Mnoho párů hovoří o tom, že se z jejich vztahu vytrácí intimita. Rádi by byli v hloubce se svými partnery, podobně jako tomu bylo na začátku. 

Je snadné nutit naše protějšky k tomu, aby byli podle našich představ. A současně mít úplně „jiný metr“ sami na sebe. Vidím to pravidelně v praxi s muži a ženami. 

Ženy i muži si stěžují, že protějšek s nimi opravdově nesdílí, mají málo sexu, málo společných chvil, kdy by se skutečně slyšeli, vnímali, cítili,.. 

Dokud je pozornost na druhém, nemusím dělat nic se sebou. Mohu mít představu, že já dělám vše správně. „Ten druhý by se měl změnit.“

A podvědomě mi může celá tato situace vyhovovat. 

To je celkem těžké si tohle přiznat. 

Když je to o druhých, tak jsem zbaven osobní zodpovědnosti. Nic mne nenutí jít „do sebe“. Ti druzí by se už měli přece „probrat“. To je trend současné společnosti. 

Pro ego je většinou důležitější „mít pravdu“ (za každou cenu), než zjistit, jak se věci mají ve skutečnosti. 

Silné ego je vždy založené na tom, že vnímá život iluzorně. Je v zajetí sebe sama. 

Když chceme upřímně nacházet ve svých životech pravdu, vymaňujeme se postupně ze ztotožnění se svým egem a tak zůstává přirozenější osobnost, která je v službě celku, ve službě tvořivosti. 

Když je pro nás důležitější objevit, co je opravdové, nepotřebujeme „mít pravdu“. 

Moudrý člověk se z 95 procent obrací k sobě a poznává sebe v souvislostech, a jen 5 procent pozornosti dává zkoumání toho, jací jsou ostatní. 

Když poznáme sebe, teprve pak poznáváme druhé a svět okolo nás. 

A zpátky k intimitě. 

Intimita mezi partnery a dalšími blízkými lidmi neexistuje většinou proto, že lidé nemají intimní vztah ani sami se sebou. Cítí se prázdní a rádi by se naplnili u druhých. Neví, co to je být v živém kontaktu s tím, co se děje uvnitř nich samých. 

Většina lidí je raději prázdná, než aby čelili svému nitru. Mají strach z toho, co vše by uvnitř sebe nalezli. A tak raději bojují o energii a pozornost druhých. Vynakládají obrovské úsilí, aby získali uznání zvenku, tím vším, co (venku) dělají. 

Změna je o odvaze obrátit se k sobě sama.

Když se nám nabídne příležitost prozkoumat intimní hloubky sebe sama, tak se můžeme rozhodnout, jestli je pro nás důležitější zdání, nebo realita. 

Zůstaneme u bezpečných a známých strategií, nebo se rozhodneme pro cestu do neznáma? 

Jsou důležitější hry a potřeba „mít pravdu“…

..nebo intimita se sebou, s blízkými, se životem?

— 

Cyklus Esence Života je pozváním k intimitě se sebou sama. Je branou k životu prožívanému v plnosti, lásce, vnitřní svobodě a opravdovosti. Právě teď se dává dohromady skupina mužů a žen, kteří se společně vydají od ledna do května 2023 na velké dobrodružství. 

Esence Života není jen o čtyřech transformativních seminářích. Je především o každodennosti, o životní vnímavosti a odvaze být s čímkoliv, co se v nás právě otevírá. 

Je o mnohem hlubší kvalitě v našich vztazích, povoláních a posláních. 

O radosti v těle a vděčnosti za život. 

Vše k cyklu najdete tady: http://www.orsag.info/akce/esence-zivota-cyklus-2023/