Možná byste rádi byli štíhlí, zdraví a plní energie. Jste sami a chcete to změnit. Možná jste v omezujícím vztahu bez lásky. Třeba byste se rádi slušně živili prací, která vás baví, rozvíjí a naplňuje.

Skutečná (trvalá) změna v nejdůležitějších oblastech života je proces. Není výsledkem jednorázové aktivity. Do místa, kde jste právě teď – tělesně, vztahově, pracovně – vedl nějaký postupný proces.. Mnohdy řadu let.

Když uděláte v životě zásadnější změnu, je to krásná věc. Dostáváte se více do spojení se životem.. Je to euforie, pocit síly a spojení s Tvůrcem v sobě. Jste za svou komfortní zónou, ale je to prostě boží.

Udržet ve svém životě změny dlouhodobě.. Zakořenit je trvale do života.. To je však ještě další level.

Jakákoliv větší změna je na začátku, mnohdy několik měsíců, náročná na energii a pozornost. Nějaký čas si bude více brát, než dávat.

21 dní pro změnu životních návyků je marketingová formulka. Počítejte s tím, že skutečné změny potřebují spíše dva měsíce. Pak budou skutečně životaschopné a nebudou vyžadovat konstantní péči..

V prvních dnech změny čerpáte z motivace, zásob vůle a z výše popsané počáteční euforie.. Po čase však často přichází vnitřní krize.. Říkáte si, jestli vám to za to vlastně stojí.. Vaše hlava začíná racionalizovat. Vaši přátelé a členové rodiny, kteří změnami v životě neprochází vám dávají dotazy typu: „Stojí ti to za to?“. „Že se na to nevyprdneš, akorát se tady trápíš.“

Vaše změna ohrožuje komfortní zónu vašich nejbližších..

Změna je prostě někdy nepříjemný proces, který přináší plody až po čase.

Skutečné změny se daří těm, kteří se na ně umějí dopředu připravit. To současně pomáhá, abyste změny ve svých životech dotáhli. A změny se pak staly trvalou součástí vašich dnů, aniž byste o nich jako o změnách uvažovali..

Stojí za to připomenout si pár základních zásad v procesu osobních změn.:

Dejte si skutečně čas jít do své vnitřní motivace. Proč právě tohle chcete? Je to vaše, nebo to chce ve skutečnosti někdo jiný (rodič, partner, vzor, lektor, mentor, kamarádi..).

Žádná změna dlouhodobě neobstojí, když nepochází zevnitř vás..

Existují metody, které respektují vaši individualitu. A podpoří vás, abyste zjistili, co je skutečně „vaše“. (např. konstelace)

Nezavádějte více velkých změn naráz. Protože máte omezené zásoby energie, času, pozornosti, vůle… Mnohem důležitější je, aby ty změny byly trvalé a smysluplné. Zvolte jednu, dotáhněte ji, pak další,..

Uvědomte si, že trvalé změny jsou o trvalých změnách životního stylu. Nejsou to dočasné kroky. Určitě víte, že diety nefungují, dlouhodobé změny ve stravování ano.

Vytvořte si podmínky a prostředí, které vaše změny bude podporovat. Tohle většina lidí podceňuje. I když nemáte vyhovující prostředí, tak skrze malé detaily můžete svou změnu podpořit. Začněte v malém a postupně rozšiřujte. Využijte každou příležitost upravit si podmínky, aby vaše změna mohla probíhat plynuleji a snadněji.

A hlavně se propojte s lidmi, kteří si něčím podobným prošli. Nebo prochází v současnosti. Mezilidská podpora je naprosto klíčová. Když budete jen ve spojení s lidmi, kteří vlastně nechtějí, abyste uspěli, nebo jsou lhostejní, tak výrazně snižujete své šance pro změnu..

Připravte se na to, že z nastoupené změny vypadnete. Co se stane pak? Strašlivě se odsoudíte a celé to zahodíte? Nebo se poučíte z chyb a jedete dál?

Skutečně si přehrajte scénáře, které jsou pro vás nepříjemné a kroky, které uděláte, když se tyto scénáře naplní.. Je to pakárna, ale má to smysl. K procesu změn patří dělat chyby.

Život je příliš krátký. Žijte jej v souladu se svým srdcem, svou duší. Věřte, že změnit se dá cokoliv.

Je to jen otázka vhodné přípravy, podpory a trpělivosti.

Psychologie změny je můj denní chleba již řadu let. V osobním i profesním životě. Jako lektor, kouč a terapeut jsem vytvořil cyklus Nebe na Zemi 2020 pro podporu vašich letošních změn. Je to celostní cyklus seminářů, který vás podpoří, ať už potřebujete ve svých životech cokoliv. Nebudete na to sami.

Budete mít podporu, vhodné prostředí a nástroje pro změny ve svých životech. Začínáme tento víkend vztahovým seminářem Alchymie zdravých vztahů. Přidat se můžete i od dubna. Vše k cyklu a jednotlivým částem je v kalendáři akcí pod Nebe na Zemi. Tam najdete i reference účastníků z loňska..