To nejsem já

V životě jsou situace, kdy to nejlepší přichází ne z nás, ale skrze nás.  Někdy máme prostě pocit, že to, co právě děláme, říkáme, tvoříme…nemůže být z nás.  Naše tělo, srdce a mysl mohou být nástrojem moudrosti, která nás zjevně přesahuje a není naučená....

Vydat ze sebe to nejlepší

Život není o dokonalosti. Všichni máme své limity. Tím, že se s nimi vnitřně konfrontujeme, tak získáváme zdravou pokoru vůči životu. A tím i přístup k moudrosti, kterou můžeme sdílet s ostatními. V přijetí sebe sama a své životní situace je skrytá síla.  Na...