Víkendové konstelace jsou můj neoblíbenější způsob práce s klienty a současně právě tady mám nejlepší zpětnou vazbu a vnímám prokazatelné změny v životech mužů a žen.

Těžko se vysvětluje, co konstelace jsou. Je to něco, co je třeba zažít. Pro mě mají jedinečný balanc všeho pro srdce, tělo, mysl i duši.

Každý víkend s účastníky je úplně jiný. Zas a znovu vidím, jak se lidé ve skupině dokážou navzájem podpořit. Po prvním dni máte sehranou skupinu, kde se lidé poznali mnohdy lépe, než se znají s kolegy v práci nebo leckdy i s některými členy rodiny.

Druhý den můžeme pracovat s tím, co je živé, co se rozvinulo a dozrálo z předchozího dne a konstelace mohou jít do velké, mnohdy až mystické, hloubky. Tam nelze ani komentovat, co proběhlo, jen vnímáte vrstvy nad vrstvami, které v duši člověka mohou žít ještě další měsíce a příznivě působit nejen na něj, ale i na jeho okolí.

Témata se někdy opakují i během víkendu, ale každá konstelace je jiná. A mnohé zasáhnou, v dobrém slova smyslu, všechny účastníky.
I k hodně náročným tématům se dá přistupovat s přijetím, pochopením a lehkostí. Druhý den vnímám, jak se skutečně stírají rozdíly mezi námi a zůstává pochopení, soulad a propojení.
Díky tomu můžeme hladce navázat s klienty i potom, co jsme se neviděli třeba rok, dva. Ta hloubka sdílené zkušenosti zůstává hluboko v nás, mimo čas a prostor..