Procitnutí do života

s polyvagální praxí

Seminář Procitnutí do Života je kontinuální tvořivostí. Každý rok přichází něco nového, esence se prohlubuje, obsah se skládá jinak, do hlubšího celku. Je to bezpečný a léčivý prostor pro všechny, kteří upřímně chtějí poznávat sebe sama, své tělo, své srdce. Na pobytu máte vhodné podmínky, abyste zdravě pracovali se svými osobními hranicemi, objevujete své tělo a zdroje energie. V interakci s ostatními se poznáváte tak, jak jste se možná dosud neměli možnost poznat. 

 

K podstatě a vnitřní pravdě

Proč? Proč se nedokážu skutečně otevřít ani opravdu blízkému člověku? Proč si nedovolím být viděn/a, tak, jak jsem? Proč se nedokážu skutečně propojit se svou partnerkou, se svým partnerem ani při sexu a milování?

A proč zažívám prázdnotu, když jsem sám / sama se sebou? Jak je možné, že se stále „hledám“, i když jsem tady na Zemi již desítky let? Proč stále popírám, či odmítám, existenci některých svých částí? 

Tohle jsou otázky, které nás vrací zpátky k sobě. K podstatě. K vnitřní pravdě. 

My lidé toužíme zažívat radost, propojení a lehkost ve svých životech. Naplňuje nás vztah, ve kterém můžeme zažívat hlubokou intimitu a lásku. Vztah, ve kterém můžeme být skutečně sami sebou, ve své síle, svobodě a opravdovosti.

Někteří tak dlouho hledají, že v takový vztah přestanou věřit. Nebo podobný vztah zažili, ale spolu s tím pocítili i emocionální bolest, kvůli které se již nechtějí nikomu otevřít. Ani sami sobě. 

 

NOVÝ PŘÍSTUP NA TOMTO SEMINÁŘI

Na tomto týdnu půjdeme do hloubky v principech úžasné polyvagální teorie (PVT), která nás vede ke skutečnému procitnutí do života. Vagus je latinský název pro bloudivý nerv. Pochopení toho, jak funguje v našem těle bloudivý nerv a celý náš autonomní nervový systém, to přináší doslova revoluci. Revoluci do terapeutické, tělesné a trauma práce. 

Na semináři se jednoduchým jazykem dozvíte, jak celá PVT funguje. Naučíte se s ní pracovat na sobě a mezi sebou. Poznáte tři pilíře polyvagální teorie a přinesete spoustu pochopení do svého života. Rozvinete svou schopnost koregulace (regulace nervového systému) ve svých vztazích, i ve své profesi, pokud jste sami terapeuti. Níže více k polyvagální teorii.

Živoucí intimita

Intimita je odvaha otevřít se všemu, co si v sobě nosíme. Je to odvaha pustit se svých obranných strategií. Je to důvěra v život. Je to ultimátní zranitelnost, ve které nacházíme zdroj své síly a vnitřní moudrosti. 

Intimita není sex, ale může být součástí sexu, který se pak stává až posvátným prožitkem. Někteří lidé mohou zažívat hlubší intimitu v očním kontaktu s člověkem, kterého právě potkali, než s letitým partnerem při milování. 

Dokonce i vztahy, ve kterých jsou spolu partneři již desítky let a mají pocit, že intimní stránka jejich života vyprchala, mohou znovu objevit pramen intimity. A nacházet společnou hloubku, lásku a inspiraci, kterou nezažívali ani v nejkrásnějších fázích svého předchozího soužití. 

Intimita může být prožitkem splynutí partnerů, kdy cítíme, že jsme vedeni inteligencí, která nás přesahuje. Je o propojení energií, kdy jedna a jedna jsou mnohem víc, než dva. Je to něco, co má schopnost uzdravovat naše staré bolesti a dokonce i traumata. 

V intimních chvílích objevujeme svůj skutečný potenciál. Existence nám nastavuje zrcadlo a zve nás do hlubšího prožívání našich životů. Při intimním spojení nám zkušenostně dochází, co je to ta životní energie, která proudí všemi a vším. 

