S blížícím se úplňkem energie narůstá a cenná uvědomění přicházejí. Nacházíme se v čase, kdy se ztenčuje opona mezi námi, kteří ještě žijeme a mezi těmi, kteří žili před námi. Své předky můžeme nejlépe uctít tím, že žijeme plné životy a dovolíme si i to, co si oni za svých životů nedovolili. 

Základní volba je jednoduchá. Necháme se ovládat svými strachy, budeme naslouchat těm, kteří sami podléhají kontrole a obavám? Nebo si už konečně uvědomíme, kdo jsme? 

Uvědom si, kdo jsi a s tímto uvědoměním automaticky přichází radost, láska a hravost. Pokud nic z toho necítíš, stále nevíš, kdo jsi. Nedotkla jsi se své podstaty. Jakýkoliv strach, jakákoliv tenze, úzkost, nebo netečnost tě zvou…aby ses ponořila hlouběji. 

Objev svoji esenci. 

Nech se vést tichým hlasem, který promlouvá z hlubin tvého nitra.

Nech se podpořit těmi, kteří tady byli před tebou a znají úskalí, která se nachází na cestě životem.