Vždy se ve mně potkávaly dva světy. Na jednu stranu jsem pragmatik, s oblibou pro „nohama na zemi“, technologie a logické souvislosti. Na druhou stranu trochu mystik, kterého odjakživa neodolatelně táhne vše, co nás přesahuje, to spirituální, duchovní, za závojem běžné reality. 

Vyvažování těchto světů je moje celoživotní cesta, díky které mohu spolupracovat jak se zemitými manažery, tak s éterickými vílami.

Během let na cestě osobního rozvoje a spirituality a při své lektorské práci potkávám spoustu lidí, kteří mají jasnozřivé schopnosti za oponu času a fyzického prostoru. Například v konstelacích jsou schopni vidět, kde začalo nějaké rodové trauma, přehraje se jim celá situace, i když to bylo před třemi čtyřmi generacemi. Následně se potvrdí, že to tak opravdu bylo. 

Můžete jasně vidět, cítit, vědět, .. 

A stále je potřeba mít pokoru a nezneužívat, umět ocenit svůj vložený čas a energii, ale nepřivlastňovat si jakékoliv „zásluhy“. 

Tyto dary se nedají vynutit, většinou ani naučit. Přichází samy tam, kde mají být. Ve skupinové dynamice, když se sejde víc lidí a jsou ochotni jít v sobě víc do hloubky a jsou upřímně na cestě sebepoznání, bývá snazší se s těmito dary v sobě spojit. 

Slovo dar je poněkud zavádějící, protože cokoliv takového přináší také značnou zodpovědnost, aby člověk s něčím takovým nakládal uvážlivě a prospěšně celku. A někdo si projde zkušeností, na které se trochu (nebo víc) „spálí“ a pak to může celé o to lépe fungovat. 😉

Řadě žen a mužů se podobné dary při naší spolupráci otevřely, nebo rozvinuly. Bylo pak zajímavé sledovat, co bylo dál. Je to možná podobné, jako když vyhrajete velkou finanční částku, nebo dostanete naráz velký majetek, či získáte velkou slávu. Může vás to jednoduše převálcovat, nebo na tom můžete jako člověk dozrát. Můžete to v sobě zavřít, protože nevíte co s tím, nebo se s tím naučíte pracovat. 

V polovině května budeme v mužské skupině pracovat s přírodními elementy, průvodci, silovými zvířaty a dalšími přírodními bytostmi. Ti všichni mohou být neocenitelnou podporou na naší cestě. Pro lidi přírodních kultur jsou něčím zcela samozřejmým. Ať už na něco takového věříte, nebo nevěříte, může to pro vás být velké dobrodružství. 

Mnoho mužů je spojeno s přírodou takovým tím hlubším způsobem. Vyhledávají čas o samotě venku, pod hvězdami, pod starými stromy, u tekoucí vody a v teple praskajícího ohně. 

Protože na úrovni mysli jsou chlapi většinou přirozeně pragmatičtí a jednoduše „nevěří na pohádky“, je jim zavřen i tento „další“ svět, který existuje v souladu s tím naším. Mnohokrát jsem to s účastníky a účastnicemi na seminářích zažil…to otevření brány k vrstevnatému vnímání světa, který obýváme. Je v tom pocit posvátnosti, který „bere“ za srdce. 

Není potřeba brát psychedelika, i když i ta tady mají své místo. Někdy prostě stačí dostatečně se otevřít, trochu vyčistit své tělo, důvěřovat, dát tomu čas, nechat se podpořit okolní přírodou, skupinou, kolektivními a osobními záměry. 

Informace a prožitky, které nejsou běžně dostupné, ke mně většinu života přichází skrze cítění v těle a jasné vědění, pochopení hlubších souvislostí. Když ke mně přijde obraz tak to ovšem stojí za to. Doteď si pamatuji některé prožitky a „setkání“ s průvodci a silovými zvířaty. 

Některé proběhly před 12-14 lety, a přesto je to, jako kdyby to bylo včera. 

Někdy je to jako záblesk a ten doprovází jemná, nebo silná odpověď v těle. Mnohdy se ukáže něco, co bych nikdy nečekal svou racionální myslí. Celkový efekt bývá o nových uvědoměních, o vnitřním uzdravování, o vděčnosti za život tady na Zemi. 

Samotný seminář Síla Muže bude na jedné straně hodně „nohama na zemi“. Půjdeme na přímo do témat, která si dnešní muže volají. Intimní vztahy. Rodina. Otcovství. Poslání. Tělo a energie. Rovnováha v životě osobním a pracovním. 

Stejně tak budete mít příležitost potkat se důvěrně se svou mystickou stránkou. 

Prohloubíte své spojení s tím, co vás přesahuje, co pro vás má cenné zdroje a vhledy pro váš každodenní život muže, partnera, otce, syna, spolu-tvůrce,.. 

Když bude dáno, potkáte se s přírodními bytostmi, silovými zvířaty, s průvodci, kteří často vnímají vaši cestu srdce. Vaši jedinečnou cestu duše. 

Podpořím vás, abyste mohli tato obnovená spojení prohlubovat ve svých všednodenních životech, i následně po semináři. V podpoře sebe, svých rodin a komunit. 

Budeme v panenské a divoké přírodě Novohradských hor. Se zázemím Retreat Centra Boží a s výbornou stravou. Spojíte se se svým srdcem, svým tělem, svou duší. Potkáte se s muži z České republiky, ze Slovenska, i z větších dálek, kteří prohlubují vědomí ve svých životech. 

Registrace a další informace v události: https://www.facebook.com/events/182578987971469/