Dřímá v nás tolik energie, kterou nevyužíváme, protože býváme „v zajetí“ starých programů své mysli. 

Některé přístupy k životu, některé naučené vzorce chování nás v minulosti chránily a podporovaly. Na místě je vděčnost za cestu, která nás dovedla až sem. 

Když se však něco v našich životech přežije, tak se z užitečného stává něco svazujícího. Život pak pro nás ztrácí svou jiskru. Jsme jakoby za oponou. Z bezpečných strategií se může stát osobní vězení. 

Pouštět se vyjetých kolejí, to může být bolestné a přitom tak osvobozující. 

Naše intuice nám říká… 

„Udělej ten krok do neznáma, už je čas.“.

Páry i samostatně

Seminář je jak pro páry, tak pro jednotlivce. Rád bych podpořil páry, aby spolu na semináři kontinuálně objevovaly nové hloubky intimity, sexuality a lásky.

A stejně tak je seminář pro vás, kteří přijdete bez partnerů, abyste přinesli skutečné dary do svých životů a všech blízkých vztahů v podobě úrovní intimity o které se vašim blízkým možná ani nesnilo. 

Během tohoto týdne budeš přirozeným způsobem objevovat svou schopnost být s druhým tak intimně, láskyplně, autenticky a otevřeně, jak si jen dovolíš.

Být skutečně intimně s druhými, to v naší společnosti představuje, že jsou dva lidé spolu nazí. I tento seminář pro tebe může být o nahotě. Ale nahota je jen malým dílkem skládačky. Protože můžeme být nazí a přesto odpojení. 

Intimní život je o naší schopnosti otevřít se nejprve sami sobě a pustit se jakýchkoliv skrytých záměrů, představ a cílů. Pak je teprve možné skutečné spojení s druhým člověkem a probíhá uzdravování starých ran ~ u obou zúčastněných. Dochází k propojení v lásce, je tady splynutí, radost bytí. 

Nabízí se Ti příležitost objevovat sebe sama a své spojení se Životem.

To vše v bezpečném prostoru, mezi vědomými lidmi, kde si budeš moci nastavit zdravé hranice v souladu se svým současným nastavením.

Je to pro mne?

Víš, jaké to je. Cítit své nezměrné spojení se Životem. Být v souladu s celou Existencí. Ve spojení se vším, co je, až takovým způsobem, že nic dalšího není potřeba. Je to plnost prožitku, která se nezapomíná. Čirá radost, která není vyhrazena jen malým dětem. 

Někdo, kdo je ti velmi blízký se tě dotýká a je tady plně přítomen s tebou. Cítíš propojení na úrovni srdcí a je to jako kdyby se zastavil čas. Po chvíli už tady nejsou dva lidé, ale Jeden / Jedna / Jedno.  

Když se potkáme na hlubší úrovni, tak mizí všechny formy. Spolu s tím i naše představy, cíle a lpění. Je to nesmírně osvobozující pocit. Prostě být. 

Kvůli naší plánující mysli zapomínáme žít. V naší každodennosti je tolik věcí, o které se potřebujeme postarat. Jsme fyzicky tady, ale v mysli jsme často jinde. A zapomínáme na to nejdůležitější, co nám bylo Existencí dáno. Zapomínáme na radost ze života v přítomnosti. 

Vědomí. Dech. Pohyb. Dotek.

To jsou dary, jejichž potenciál nám většinou zůstává skrytý. 

Pokud máš pocit, že sice žiješ, ale „něco chybí“… Jestli toužíš skutečně probudit svou energii. Oživit svoje tělo a vnímat život až do konečků svých prstů. Tak jsi tu správně. 

Týdenní prožitkový seminář Procitnutí do Života tě podpoří v návratu k přirozenosti, svému tělu a podstatě. 

