Hluboko uvnitř nás je místo klidu, míru, moudrosti, síly a lásky. Do tohoto místa se nedá „dostat“. Můžeme si vytvořit prostor a nechat se jím vtáhnout. 

Tady člověk nemá potřebu hodnotit. Víc naslouchá. Dává stejnou váhu všemu, co přes den dělá. I obyčejné činnosti jsou tak neobyčejné. 

Žádná z rolí, ve kterých právě odehráváme hru Života, není víc, nebo míň. Všechno tak vnímáme jasněji. 

Navenek se nic nemění. Uvnitř se mění dost. 

Jak odchází lpění a rezistence, mizí i utrpení v našich životech. 

Svět se stává úplným, když spočineme v sobě sama.