Často se setkávám s názorem, že peníze jsou kořenem všeho zla v současném světě. Hodně lidí si tento názor utvoří na základě převzatých přesvědčení. A pak pro něj ve světě hledají potvrzení. Cokoliv není v souladu s názorem, to nejsou schopni (nechtějí) vidět..

Je zajímavější pustit své předsudky a představy o penězích a postavit je do konstelace. Konstelace jsou experimentální a praktická metoda, která nám umožňuje vidět hluboké životní souvislosti. Můžeme tak testovat nejrůznější scénáře a objevovat život sám a své místo v něm.

Peníze jsem v konstelacích „stavěl“ mnohokrát.

Nikdy se netvářily jako zlo. Vždy to bylo spíše o uživateli.

A peníze se nenechají nikdy dlouhodobě zneužívat..

Peníze jsou asi tak zlé, jako je zlý kuchyňský nůž. Můžete jej použít tvořivě, i destruktivně..

Peníze jsou energie, která chce proudit, je hravá a ukazuje nám mnohé o nás samých.

Během let konstelační praxe jsem dospěl k závěru, že peníze mají doslova duchovní dimenzi. Mají smysl pro férovost, vedou nás do souladu s životními principy. Nerady jsou omezovány. Mají smysl pro rovnováhu dávání a přijímání. Učí nás životní lekce.

Když peníze vydáváme s radostí, s radostí se vracejí. To není esoterika 101, to je životní praxe.

Hodně však záleží na tom, odkud k nám peníze přišly. Pokud získáme dědictví, kde byly peníze nabyty neprávem, na úkor druhých, či jakkoliv nečistě, tak nám dědictví dobře neslouží. Takové dědictví nám nepřinese v životě radost.

Až když si dáme práci a jdeme do hlubších příčin tak se z takového dědictví můžeme těšit. Někdy je na nás jako na potomcích, kteří takové dědictví získali, abychom přinesli oběť, požádali o odpuštění, přijali zodpovědnost svého rodu, atd. Tím je nabyta rovnováha a „duše peněz“ je uspokojena.

Pokud jsme založili firmu z peněz, které nebyly nabyty spravedlivě, dříve nebo později bude haprovat celá firma. Náprava je vždy možná a ke každému případu v konstelacích přistupuji individuálně.

Peníze nakonec nejsou ničím jiným, než nástrojem našeho osobního rozvoje a duchovního růstu tady na Zemi. Jsou dokonalým indikátorem, jak se nám daří být „nohama na Zemi“, či toho, jak vnímáme svou hodnotu, či umíme nelpět..

Konstelace peněz v hlubší rovině jsou vždy o vztazích. A někdy stačí málo, abychom nalezli rovnováhu tam, kde byla po celé generace rovnováha ztracena..