Dej si péči skrze celistvý přístup k tělu s použitím tradičních a stejně tak nejnovějších vědeckých metod. Dostaň se do hlubokého kontaktu sám / sama se sebou až na úroveň jednotlivých buněk ve Tvém těle. 

Tvoje energie čeká, až se bude moci konečně osvobodit z hlubin tvého těla. Tělo nepotřebuje víc konceptů, plánů a představ. 

Tělo potřebuje svobodně dýchat a radovat se z doteku se sebou sama i s druhými. Můžeš tak objevovat skutečnou vitalitu a živelnost. Objevíš, že co jsi považoval za nemožné, je realitou. 

Jemně a citlivě budeme pracovat s dlouho zadržovanými emocionálními bolestmi ve svém těle. Je toho tolik, co jsme v sobě věznili a nedovolili tomu volný projev, protože jsme nesměli, nebo nemohli. Teď už smíš být sám / sama sebou. Před tebou se otevírá brána k Procitnutí do Života. 

Dovol si alespoň na týden nechat všech povinností & starostí a dej plnou péči sám / sama sobě. Toto je jedinečná příležitost načerpat síly a vrátit se ke svému spojení s nitrem. 

Někdy je potřeba „všeho se načas pustit“, abys mohl / mohla zase najít sám / sama sebe. Seminář Procitnutí do Života oslovuje ty z vás, kteří se vrací k živosti, hravosti a radosti ze života ve svém těle. 

Čeká Tě týden plný vědomého a léčivého doteku. Propojíš se se sebou díky jednoduchým přístupům a metodám, které zakoření do Tvého každodenního života. A přinesou radost a kapacitu zvládat i náročné životní situace s lehkostí. 

Otevřeně, s citem a léčivě budeme pracovat s tématy kolem intimity a sexuality. Získáte nové náhledy na to, o čem se běžně nemluví. 

Bude konstelační rituál v nové verzi, který je o splynutí protikladů o zralém ženství a mužství, o souladu a vzájemné inspiraci mužské a ženské polarity. 

Součástí semináře je hlubší energetická a intuitivní práce s tělem.  Žádná část našeho těla není ani více, ani méně. Velmi jemným způsobem budeme postupně probouzet tělo a objevovat skrze tělo své spojení s esenciálním Bytím. Přirozeně. Vědomě. S lehkostí a respektem k emocionálním zraněním minulosti. 

Čekají vás osvědčené metody, jak z těla uvolnit energetické bloky, obnovit a rozvést energii do celého těla, přinést prožitkové pochopení vnitřní podstaty. 

Proběhne i nová taneční cesta s podporou kakaa, která bude oslavou života, těla a nejhlubší vnitřní esence se vším všudy. 

Procitnutí do Života je jedinečnou příležitostí pro ženy i muže, kteří objevují živost, lásku a vnitřní sílu.

Polyvagální teorie a její přínosy pro každodenní život

Polyvagální přístup názorně ukazuje, jak nervový systém reguluje naše chování a reakce na okolní podněty. Náš nervový systém se pohybuje po hierarchii (takovém žebříčku), podle toho, co se v našem životě právě děje. Pojďme rovnou na příklad ze života.:

Jana připravuje snídani, zatímco manžel pomáhá jejich synovi sbalit tašku do školy. V rádiu začnou hrát jejich oblíbenou píseň a oba manželé si ji začnou spontánně, společně zpívat. Janin nervový systém je v bezpečném a propojeném stavu. Má plynulý srdeční rytmus, cítí se naprosto bezpečně, klidně a šťastně. Jana je vnitřně i navenek plně zapojená do života. Tohle je vrchol autonomního nervového žebříčku (ventrální stav). 

