Svoboda, láska a síla ve vztazích

Naše vztahy jsou, vedle zdraví a fyzické energie, tím nejcennějším, co v našich životech máme. Většina z nás si to dobře uvědomuje. Přesto – nebo právě proto – někdy ztrácíme ve svých intimních, rodinných, přátelských a dalších vztazích sami sebe, svou energii a individualitu. Tento nový vztahový seminář je o tom, jak zdravě rozvíjet vnitřní svobodu, lásku a sílu v blízkých vztazích. Prožitkově obnovíte vědomí zdravé identity a osobní jedinečnosti.

 

ZÁKLADY V KAŽDÉM VZTAHU

Když má náš dům špatné základy, tak nám nepomůže, když budeme renovovat první a druhé patro. Když se základy pohnou, přijde otřes, praskliny na zdech a my budeme s renovací začínat zas a znovu, dokud nesejdeme do přízemí a nepostavíme se čelem k tomu zemitějšímu problému. 🙂 

Ve vztazích je to podobné.

Potřebujeme se postarat o základy, na kterých vztah stojí. Jen tak může vztah prospívat a zrát dlouhodobě. Do každého vztahu přinášíme svůj čas, svou pozornost a energii, své zkušenosti, vnitřní moudrost a především svou lásku a vnitřní sílu. Tohle jsou kvality, o které stojí za to pečovat, protože bez nich vlastně nejsme sami sebou. Bez nich jsme „nepřítomní“ také v našich vztazích. 

 

OSOBNÍ HRANICE PRO ZDRAVÉ VZTAHY

S manželkou jsme byli za posledních 12 let v rámci seminářů u mnoha vztahových příběhů. Během let lektorské, terapeutické a vztahové práce s muži, ženami a páry se ukazuje často jedna věc. Dokud se ve vztazích nejsme schopni postarat o své hranice a nedokážeme komunikovat své potřeby, tak jsme jako loď, do které stále teče voda. Neustále musíme kontrolovat, kolik vody nateklo, kolik je potřeba vylít. Někdy musíme zajet ke břehu, celou loď otočit a nechat vyschnout. Stále začínáme znovu. Nedokážeme si užít plavbu, nejsme plně přítomní. Ve vztahu to znamená, že když nemáme zdravé hranice, není ani dostatečný prostor rozvíjet a prohlubovat lásku, společně zrát a sdílet dary života. 

Práce s osobními mantinely není vždy příjemná, protože vyvolává spoustu náročných reakcí u lidí, kteří byli zvyklí nárokovat si naše osobní zdroje, často neomezeně. Když neumíme pracovat s hranicemi, často si nacházíme protějšky, které to mají podobně a tvoříme vzájemně závislostní vztahy, ve kterých se necítíme dobře. Toxické vztahy mohou fungovat pouze díky nedostatečnému uvědomění osobních hranic. 

Osobní hranice jsou tu od toho, abyste to dobré udrželi uvnitř a to nedobré nechali venku. Umět si nastavovat hranice je klíčové, pokud chcete být dlouhodobě fyzicky a psychicky zdraví. Je to projev zdravé sebelásky a uvědomění sebe sama. Hranice mohou být fyzické, emocionální, materiální, časové,… Řada lidí se u svých hranic pohybuje mezi dvěma extrémy. Mají hranice příliš volné a prostupné, nebo jsou jako „nedobytný hrad“, ve kterém není prostor pro vztah a uvolněné prožívání života. Vše má přirozeně svůj původ v našich rodinách a rodech. A cokoliv se dá díky uvědomění a skupinové a lektorské podpoře změnit. 

Svými hranicemi říkáme, kde začínáme a končíme my. Tak se můžeme cítit bezpečně, uvolněně a plni energie nejen ve vztazích, ale celkově v životě. A to je naprostý základ pro to, abychom mohli milovat, tvořit a žít. 

Díky zdravým hranicím se také staráme o své emocionální a mentální zdraví, rozvíjíme svou nezávislost, utváříme v životě svou identitu, ovlivňujeme jednání druhých a eliminujeme riziko vyhoření. Odmítnutí fyzické kontaktu s druhým člověkem je nastavení osobní hranice, stejně jako odmítnutí nároků druhých na váš čas, nebo na vaše city. 

Žijeme v moderní společnosti, ale faktem je, že většina lidí dnes nechápe, co jsou to zdravé hranice. Protože rodiče je to nenaučili, nebo kvůli náročným životním zkušenostem ztratili svůj přirozený „kompas“. Zdravé hranice přitom tvoří základní stupeň pyramidy našich životů. 

