Kdo pracuje se svým tělem, energií a vnímavostí, nebo je přirozeně citlivý odjakživa, tak vnímá úplňky jako příležitost k vnitřní práci. O tomto úplňku se vytahují na povrch stinná osobní, vztahová témata. Záležitosti, na které jsme se nechtěli (nemuseli) dlouho dívat. 

Když vyplave na povrch něco nečekaného, máme chuť něco s tím rychle udělat. Rychle reagovat, přijímat, odmítat, analyzovat,.. Vlastně tím říkáme, že s tím nechceme být. Nechceme to plně uvidět. 

Dlouho opomíjené vnitřní záležitosti mají svou odezvu v těle. Na úrovni tělesných vjemů a pocitů mohou být nepříjemné. Naší přirozenou reakcí je stáhnout se. 

A tím zastavíme jakýkoliv probíhající proces, zatlačíme energii zpátky pod povrch. To se po čase může projevit psychosomaticky ve formě fyzických a psychických problémů. 

Proto podporuji na seminářích muže a ženy, aby vědomě rozvíjeli svou schopnost být vědomě s čímkoliv, co potřebuje jít ven. Když rozvíjíme svou vědomou kapacitu, dokážeme se uvolnit i s nepříjemnými záležitostmi. 

Je to otázka pravidelné praxe. Pak se může dlouho zadržovaná energie osvobodit, nejsme již v zajetí starých příběhů o sobě a ostatních. Nepřehráváme stále dokola ta stejná dramata v našich životních situacích. 

Nemusíte sedět nehnutě v meditaci hodiny denně, abyste rozšířili a prohloubili svou vědomou kapacitu v běžném životě. Poslouží cokoliv, co vám pomáhá rozvíjet vnitřního pozorovatele, vnímat své tělo, být svědky čehokoliv, aniž byste se s tím ztotožňovali. 

Právě v tomto čase můžete vnímat nějaké velké osobní téma, které zůstávalo dlouho opomíjeno. 

Můžete jej opět zatlačit pod povrch, nebo se uvolníte do procesu, který to přináší. Proces každého z nás je jedinečný. Každý má jinou vnitřní kapacitu a vychází z jiných podmínek. 

S laskavostí a pochopením k sobě, s rozvíjením zdrojů, které nás podpoří, nacházíme ve svých životech víc lásky, svobody a vnitřní síly.