Peníze – učitel(ka) v životě

Peníze jsou téma, které se hluboce dotýká našich niterných částí. Slova níže vychází z mé osobní životní zkušenosti a ze zkušenosti mých nejbližších a klientů. Život je mnohovrstevnatý a nabízí mnoho úhlů pohledu. Učím se sám z (i protichůdných) názorů jiných a ze...