Včera jsme se s Ivou dívali na Rocketmana. Prakticky celým filmem se táhne linka toho, co si Reginald Dwight – uměleckým jménem Elton John – prožil v dětství a jak se to projevilo v jeho dospělém životě. V málo filmech je tak názorně ukázaná terapie vnitřním dítětem. 🙂

Film taky ukazuje, že člověk se může dostat až na pokraj sebedestrukce a stále je cesta zpátky. Cesta vede přes nitro.

V loňském roce jsem připravoval nejméně 8 víkendových léčivých rituálů, kterých se zúčastnili mnozí z vás.

Letos takové akce připravuji dvě. O jarní rovnodennosti a v létě o Lughnasadu.

Rituál je osobním, často intenzivním zážitkem, který umožňuje v životě účastníka změnu. Rituál propojuje rozumové i pocitové chápání života v jeho podstatě. Zahrnuje tělo, srdce, mysl i duši.

Význam původní rodiny

Seminář „Rodina a já“ o jarní rovnodennosti bude zahrnovat rituál na 500 let staré staročeské chalupě, kde pracuji každoročně. Seminář však bude mít širší záběr. Budeme pracovat s původní rodinou.

Spojovat se se svými mužskými a ženskými rody. Propouštět břemena, která nám nenáleží. Nacházet svou vlastní cestu životem, s úctou k našim rodičům a tomu, co nám předali..

Tohle je dobrodružství, pro které jsme si přišli. Posouváme své rody dál tím, že začínáme něco nového a ctíme to, co bylo před námi..

Za ty roky vnitřní práce vidím, že nejvíc můžeme změnit, když prospěšně změníme vztah k sobě, své mamince a svému tátovi.

V jakémkoliv okamžiku můžeme změnit svou minulost. Tím, že změníme úhel pohledu, tím můžeme propustit i hluboce traumatické zážitky…Tím rosteme do síly. Navracíme se do těla, do lásky.

Pokud cítíte volání, nenechte si tento seminář ujít. Kapacita je u této akce omezená jen na 18 účastníků.