Jana se vydá pěšky do blízké práce a najednou slyší sirény policejního auta, které vysokou rychlostí projíždí po silnici vedle ní. Srdce Jany začne rychle bušit, dech se zkracuje a je povrchní. Jana pocítí iracionální úzkost a silný nával adrenalinu. Hlavou jí proběhne myšlenka, jestli neudělala něco špatného. V jejím těle byla spuštěna reakce útok / útěk a svět Janě najednou připadá jako docela nebezpečné místo. (To je prostředek žebříčku kdy je aktivován sympatický nervový systém). Když Jana zjistí, že policejní auto se hnalo za jiným vozem a je dávno pryč, tak se její tepová frekvence postupně vrátí do normálu a ona opět zažívá stav vnitřního klidu, bezpečí a propojení se životem. 

Večer vyrazí Jana s kamarádkami do restaurace a o pár stolů vedle se posadí její bývalý přítel, se kterým zažívala fyzické a emocionální zneužívání. Když je Jana ve stejné místnosti s tímto mužem, začne cítit, jak se uzavírá, cítí se odpojená od rozhovoru s kamarádkami a nastoupí znecitlivění vůči svému tělu. Jana se teď pohybuje na dně žebříčku svého nervového systému (dorsální stav). Její energie je totálně dole, cítí beznaděj, zmatenost a i když je s kamarádkami, cítí se osaměle a zoufale. 

Na tomto příkladu můžeme vidět, že autonomní nervový systém Jany reagoval během dne na signály v jejím prostředí prostřednictvím tří velmi specifických cest. Polyvagální teorie nám nabízí neurofyziologické vysvětlení toho, proč se chováme, jak se chováme. Můžeme tak pochopit, proč je řada našich reakcí tak automatická a zdánlivě absolutně mimo naši kontrolu. 

Jana neudělala žádné vědomé rozhodnutí, že zvýší svůj srdeční tep, když slyšela sirény, ani se nerozhodla uzavřít, když do restaurace přišel její přítel. Její reakce byly automatické a nevědomé. Přesto máme mnoho (koregulačních) nástrojů, jak ve svých životech obývat převážně horní patro svého žebříčku, i když jsme v minulosti zažívali traumatické situace. 

Zakladatel polyvagální teorie, Stephen Porges, přinesl termín neurocepce. Tento termín jednoduše znamená, že náš autonomní nervový systém neustále vyhledává signály bezpečí, nebezpečí a hrozeb. 

Ve skutečnosti pokaždé, když se s někým setkáte, tak váš autonomní nervový systém druhého skenuje a ptá se: „Jsi bezpečný?“ nebo „Jsi nebezpečný?“ A tohle se děje pro většinu lidí na nevědomé úrovni. Je to rychlejší, než naše myšlenky. Náš nervový systém pak používá tyto informace k regulaci srdečního rytmu, dýchání, napětí svalů, tolerance k bolesti. Vlastně téměř každý systém v našem těle se mění, protože náš bloudivý (vagový) nerv je spojuje všechny dohromady.

Věrně svému jménu se bloudivý nerv toulá od kmenového mozku, přes srdce, plíce, trávicí systém, játra, žlučník, slezinu, slinivku břišní a ledviny. Takže neurocepce (vnímavost) nebezpečí v jednom orgánu je velmi rychle přenesena na ostatní orgány. 

Zdraví jedinci se mohou volně pohybovat mezi jednotlivými stavy a snadno se z „nižších“ stavů na žebříčku zotaví. 

Ale pokud jsme zažili ve svých životech traumatické situace, tak se můžeme snadno zaseknout reakci útok / útěk, nebo jsme odpojení od života a znecitlivělí vůči sobě i blízkým. A pak se na svět díváme přes filtr toho, kde je náš nervový systém většinou zaseknutý. I tam, kde je bezpečí, pak očekáváme nebezpečí. Potřebujeme čas, aby se vrátila naše důvěra v život. 

Uzdravení našeho nervového systému (a uvolnění traumat) spočívá v koregulaci. V propojení s někým bezpečným, kdo dokáže být dlouhodobě na vrcholu svého autonomního nervového žebříčku (ventrální – bezpeční, propojení, klid a štěstí). Tuto roli ostatně naplňují i maminky, které dokáží zůstat klidné a uvolněné, i když jsou jejich děti zaplavené náročnými emocemi. A tak své děti učí seberegulaci a zvládání emočních stavů. Kde to naše maminky nedovedly, tam se to stále ještě můžeme naučit v dospělosti. 