Když se naučíme starat o své nejcennější zdroje, budou prospívat nejen naše vztahy, ale také ostatní oblasti našich životů. 

TENTO SEMINÁŘ

Tento seminář je velmi praktická podpora pro vás, abyste měli skutečné základy, o které se můžete opřít, ve všech svých osobních a také pracovních vztazích. Budeme mít tři dny na to, abyste si plně uvědomili své nejcennější zdroje. A abyste o tyto zdroje uměli pečovat, neplýtvali jimi, chránili je pro to důležité. 

Získáte nejpraktičtější poznatky z vývojové psychologie pro každodenní život. Rozpoznáte, jak jste na tom s osobními hranicemi v jednotlivých oblastech svého života.

Budeme spolupracovat hravým a prožitkovým způsobem. Ať už jste spíše intuitivní a pocitoví, nebo si potřebujete vše „poskládat“ také přes hlavu, bude to pro vás fungovat na obou rovinách – na úrovni hlubšího pochopení i porozumění.

Naučíte se s hranicemi vědomě pracovat s podporou skupiny a lektora. Zažijete si neocenitelné postupy, jak komunikovat své potřeby a hranice s lidmi, se kterými vám na tom nejvíce záleží.

Potkáte další muže a ženy, kteří jsou rozhodnutí jít do skutečných změn. Bude dostatek prostoru na sdílení. V některých příbězích se poznáte a čeká vás mnoho vzájemné inspirace. 

Podpoříme vás, abyste svá uvědomění proměnili do jasných kroků v běžném životě, až se vrátíte domů.

Prodloužený víkend je ucelený a funguje velmi dobře samostatně. Současně je i přípravou a vydatnou ochutnávkou na nadcházející Cyklus Esence Života, který začne v březnu v Centru Živá voda.

Metody a přístupy

Konstelace a rituály

Mají nesmírnou sílu a účinek, léčivý a růstový efekt. Umožňují, abychom viděli svoje současné místo v životě. Spojují nás s našimi rody, naší spirituální a další přirozenou podporou v našich životech. 

S touto metodou budeme pracovat skupinově a s některými z vás individuálně. 

Konstelační rituály mívají velkou hloubku a doznívají pozitivně v našich životech ještě řadu měsíců. Ty se těžko vysvětlují, pokud nemáte osobní zkušenost, tohle prostě potřebujete zažít. 😉

Koučink

Skrze koučinkový přístup, který propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru spolupracujeme na většině seminářů. Skutečně zapojíme intuici i kreativitu. Poznáte úžasné, účinné přístupy, které vás povedou ve vašich vztazích do větší důvěry a lásky. 

Meditace & Vizualizace

Vizualizace umožňuje, abyste viděli, cítili, „osahali“ si, jak to vypadá, když má člověk zdravě nastavené hranice, komunikuje bez obviňování své potřeby, nachází cestu k lásce a pochopení ve vztahu . Tyto vizualizace současné působí jako záměry, které přináší do života to, co právě potřebujeme nejvíc.

Díky meditaci získáváme schopnost propouštět a transformovat to, co se v našich životech opakovalo stále dokola mnohdy po desítky let. Zažijeme spolu vedené statické i dynamické meditace. Získáváme nadhled a nenecháme se již zotročovat programy své mysli. Pomohu vám, abyste si uvědomili, jaký meditační přístup je to pravé pro vás.

kruhy sdílení

Na prodlouženém víkendu vás chci podpořit, abyste se inspirovali nejen obsahem, který pro vás jako lektor připravuji. Ale také od sebe navzájem. Zazní, co kdo řešíte, kde narážíte, co se daří, jaká máte ve svých životech uvědomění, obavy, či očekávání. 

Hudba a tanec

Hudba a tanec umožňují, abychom se naladili na sebe a své tělo a energii, vypneme hlavu, půjdeme do spontánnosti, citlivosti a fyzického kontaktu. K větší otevřenosti životu a druhým lidem. Naše otevřenost životu totiž často rozhoduje, jestli uspějeme i ve své tvořivosti, v podnikání, v dávání a přijímání.  

Pojďte se na semináři skutečně uvolnit do přítomnosti a plného prožitku toho, co se právě odehrává.

