Můžeme bojovat proti něčemu, nebo za něco. Můžeme kontrolovat, přesvědčovat a vysvětlovat. Manipulovat, nebo tlačit druhé. Na něčem makat a usilovat. 

Je to velmi lákavé. Snažit se uspořádat svět kolem sebe, aby byl podle našich představ. Obzvlášť v této turbulentní době, kdy se vše mění rychleji, než kdy dřív. 

To vše nám dává dočasnou úlevu od našich vnitřních strachů a bolestí, obzvlášť když naše kroky venku ve světě (dočasně) fungují. 

Kroky, které reálně ve svých životech děláme, jsou součástí našeho tvoření tady na Zemi. Nemá smysl odcházet někam do ústraní a jen meditovat. Když se z ústraní vrátíme, beztak zase vyplavou stará témata na povrch. Před ničím neutečeme. 

Skutečný mystik 21. století žije svůj život, aniž by z něj odděloval cokoliv. 

Duchovní tradice se shodují na tom, že není důležité CO děláme, ale KDO (a tím pádem JAK) to dělá. 

Můžeš dělat cokoliv, ale když jsi plný / plná strachu a agrese, zaséváš další strach a agresi. Můžeš si ospravedlňovat své konání. Říkat si, že jsi jiný, ale boj přinese další boj, odpor víc odporu, strach víc strachu. Dokud se ta energie neuvolní ve formě války, nebo jiné katarze. Ne nadarmo se říká, že „Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly“. 

Pokud mám pocit, že moje pravda je víc, než tvoje, tak jsme v zásadě stejní. Pokud ty máš ten pocit taky, tak mezi námi není rozdíl. Jsme si jen zrcadly. 

Znamená to, že nemáš dělat nic? 

V žádném případě. Dělej ze své úrovně vědomí to nejlepší, co umíš. Ale nezapomínej, že mnohem důležitější, než co děláš, je to, kým jsi. Uvnitř sebe. 

Tohle uvědomění je velkou motivací pracovat vnitřně se sebou samými.

Jestli bys ráda změnila svět, mělo by tě to dovést k upřímné chuti změnit skutečně sebe sama. Na úrovni tvé esence není již co měnit, tvá „jiskra“ je dokonalá. 

Velké dobrodružství spočívá v tom, abychom své esenci dovolili zářit skrze své tělo, své činy, svá slova, náš charakter, své každodenní obyčejné životy. 

To současně znamená vystavit se i vší té bolesti, kterou jsme zahrabali hluboko v nás samých. Skrze naše neviděné části těžko můžeme být v míru, uvolnění, tvořiví a šťastní. Protože nám dá spoustu práce utíkat sami před sebou. 

Vystavit se bolesti vědomě, to je neuvěřitelně odvážný krok pro každého a každou z nás. Je to cesta osobní & vnitřní transformace. 

Pro tohle jsme si sem přišli. 

O tom je tato doba. 

Tady je ohromný potenciál měnit vše. 

Ta skutečná změna začíná u nás. 

A pak se šíří do světa tím, kým jsme. 

To, kým jsme, prostupuje naší tvorbou, slovy, činy i bytím.