GDPR

JAK ZPRACOVÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE?

CHRÁNÍM JE –  V SOULADU S GDPR.

NA TÉTO STRÁNCE SE DOZVÍTE HLAVNÍ ZÁSADY PŘI PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožním vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

KDO JE SPRÁVCE?

Jsem Rudolf Orság, bydlištěm Bělehradská 270, 53009 Pardubice, narozen 28. dubna 1979, IČ 02144701 a provozuji webovou stránku www.rudolforsag.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 739386643 nebo na e-mail: rudolf.orsag@gmail.com.

S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládám v aplikaci MailChimp.

Zpracovatelem údajů je společnost MailChimp, která provozuje aplikaci, která umožňuje odesílat newslettery. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech. MailChimp chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Chráním vaše data, jako by byla moje vlastní. Udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Data vždy zabezpečuji hesly a předcházím jejich odcizení.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete při přihlášení na některou z akcí. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu bydliště. Zpracovávám také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje potřebuji, abych vám poskytl objednané služby a vedl účetnictví dle zákona. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání novinek, inspirací a informací o mých akcích emailem, zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu, kdy budu zasílat informační Newslettery.

PROČ POTŘEBUJI VAŠE ÚDAJE?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail, telefon] nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, zajištění spolujízdy, apod.).

 Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám to tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 E-maily s inspirací a články vám zasílám, jste-li mým zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu rudolf.orsag@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

 Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.