Když v dávné minulosti ustupovala moře, mnoho ryb a dalších vodních živočichů zůstalo uvězněno. Údajně během dlouhé doby měli tito tvorové méně a méně vody a byli nuceni se postupně adaptovat. 

Nejprve by je nenapadlo, že existuje něco jiného než voda – jejich přirozené prostředí. Nejspíš by jim to ani nikdo nedokázal vysvětlit, jak to na suchu vypadá, kdyby „mluvil jejich řečí“. A proč by ryby něco měnily, kdyby byly dál ve své komfortní zóně? 

Jenže moře dál nemilosrdně ustupovalo. Skrze tyto obtíže se z vodních tvorů stali nejprve obojživelníci a potom také suchozemci. Bez obtíží a výzev by nebylo evoluce. 

Tato doba

Dnes dochází k výrazně rychlejším změnám. Na druhou stranu nikdo nás nenutí, aby nám narostlo několik párů nohou. 🙂 Ta změna v lidech třetího tisíciletí je především vnitřní. 

A děje se skrze obtíže, utrpení a těžkosti, které víc a víc lidí v těchto časech prožívá. Ať už se jedná o zdravotní, vztahové, existenční, či další záležitosti. Všechny tyto věci jsou nepříjemné, ale přináší hloubku, uvědomění a tak i vděčnost za život. 

Hodně lidí, když si projdou vědomě obtížemi, najednou vidí, že je něco víc, než se domnívali. „Ryby vykouknou z vody.“ 

Když mi před lety někdo přišel na semináře a konstelace, tak jsme často postupovali celkem pomalu. Poznáte, kam s mužem nebo ženou můžete. Až na několikáté konstelaci jsme se dostali k „jádru pudla“, protože bylo třeba ctít proces. 

Nepustí vás to dál. Když u klienta, pro kterého je nové pracovat prožitkovým způsobem, nejsou z jakýchkoliv důvodů dostatečně otevřené dveře. 

I když to tak navenek zatím nevypadá, změny se dějí

Poslední půlrok potkávám řadu nových lidí, kteří nemají velkou zkušenost s přístupy, skrze které provázím na seminářích. Rituály, konstelace, vedené meditace, vztahová práce s otevřeným srdcem, katarze,.. 

A tam, kde by v minulosti bylo potřeba půl roku společné práce, než bychom se dostali ke skutečné podstatě… Jdeme do hloubky hned na poprvé. Protože lidé pracují ve svých životech, často ať chtějí, nebo ne. Protože život je vystavil osobnímu rozvoji, který si donedávna nedokázali ani představit. 

Napadlo by někoho, že se bude dít, co se dnes děje? 

Díky tomu, co se ve společnosti i našich rodinách odehrává, se v lidech probouzí vědomí. Probouzí se v nás síla, láska, i pochopení pro to, co se v nás a kolem nás děje. 

Nic venku nás nemůže připravit na dobu která již přišla. Ta skutečná příprava se odehrává uvnitř. 

Když víš, kdo jsi, tak se nenecháš ovládat, ani silou, ani manipulací. Jsi v klidu, i když se tě okolí pokouší strhnout do dramatu a strachu. Nenecháš se strhnout bojem. Přinášíš nové tím, co ze své podstaty tvoříš a tím jsi méně závislá na systému. 

Když umíš žít své vztahy, tak máš kolem sebe podpůrnou síť, o kterou se můžeš opřít, když přijdou těžké časy. 

Když jsi v souladu sám / sama se sebou. Umíš se už neobviňovat a vypustila jsi ze sebe staré bolesti, tak máš víc energie a méně fyzických & zdravotních obtíží. 

Když skutečně poznáš sebe, tak rozeznáš, co je pro tebe a co pro tebe není. Život se stává snadnějším, protože „kyvadlo tvého žití“ nelítá stále ze strany na stranu. 

Všichni jsme na cestě. Někdy se daří a někdy se nedaří. Není důležité dosáhnout cílů. Důležité jsou vztahy. Vztah k sobě. Vztah k blízkým. 

A celý tento úžasný proces sebepoznání a tvoření.