Naši předkové nám předali mnoho moudrosti. Současný blahobyt je do velké míry díky nim. Ženy a muži našich rodů si prošli mnoha pokusy a omyly, abychom dnes mohli žít, jak žijeme.

Každá generace předává další generaci nejen mnoho dobrého, ale současně také mnoho nefunkčního. Jsou nám předávána břemena, na která jsme tak zvyklí, že už nás ani nenapadne, že bychom je nemuseli nosit.

Obzvlášť, když ta břemena nejsou naše.

Jsou nám předávána nefunkční přesvědčení o životě, která vznikala často v náročných, omezujících a traumatických situacích.

V situacích, kdy nebyl pro naše předky čas podívat se na život z odstupu a uvědomit si, že je i jiná cesta. A někdy ani jiná cesta nebyla.

To však byl jejich příběh.

Ty můžeš žít jinak.

Nemusíš žít příběh někoho jiného z pocitu příslušnosti, věrnosti a sounáležitosti. Ani z lásky. Tím nikomu nepomůžeš.

Uznej, co bylo. S láskou ve svém srdci to uznej. A jdi dál.Cesta vede přes uvědomění.

A propuštění.

Podívej se, co bereš jako samozřejmé v jednotlivých oblastech svého života. Jaká přesvědčení žiješ v oblasti dávání a přijímání, ve vztazích a partnerství?

Jak se stavíš k zodpovědnosti za svůj život a ke své svobodě? Co tvoje tělo a odpočinek? Jaký je tvůj vztah k práci a rodině? Na počátku všech přesvědčení byli konkrétní lidé z našich rodin a rodů. Upřímně dělali to nejlepší, co mohli.

Stará přesvědčení se nezmění přes noc.

Všechno má svou setrvačnost. Staré vzorce chování ještě nějakou dobu zůstávají, i když už jasně vidíme, jak to jde jinak.

To, že v něčem setrvávají druzí ještě neznamená, že v tom musíš setrvávat i ty.

Kostičku po kostičce můžeš měnit mozaiku svého života.

Nenech se odradit tím, co ti říkají druzí. Mnoho lidí, i v oblasti osobního rozvoje a spirituality, vlastně změnu nechce.

Nevěří, že je skutečná změna možná.

Třeba je to jejich cesta.

Ty máš však svou cestu.