Dokud věříš, že jsi jen toto tělo, emoce a myšlenky, tak jsi v zajetí té největší iluze. Jsi v zajetí svého pocitu oddělenosti od ostatních. Jsi v zajetí osobnosti, která byla uměle vytvořená.

To nevyhnutelně živí tvé strachy a tužby. A lpění na tom, co beztak pomine. Když lpíš na tom, co přichází a odchází, udržuješ ve svém životě utrpení.

Skutečná cesta ke svobodě je uvidět, kým jsi. Když přestaneš hledat svobodu, lásku a jistotu tam venku, tak se ti otevře cesta dovnitř.

Vše, co hledáš, již nosíš uvnitř sebe.

Stačí se uvolnit. Stačí se podívat.

Dovol svému životu..Aby se stal sdílením lásky, svobody a hojnosti.

Tvá podstata má všechny tyto kvality.

To není slepá víra.

To je osobní zkušenost každého.

Kdo se otočil dovnitř.

A poznal sebe.