„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám.“ Charles Darwin

Síla a inteligence jsou těžce přeceňovány. Schopnost pružně reagovat na změny prostředí je mnohem důležitější. Tohle se bude v blízké budoucnosti potvrzovat stále více..

Kdo se dokáže nejlépe přizpůsobovat změnám venku? Jen ten, kdo je schopen měnit se uvnitř..

To je vrcholná disciplína.

Nemluvím o změnách hodnot, které jsou nadčasové.: Rodina. Přirozené cykly růstu a odpočinku. Transparentnost a čestnost. Poctivá práce. Úcta ke starším, moudrým a zkušeným..

Naše prostředí se mění stále rychleji.

Technologie a provázanost celého světa způsobují, že svými nákupními rozhodnutími ovlivňujeme přírodu a běžné lidi tisíce kilometrů daleko.

Ať už mám na stole brazilský steak, nebo jím pětkrát týdně avokádo (viz dokument Rotten na Netflixu), tak mám jako spotřebitel zodpovědnost..

Nemám pocit, že život je o striktních omezeních. Tak či onak. Je však o uvážlivém zacházení s omezenými zdroji a o vědomém přístupu.

Změny klimatu nabírají stále větší rychlost a ovlivňují život na všech kontinentech.

Globální ekonomický model je dlouhodobě neudržitelný.

Při narůstajícím počtu obyvatel Země budou pandemie více časté..

Příroda má totiž samoregulační schopnost.

Přiroda je větší, než my.

Společnost se v podstatě polarizuje na dva hlavní proudy. Na ty, kteří se zuby nehty brání probíhajícím změnám a obhajují status quo, který je však dlouhodobě neudržitelný.

A na ty, kteří jdou smysluplným a nevyhnutelným změnám vstříc.

Současní politici využívají strachu prvního proudu a těší se tak dočasně popularitě. Až se ukáže, že nenabízí skutečná řešení, bude muset přijít nový typ lídrů. A větší váha za stav společnosti bude na každém z nás..

Následující roky ukáží.

Nejen naši vůli ke změně, ale také kvalitu našich vztahů, hodnot, komunit a spolupráce.

Osobní rozvoj v časech lokálních a globálních změn je prakticky nevyhnutelný..