Stejně tak platí, že když jste terapeut a pracujete s traumatizovanými lidmi, tak vás to vede do aktivní práce s vašimi traumaty, abyste mohli poskytnout bezpečí a „energetickou“ cestu k seberegulaci také svým klientům. Mnoho traumatizovaných klientů vlastně neví, jak vypadá „bezpečný“ vztah a poprvé jej zažívají ve vztahu k terapeutovi. A následně tuto zkušenost přináší do všech svých dalších vztahů. 

Tento seminář vás vybaví neocenitelnými nástroji pro každodenní život. A stejně tak i pro vaši terapeutickou praxi, pokud jste terapeuti. 

Budete mít dostatek prostoru vědomě a citlivě pracovat se svým autonomním nervovým „žebříčkem“ a jednotlivými stavy. Bude to úžasná sebezkušenostní cesta. Budete v dávajících i přijímajících rolích. Naučíte se prakticky používat neocenitelnou polyvagální teorii tak, abyste byli přirozeně ve spojení se svými zdroji, svým tělem, se životem. 

Metody a přístupy

Framework polyvagální teorie (PVT)

Projdete si prožitkově celý proces PVT tak, abyste vše mohli používat ve svém každodenním životě a případně i ve vaší terapeutické praxi. Díky délce semináře budete mít dostatek prostoru, abyste si vše zažili a posléze integrovali do svých životů, až se vrátíte domů. Získáte nástroje, uvědomění a vhledy pro práci se svým autonomním nervovým systémem a stanete se v tomto zdrojem inspirace i pro své okolí. Půjde o jemnou práci s tělem a emocemi. V doteku i bez doteku. Individuálně, ve dvojicích, skupinově. 

Další transformativní práce s tělem

Čekají vás prastaré tradiční techniky z oblasti buddhismu, taa, kašmírské tantry a advaity, kterými se lektor zabývá intenzivně poslední desetiletí.

Skrze své tělo a pomalý pohyb se spojíte se spontánností, hravostí a přítomností. S podporou tisíciletých, tradičních tantrických metod, které byly předávány v tradici kašmírských jogínek. Získáte přístup k jedinečným dechovým technikám, které vychází z tradičního tibetského buddhismu a dlouho byly předávány jen tajně. 

Naučíte se vědomě pracovat se svou vnitřní energií praktickou cestou. 

Vedeným, spontánním a intuitivním způsobem budete pracovat ve dvojicích, trojicích a čtveřicích.

V tomto týdnu dáte spoustu péče a pozornosti svému tělu. Získáte větší rovnováhu v dávání a přijímání. Objevíte svoje skutečné potřeby a mnohem lépe se naučíte nastavovat si zdravě hranice.

Konstelace a rituály

Mají nesmírnou sílu a účinek. Tuto jedinečnou metodu používám již pomalu deset let jak v terapii, tak v koučinku a osobním rozvoji celkově. Konstelace umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě. Skrze konstelace se můžeme dívat v detailu na konkrétní téma, nebo získat nadhled a dívat se v souvislostech na celý náš život, na vazby, vztahy, zažité vzorce chování, apod. Konstelace jsou jako divadelní hra, která má reálný základ.

Na semináři Procitnutí do Života bude dostatek prostoru pracovat s konkrétními záměry a zakázkami některých účastníků tak, aby to bylo přínosné a „léčivé“ pro celou skupinu.

Rituál nám umožňuje překročit do dalších fází naší životní cesty. Uzavřít volné konce. Pustit se něčeho, co nám již nijak neslouží. Objevit své zdroje a tvořivé úhly pohledu na své životní situace. V Rituálu procházíte silovými / léčivými místy. Často se pracuje s archetypy a univerzálními symboly, které jsou tady již po tisíce let. To vše v bezpečí chráněného rituálního prostoru.

