Příští víkend pořádám, s podporou manželky Ivy, konstelační rituál Projevení Duše na Polosamotě Buchov. Mnohdy si ani účastníci klasických rodinných, či firemních konstelací nedokáží představit, co se pod takovým konstelačním rituálem skrývá. Po vícero dotazech lidiček přicházím s malým článkem k tomuto tématu. Vezmeme to postupně. 😉

Konstelace

Pokud jste nikdy nebyli na konstelacích, tak konstelace je vlastně taková divadelní hra, jen to není „jako“ a většinou nevíme dopředu scénář. O to může být tato divadelní hra živější a léčivější pro naše životy. Odkrývají se cenné souvislosti pro život, nové úhly pohledu a prožitky, které prospívají našim vztahům, zdraví, práci a tvořivosti. Praxí jsem se dostal k uvědomění, že cesta osobního rozvoje by měla pracovat s celkem, naším tělem, duší a duchem, myslí i s pocitovou a emoční rovinou. Proto pracuji rád formou konstelací, přístupem, který je pro mě přirozený.

Konstelace podporují naši schopnost v životě být a mít. Se vším všudy. Spojují nás s moudrostí života.

Z mého pohledu lektora je fakticky každá konstelace rituálem. Pro duši. Pro ty, z nichž jsme vzešli. Pro existenci samotnou. Rituálem posvátným a hlubokým. I když na první dobrou nemusíme to, co se před námi skrze účastníky konstelací odehrává, pochopit, často můžeme cítit a to je mnohdy víc. Život je o důvěře a vedení k nám vždy nakonec přijde. Žádná tajemství nezůstávají skryta napořád. Záleží na tom, jestli jsme připraveni vidět a naslouchat. Konstelaci lze vést skrze léčivé kroky, o ty si samotná konstelace často řekne. Lektor, či některý z účastníků konstelací intuitivně navnímá, jaký je další krok.

Konstelace může probíhat na skupinovém semináři formou výše popsané divadelní hry a nebo také individuálně, jen za účasti lektora konstelací a klienta. S pomocí značek, nebo konstelačních předmětů. Konstelace dnes mají přesah do mnohých metod, které pracují s imaginací a celé se pod vedením lektora, terapeuta nebo kouče mohou odehrát také jen ve vašem vnitřním světě a mohou být stejně přínosné jako konstelace „venku“.

Minikonstelace

Někdy pracujeme s klienty, hlavně na mých večerních seminářích (příští týden v Brně: pozvánka zde), formou minikonstelací. To jsou konstelace v malých skupinách, často ve dvou, třech lidech, na určité téma. Ty probíhají kratší, jasně daný čas, rozvíjí se samy ve svém tempu, organicky a zcela přirozeně. I minikonstelace mohou být velmi přínosné a přináší cenné vhledy. Často se skrze ně s účastníky seminářů díváme na základní vztahy v rodině, na oblast pracovního naplnění a poslání, nebo například vztah k energii peněz. Často dostávám zpětnou vazbu, že minikonstelace „doplnila“ u klienta nějaký důležitý dílek jeho životní skládačky a byla plně doceněna až s odstupem dní, týdnů, nebo dokonce měsíců. Minikonstelace jsou pěkným uvedením do metody konstelací, pokud nemáte předchozí zkušenost a umožňují rychlé náhledy na životní situace v konkrétních oblastech, proto s nimi také rád pracuji.

Konstelační rituál

Nesnažím se vám tady nabídnout jedno jasné vysvětlení toho, co je konstelační rituál. Zažil jsem řádku konstelačních rituálů od různých lektorů a posledních pět let sbírám intenzivní zkušenosti z rituálů, které pro skupiny sám připravuji. Vnímám, že každý lektor to má jinak (podle své životní zkušenosti, podpory a silných stránek) a to je dobře.

Zkusím vypíchnout pár společných charakteristik  a několik věcí, které jsou typické pro moje konstelační rituály.

Rituály bývají jasně vymezené v čase. Mají svůj rituální začátek a zakončení na specifickém místě. (Kdo jste zažili se mnou víckrát Rituál Zrcadel a Bran, tak víte, že čtyři roky jsem začátek a zakončení ponechal na stejných místech – přechodová komora, ořešák. Jsou prostě boží.) Zpravidla je jedna nebo dvě osoby, lektoři, učitelé, šamani, atd., kteří takříkajíc „drží prostor“. Bdí nad celým průběhem svou energií, pozorností a podporou a každého do rituálu individuálně uvedou. Rituál může mít jasně daný scénář a podmínky, jako například některé přechodové rituály do dospělosti.

Letos jsme s manželkou byli v Kolumbii v oblasti Sierry Nevady de Santa Marty, kde žijí indiáni Kogi. Přebývají v unikátních komunitách, téměř nezasažení moderní civilizací díky dlouhodobé izolaci. Jejich mamové (šamani a knězi) prochází s mladými muži pěkným přechodovým rituálem, během něhož každý muž dostane své poporo, rituální předmět, který pomáhá ke každodenní bdělosti, bytí ve svém středu a ke spojení s přírodními zákony.

Rituály, které připravuji, často nemají konkrétní scénář. Kombinují prvky (mini)konstelací a meditace. Důvěřuji konstelační rovině a místo jasného scénáře se zaměříme na společný, nebo individuální záměr. Mám zkušenost, že když se k rituálu přistoupí z pozice pokory a respektu ke svobodě jedince, tak se odmění o to větší hloubkou a přicházející moudrostí. Důležitou součástí rituálu je specifická hudba, která podporuje probíhající vnitřní procesy. Hodně dám na výběr vhodného místa pro rituál. Pracuji se šalvějí jako očistnou rostlinou na začátku, v průběhu, i na konci rituálu. Při svých rituálech dávám velkou váhu přípravě a následné integraci a sdílení prožitků, aby účastníci ze samotného rituálu měli co největší užitek.

Rituál Projevení Duše bude pracovat s jasným záměrem, který se vztahuje konkrétně k tomuto roku: Vytvářím si v životě prostor, abych mohl/a tvořit ze své podstaty, ze své duše. Přirozeně a s lehkostí. Rituál bude podporou pro zásadní kroky v životě, ať už půjde o vztahovou, profesní, nebo jinou klíčovou oblast života.

Pokud cítíte, že by pro vás tento rituál mohl být právě teď podporou, máme ještě volná místa. Více informací a registrace k Rituálu Projevení Duše naleznete ZDE.