:: Čerpají z moudrosti konstelací ostatních účastníků. A z inspirace, která je přítomná díky skupině, která se sešla.
:: Neznají lektora, nebo metodu konstelací a raději postupují opatrně a s respektem k sobě.
:: Uvědomují si, že pracují se svými vlastními tématy i díky tomu, že stojí v konstelačních rolích (na dobrovolné bázi). Někdy to dokonce přinese srovnatelný účinek, jako vlastní konstelace.
:: Chtějí pobýt celý den ve skupině inspirativních, otevřených lidí. Plus je tady výhodné finanční hledisko.
:: V jejich životě něco nefunguje, ale nedokáží zjistit, co je příčinou. Účast na konstelačním dni může dát velmi cenná vodítka. Získáte náhled na vlastní život.
V kalendáři akcí pravidelně vypisujeme konstelace a vždy je tam několik míst pro účast bez vlastní konstelace.