Dokázat říct „Ne“ tomu, co mi bere energii a sílu. Co mne okrádá o cennou pozornost tomu, co je skutečně důležité. Umět nastavit hranice, za které druzí nemohou, protože toto je můj prostor…toto umění nebylo nikdy důležitější.

Pokud se nevidím, nevážím si sám sebe, možná ani nevím, jaké to je….být v bezpečí svého prostoru, kam druzí nemohou bez mého pozvání. Tak dlouho byly mé hranice překračovány, lidé si ke mně dovolovali to a ono. Požadavky druhých byly důležitější než to, co potřebovalo moje srdce. Než abych následoval tichý proud vlastní inspirace, tak jsem se podvoloval věcem, které chtěli druzí. A dnes nevidím cestu ze začarovaného kola ven.

Mohu každý den meditovat, odříkávat mantry, nabíjet se v přírodě. Říkat si pozitivní afirmace, procházet očistami a nejrůznějšími technikami. Pokud jsou mé hranice děravé, jak řešeto, tak o všechnu tu cennou energii přijdu ještě rychleji, než jsem ji nastřádal.

Hranice nejsou něco, co si potřebujete úzkostlivě střežit. Není to o tom, být 24 hodin denně na stráži před možnými útočníky. Ti jen ukazují na určitou nerovnováhu v mém životě.

Je to o tom změnit přístup k sobě a dát si sebe opravdově na první místo. I když je to na začátku těžké, nemusíte v tom být sami. Když začnu říkat „Ne“ tomu, co není skutečně moje, tak vyvolám odpor okolí, které bylo zvyklé jinak. Budu riskovat vyloučení, odsouzení. Obzvlášť pokud si toto doteď v kruhu mých nejbližších nikdo nedovolil. Budu jiný a budu ostatní ohrožovat. Něco doteď fungovalo, i když nezdravě, a teď jsou kvůli mně vystaveni nekomfortu i druzí.

Chrám, do kterého mají přístup jen ti, kterým to dovolíte.

Nejdřív díky tomu „Ne“ budu mít pocit, že o hodně přicházím. Staré věci přestanou fungovat. Dříve nebo později však pochopím, že objevuji oddanost. Pryč je oddanost ke druhým, která byla falešná, založená na vzájemném kompromisu a benefitech, které nás vzájemně svazovaly. Nastupuje nová oddanost sobě samému.

Z pohledu těch okolo, co si toto nedovolili, to bude velmi sobecké. Málokdo je schopen vidět celý obrázek toho, co se právě děje. Nikdo jiný nemůže ocenit naši vlastní cestu tak, jak my sami. Dovolme si dát přednost tomu, po čem naše duše touží. A přinese to mnoho dobrého i našim nejbližším.

Touto cestou, krok za krokem, rozhodnutí za rozhodnutím obnovujeme svoje vlastní pole energie, které vyzařuje naše přirozené hranice. Ty jsou pak respektovány druhými. Ostatní ani nenapadne naše hranice překračovat, pokud jsme je nastavili jasně sami v sobě. Máme svůj prostor, svou zahradu, ve které může kvést naše přirozenost, tvořivost a další zdroje. Pak to celé získává smysl.

A tak vás, v tomto předúplňkovém čase zvu.

Možná jste v bodě, kdy jste zabředlí a bez energie. Nebo zmatení a nejistí. Každopádně cítíte, že už nemůžete následovat vize, cíle a plány druhých. Teď už víte, jaké to je, když proud vaší vlastní inspirace vyschne kvůli požadavkům okolního světa. Vede to často k depresi, frustraci, apatii a zlosti.

Možná nemáte už co ztratit. Zkoušeli jste uniknout všemožnými způsoby, ale stále jste tady na Zemi. Máte tohle jedinečné tělo, které je schopno obnovy, síly a lásky.

Nebojte se být zdravě sobečtí, i kdyby to znamenalo, že budete načas nepřijímaní. Odvažte se říkat „Ne“ tomu, co vás nepodporuje, neinspiruje, co nepomáhá celku.

Najděte opět sami sebe.

—-

Zvu vás na první víkend Nebe na Zemi do Živé vody v Podkrkonoší, který proběhne 12.-14. dubna. Téma bude „Spojení se Zemí“. Budeme pracovat jemně, hluboce a s úctou s tématem osobních hranic a sebe-uvědomění v bezpečných prostorách a prostředí. Tento víkend bude velkou podporou, abyste projevili autenticky sami sebe v osobním i pracovním životě. Být si plně vědom sám sebe se okamžitě projeví v celém vašem žití a bytí.

Je možno se přihlásit samostatně na tento víkend, nebo do celého cyklu Nebe na Zemi. V celém osmiměsíčním cyklu budete čerpat z celoroční podpory živých seminářů a navíc i online mezi semináři – čekají vás vedené meditace, webináře, podpora změn v každodenním životě, tak jak potřebujete – každý z vás jinak s ohledem na vaši jedinečnou cestu.