..není problém.

Je to nakonec `jen` životní situace. Něco přináší, něco odnáší. Některé životní situace osekají vše. Abychom začali vnímat vlastní esenci. Svou podstatu. To drama už si přidáváme sami.

Co je problém?

Když uvěříte, že nemáte na výběr.

Když uvěříte, že nemáte na svůj život vliv.

Když jste v chladu a temnotě a nevěříte, že existuje cesta ven. Vlastně ani nechcete ven. A ubližujete tak ze zvyku sami sobě i druhým.

(Ne)vědomě jste tento exil, toto odpojení, sami uvalili na sebe. Svým konáním. Z loajality k blízkým. Z potřeby trestat se za něco dávného, za co jste většinou ani nemohli.

Byla to vaše volba, která to vytvořila. Sami jste se uvrhli do temnoty. A teď předstíráte, že volbu nemáte. Že jste ji nikdy neměli.

Vaše největší síla je ve schopnosti učinit volbu. I v situacích, které vypadají navenek bezvýchodně, můžete učinit vnitřní volbu.

Návrat k životu, energii a světlu začíná uvědoměním. Uvědoměním, že se můžete opět kdykoliv připojit.

Ke své duši. K Zemi. Ke Zdroji.

Nemusíte se to učit. Není to ani o hledání `jak` to dělat. Je to součástí vaší podstaty. Je to o tom přiznat si, že sami sobě stojíte v cestě. Pochopit, proč se tak děje.

Uvidět, že už nejspíš trpíte přesčas.

A otevřít životu dveře..