobu

Jiddu Krishnamurti nevěřil v lidi, kteří se označovali za guru. Sám byl jedním z osvícených mystiků dvacátého století. A opakovaně nabádal své posluchače, aby místo poslouchání spirituálních přednášek raději praktikovali.. Při jedné vzácné příležitosti, na sklonku...

Když přijdou náročné lekce

Tak vnitřní odpor nepomůže. Na vnější úrovni je třeba dělat nutné kroky. Být v kontaktu s blízkými. Dbát na svou energii. Propustit zbytečnosti a zaměřit se na to podstatné. Spolupracovat. Uvolnit si ruce, abychom mohli lépe reagovat na probíhající změny. Je to o...

Klíč pro život v následujících letech

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám.“ Charles Darwin Síla a inteligence jsou těžce přeceňovány. Schopnost pružně reagovat na změny prostředí je mnohem důležitější. Tohle se bude v blízké...