Klíčové dovednosti pro vztahy

V malých prožitkových cvičeních ve dvojicích a větších skupinách si prakticky uvědomíte a prohloubíte univerzální dovednosti pro každodenní vztahy. Tak nacházíme novou hloubku v každodenním prožívání a sdílení s blízkými. A objevujeme ve svém životě hojnost a vnitřní i vnější svobodu, lásku a osobní zodpovědnost.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

DATUM:

15. až 18. února 2024

MÍSTO KONÁNÍ:

Centrum Buchov, Buchov 2, 257 01 Postupice, Středočeský kraj, www.centrum-buchov.cz

CENA:

Lektorné je 4800 Kč. Strava a ubytování je 950 Kč / den a platí se zvlášť hotově na místě.

HARMONOGRAM:

Registrace jsou ve čtvrtek 15. února 2024 od 18h. Večeře bude od 19h a od 20h je program.
Závěr bude v neděli 18. února kolem 16h odpoledne.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Seminář bude probíhat v osvědčeném Centru Buchov s domácí bio stravou. Tyto prostory jsou tradičním místem pro tyto semináře již řadu let a nachází se v krásné přírodě 55km jihovýchodně od Prahy.  

Více informací obdržíte v organizačním emailu po přihlášení.

Storno podmínky: Při zrušení účasti více jak 30 dní před konáním semináře je storno 50% zaplacené částky. Při zrušení účasti méně jak 30 dní před konáním semináře je storno 100% nebo nabídněte svou účast náhradníkovi.

o lektorovi

Pracuji z atmosféry přijetí, lehkosti a vděčnosti.

Jsem ve službě smysluplného života. Tvořivě propojuji jednotlivce, páry a rodiny s jejich podstatou, přirozenými záměry, zdroji a dary. Podporuji principy jednoduchosti a opravdovosti, vnitřní klid a lásku v každodenních vztazích.

Je to dvanáct let, co profesionálně nabízím své služby ženám a mužům, párům a rodinám. 

Během své praxe jsem byl nejméně u 1500 jedinečných lidských příběhů.
Lektoroval jsem víc jak 150 kurzů a rozvojových akcí skupinám na míru.
Připravil jsem 400+ článků, rozhovorů a videí na téma vztahů, psychosomatiky, meditace, profesní podpory a rovnováhy v životě.

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI seminářů

„S důvěrou doporučuji Rudu jako průvodce, který neradí, ale ukazuje skutečnosti tak jak jsou. Jsem vděčná za setkání s ním.`“

Kateřina Vaněčková

„…dodnes mi ten zážitek vhání slzy vděčnosti do očí. I nejvřelejší slova díků, nedokáží vyjádřit tu sílu… Přátelé, předvánoční čas je časem úklidu, nechme domácnost domácností a udělejme si úklid v sobě. Na to jsou konstelace ve vánočním čase božským nástrojem, a navíc s Rudou… Mít volno, jdu znovu.“

Světlana Čiberová

„Doporučuji Tě za sebe všem, kteří jsou ve složitých životních situacích, nevědí si rady se životem a potýkají se s hledáním sama sebe. Vytvářiš šanci pro nový start a nasátí nově nalezené životní energie. Jsi průvodce s respektem k citlivosti témat, klidný přístav ve světě roztřístěných emocí , vše se děje profesionálně a zodpovědně.

Roman Drahoňovský

INSPIRACE PRO VÁS

Vědomý život

Prospěšné změny v životě se nedějí většinou velkými skoky, ale malými, každodenními krůčky.  Je to vlastně stejný princip jako s dietami. Když uděláte drastické změny ve stravování, abyste shodili váhu, tak sice máte rychlé výsledky, ale není to většinou dlouhodobě...

číst více

Chlapi u ohně

Je to tak jednoduchý, naplňující a fajn. Sejít se s chlapama u ohně. Bez nutnosti čehokoliv. Totálně na pohodu. V přijetí názorů a postojů druhých. Prostě sounáležitost a respekt k cestě každého. Nikdo nikoho o ničem nepřesvědčuje. Muži. Kruh. Oheň. Tradice stará jako...

číst více

Vždyť máma s tátou to jinak neuměli

::Máme za sebou další konstelace a inspirovaly mne k tomuto textu. Když začneme s osobním rozvojem a terapií.. Čteme moudré knihy. Chodíme na konstelace a další skvělé metody. Tak nevyhnutelně lépe pochopíme své dětství. Může nám to hodně pomoci, abychom neobviňovali...

číst více
Email

rudolf@rudolforsag.cz

TELEFON

739 386 643

Adresa

RUDOLF ORSÁG
Hrádek 82, 53345 Srch