Poslední roky byly o prohlubování práce s vámi. V loňském roce byla většina našich seminářů na 4 až 6 dní. Na úrovni těla, duše, osobnosti, i ducha se některé procesy často ani neotevřou, když víte, že seminář skončí o den později. Jsou osobní témata, která potřebují prostor, trpělivou péči a čas. Tyto delší formáty tady stále budou. Počínaje cyklem Esence Života, který začíná již za 8 dní.

Vloni mi hodně chyběl i ten jednodenní, hodně spontánní způsob společné práce v menší skupině, kde skupinově pracujeme i s individuálními tématy…ale když jsem se k němu chtěl vracet „postaru“, tak to prostě nešlo. Nemělo smysl to tlačit.

Na sklonku loňského roku vše „sedlo“ energeticky na místo a já se těším, že při cyklu, dvou šestidenních seminářích na podzim (a jednom dalším překvapení, které dozrávalo pět let a bude venku na přelomu ledna a února) otevřeme brzy registrace také na jednodenní (a časem i delší) semináře, které budou probíhat venku, v přírodě, pravděpodobně cca pro 10 lidí.

Téma si to zavolá. Bude to konstelační, meditativní, rituální, očistné, ve spojení s živly, intuitivní, autentické.

Nenechme si vzít radost ze života některými celospolečenskými procesy. Beztak nás to vše probouzí k tomu podstatnému v nás i kolem nás. Přijímejme zodpovědnost za sebe sama. Starejme se o svou vnitřní zahradu.

Těším se na společnou radost, spontánnost a tvořivost.

Těšíme se s Ivou na vídanou.