„Raději já, než ty tati.“

„Následuji Tě sestřičko.“

„Beru to za tebe mami.“

Je tady čas Dušiček. Čas prastarého keltského svátku Samhain. Čas, kdy máme blíž k našim předkům. Blíž k těm, kteří už tady na Zemi s námi nejsou.

V tomto čase je opona tenčí..

Smrt však není nikdy oddělená od Života. Život by beze Smrti nemohl být „živý“.

My živí někdy následujeme do Smrti naše blízké. Mnohdy nevědomě.

A tak jsou někteří lidé, často citliví a ještě mladí, na hraně života a smrti. Dějí se jim často nehody. Přichází život ohrožující nemoci. Nebo se přímo sami pokouší o sebevraždu.

Když se stane v rodině sebevražda, nebo dojde k pokusu o ni, tak se uvádí nejrůznější důvody, proč se tak stalo.. Ty důvody však nejsou většinou pravdivé.

Když postavíme rodinnou konstelaci, tak se ukáží důvody skutečné.

A tak řada sebevražd je následováním někoho do smrti. Možná někoho, kdo umřel náhle. Jako matka při porodu. Nebo sestřička, která se tragicky utopila. Děda, který zahynul za tajemných okolností a raději se o něm v rodině nemluví.

Ve skutečnosti je tak sebevražda projevem lásky k někomu blízkému. Je projevem touhy se k němu přidat.

Následovat někoho do smrti.

Sebevražda může být provedena konvenčně tím, že spolknete prášky, nebo si podřežete žíly.

Stejně tak můžete však usilovat o svůj život i jinými způsoby. Skrze extrémní sporty a nebezpečné výlety. Nebo tak, že ve svém těle psychosomaticky spustíte zhoubnou nemoc, se kterou si lékaři nedokáží poradit.

Skrze rodinné konstelace může ve většině případů přijít pochopení, uzdravení a přijetí.

Konstelace umožňují vytáhnout z hlubin nevědomí sebedestrukční mechanismy, které se opakovaly v mužských a ženských rodech po řadu generací. Umožňují přerušit řetěz utrpení.

Konstelace jsou cestou pro živé, jak se obrátit od Smrti k Životu.