Všichni jsme prošli nějakou výchovou a ovlivňováním ze strany rodičů, společnosti,.. Neseme si naučené vzorce chování. Někde vnímáme limity a omezení. Některé jsou skutečné, jiné jsou iluzorní. Máme v sobě vzpomínky na bolest i na radost a blaženost a vše nás nějak tvarovalo do formy, které říkáme „já“.

Ať už věříme čemukoliv a prošli jsme čímkoliv, skrýváme v sobě (a často sami před sebou) potenciál, který je prakticky neomezený a nekonečný.

Celistvým přístupem, který zahrnuje tělo, mysl, srdce i duši se prostě můžeme uvolnit do klidu a míru, do nadhledu i vhledu. Svou esenci nemusíme složitě získávat, budovat, trénovat ani rozvíjet. Je tady neustále. Jsme to my. Naše skutečná podstata. Je součástí hry tady na zemi, že jsme tak trochu zapomněli, kým jsme.

Pokud tušíte, o čem píšu…pokud cítíte volání…pokud přišel čas se rozpomenout..

Pojďte objevovat své skutečné já.

Za dva týdny se sejdeme v jednom pěkném prostoru u Prahy a projdeme spolu pomalým a hlubokým procesem, který bude osvobozující a uvolňující pro vaše tělo, srdce, mysl i duši. Pak vás čeká Rituál při příležitosti starokeltského Beltainu.

Pojďme spolu oslavit existenci a lásku k životu se vším, co k tomu patří. Ať se lehkost, hravost, tvořivost a přirozené bytí stane každodenním prožitkem.

—–

Více k samotné Beltain události v kalendáři akcí tady na webu.