O propojení

Komunikace Naslouchání Výchova Předávání zkušeností Vzájemná inspirace Spolutvoření Dávání a přijímání Uzdravení Intimita Láska .. Všechno to funguje až v momentě, kdy jsme se druhými – s partnery, s dětmi, s kamarády, s rodiči, s kolegy ve skutečném propojení....

To jemné má sílu

„Víc. Intenzivněji. Hustěji.“  Když na seminářích hledáme stále intenzivnější metody, abychom „něco cítili“, dostáváme se do začarovaného kruhu. Jsme v kolečku, které vede k většímu znecitlivění a závislosti. Je tady riziko, že nakonec odmítneme celou svou cestu...

Náročné dny?!

Jsem vděčný za každou příležitost k pochopení, posunu, vnitřnímu osvobození. A tyhle dny (nebo jsou to už měsíce?) nám tuto příležitost dávají vrchovatě.  Hodně lidí je v tomhle čase unavených, nevrhlých, nemají náladu na nic.  Nejraději by se zahrabali do sněhu jako...

Dar vztahů

Každý vztah je jedinečný. Každý nám přináší dary. Některé dary jsou příjemné, jiné méně. Všechny jsou cenné. V zrcadle našich vztahů poznáváme sebe. Svou sebeúctu a sebehodnotu, vědomí sebe sama. Své osobní hranice ~ zdravé, děravé, i dusivě nepropustné. Své neviděné...

Vědomý život

Prospěšné změny v životě se nedějí většinou velkými skoky, ale malými, každodenními krůčky.  Je to vlastně stejný princip jako s dietami. Když uděláte drastické změny ve stravování, abyste shodili váhu, tak sice máte rychlé výsledky, ale není to většinou dlouhodobě...