Rituály propojují rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnují tělo, srdce, mysl i duši. Jsou jedinečným celistvým přístupem k osobnímu rozvoji.

Koučink

S klienty rozvíjím vlastní koučinkový přístup, který vychází z koaktivního koučinku a propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Tím se dostáváme do stabilního kontaktu se svými zdroji, s intuicí a kreativitou. Tímto způsobem nacházíte vlastní odpovědi, nejste tak závislí na lektorovi, ani na nikom jiném, objevujete vlastní zdroje moudrosti. Tím, že jste v koučinku jak v dávající, tak v přijímající roli, získáváte spoustu zkušeností, obzvlášť když pracujete v podpůrných profesích.

Meditace

Díky meditaci získáváme schopnost propouštět a transformovat to, co se v našich životech opakovalo stále dokola mnohdy po desítky let. Zažijeme spolu vedené statické i dynamické meditace, které jsem vyvinul během let. Získáváme tak nadhled a nenecháme se již zotročovat programy své mysli. Pomohu vám, abyste si uvědomili, jaký meditační přístup je to pravé pro vás. Meditace je cesta k nevnitřnějšímu já. 

kruhy sdílení

Na týdenních seminářích bývají kruhy sdílení hluboké a velmi léčivé.  Máte možnost sdílet skutečně ze srdce, z podstaty své duše. A často nacházíte sílu otevřít se ve své nejhlubší opravdovosti a zranitelnosti. Když se kruh sdílení podaří, odchází staré bolesti a nepochopení přirozeně a s lehkostí. V takový moment víte, že nejste na nic sami.

Mým oblíbeným způsobem je ženský kruh v mužském kruhu a obráceně. To vyžaduje velkou důvěru, pokoru a citlivý přístup. Máloco je tak léčivé. Máloco přináší uzdravení starých rodových traumat mezi muži a ženami.

Hudba, tranzovní tanec

Hudba a tanec umožňují, abychom se naladili na sebe a své tělo a energii, vypneme hlavu, půjdeme do spontánnosti, citlivosti a fyzického kontaktu. K větší otevřenosti životu a druhým lidem. Hudba nás podporuje, abychom se mohli skutečně uvolnit do přítomnosti a plného prožitku toho, co se právě odehrává.

V tranzovním tanci navazujeme na tradici našich předků. Do hloubky se spojíme s vnitřní moudrostí. Poznáváme, jaké to je být naplno v těle a užívat si pomalý i rychlý rytmus. Trans přichází v bezpodmínečném spojení se sebou, se samotným Bytím, v přítomném proudu samotné Existence. Během tohoto týdne se doslova protancujeme k životní lehkosti a přirozené moudrosti. 

Kakao ceremonie

Kakao ceremonie a oslavy existují již mnohá staletí. Započaly pravděpodobně s civilizacemi Mayů a Aztéků ve střední a jižní Americe. Čisté, přírodní kakao se používá dodnes jako přirozená medicína od Matky Země, která prospívá na úrovni fyzické, mentální a spirituální. Používá se proto v šamanských a tradičních ceremoniích a narozdíl od jiných látek není kakao halucinogenní, ani psychedelické, nepřináší náročné stavy.

Kakao se jemným způsobem dotkne vašeho duchovního srdce. Přináší hlubší spojení se sebou, s dalšími lidmi, přináší euforizující stavy (uvolňuje přirozené látky našeho těla – endorfiny), které nemají žádné dojezdy a kocoviny, jak tomu může být u drog a alkoholu.

Jedná se o bezpečnou, přirozenou látku, což je pro mne jako terapeuta stejně důležité, jako samotné účinky této medicíny.

Při kakao ceremonii se pracuje s vašimi aktuálními záměry.

