Změny nabírají na rychlosti a intenzitě

Neochvějně věřím, že současné okolnosti povedou k vnitřní transformaci mnoha lidí a komunit. Povedou k dalekosáhlým změnám, které se projeví na úrovni celé společnosti. Někdy je to bolestný proces, ale tu bolest prožívá především naše osobnost – naše ego –...

Kdo jsi

Dokud věříš, že jsi jen toto tělo, emoce a myšlenky, tak jsi v zajetí té největší iluze. Jsi v zajetí svého pocitu oddělenosti od ostatních. Jsi v zajetí osobnosti, která byla uměle vytvořená. To nevyhnutelně živí tvé strachy a tužby. A lpění na tom, co beztak pomine....