Na fyzické úrovni posiluje přírodní, nezpracované kakao imunitní systém, snižuje cholesterol, posiluje vitalitu, kreativitu a koncentraci.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

DATUM:

7.  až 13. října 2024

MÍSTO KONÁNÍ:

Centrum Živá voda v Podkrkonoší, 143 Kohoutov

CENA:

Cena pro prvních deset přihlášených účastníků, kteří jdou poprvé je 9700 Kč. Pro vás, kteří se účastníte semináře opakovaně je cena 8500 Kč. Strava a ubytování je 1330 Kč / den a platí se zvlášť hotově na místě.

HARMONOGRAM:

Registrace jsou v pondělí 7. října 2024 od 18h. Večeře bude od 19h a od 20h je program.
Závěr bude v neděli 13. října kolem 16h odpoledne.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Seminář bude probíhat v osvědčeném Centru Živá voda. V těchto prostorách pracujeme od začátku roku 2019 a jsou neuvěřitelným přínosem pro tento typ seminářů a cyklů. Velký sál, čisté pokoje se zázemím, jídelna s pramenem, krásná zahrada, potok na pozemku, venkovní lázně, sauna.. Výbornou veganskou kuchyni v indickém stylu zajišťuje zkušený Kuba Cígner. 

Více informací obdržíte v organizačním emailu po přihlášení.

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50% zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100% nebo nabídněte svou účast náhradníkovi.

o lektorovi

Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti.

Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích.

Je to dvanáct let, co profesionálně nabízím své služby ženám a mužům, párům a rodinám. 

Během své praxe jsem byl nejméně u 1500 jedinečných lidských příběhů.
Lektoroval jsem víc jak 150 kurzů a rozvojových akcí skupinám na míru.
Připravil jsem 400+ článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě.

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI seminářů

„S důvěrou doporučuji Rudu jako průvodce, který neradí, ale ukazuje skutečnosti tak jak jsou. Jsem vděčná za setkání s ním.`“

Kateřina Vaněčková

„…dodnes mi ten zážitek vhání slzy vděčnosti do očí. I nejvřelejší slova díků, nedokáží vyjádřit tu sílu… Přátelé, předvánoční čas je časem úklidu, nechme domácnost domácností a udělejme si úklid v sobě. Na to jsou konstelace ve vánočním čase božským nástrojem, a navíc s Rudou… Mít volno, jdu znovu.“

Světlana Čiberová

„Doporučuji Tě za sebe všem, kteří jsou ve složitých životních situacích, nevědí si rady se životem a potýkají se s hledáním sama sebe. Vytvářiš šanci pro nový start a nasátí nově nalezené životní energie. Jsi průvodce s respektem k citlivosti témat, klidný přístav ve světě roztřístěných emocí , vše se děje profesionálně a zodpovědně.

Roman Drahoňovský

INSPIRACE PRO VÁS

Byl nám dán tento Život

V životě jsou období, kdy nepotřebujeme nic měnit. Jsme spokojení se současným stavem věcí. Každodennost je naplňující a oceňujeme určitou předvídatelnost.  A pak jsou momenty, kdy na nás už „něco“ zevnitř hodně naléhá, abychom šli do vnitřních a vnějších změn. ...

číst více

Dary ukotvení

Když jsme ukotvení v sobě samých, tak zažíváme spontánní „blaho“ ze života. Je to pocit propojení se sebou, s ostatními, s celkem. Jsme v bezpečí a přirozené důvěře - energie může plynout. K životním výzvám přistupujeme z místa uvolnění a vnímavosti. Cítíme vděčnost...

číst více

Není dotek jako dotek

Dotek může být nesmírně podpůrný, léčivý a příjemný. Nebo také „nenaladěný“, necitlivý a traumatizující. A pak je tu vše mezi tím.  Stále je tady rozměr, který všichni, kdo nějak pracujeme v bodyworku a tělesných terapiích známe a praktikujeme. Když se dotýkám muže,...

číst více
Email

rudolf@rudolforsag.cz

TELEFON

739 386 643

Adresa

RUDOLF ORSÁG
Hrádek 82, 53345 Srch