Za několik dní, 23. září ve 3:55, nás čeká podzimní rovnodennost. Čas, kdy se vyrovnává noc s dnem, světlo s temnotou, a Slunce vstoupí do znamení Vah. Dlouhé léto je skoro za námi a podzim se chystá na svou vládu.

Jsme součástí celku a každá pravidelně se opakující, přírodní, kosmická událost takového významu je příležitostí v našich životech, ať už se právě nacházíme kdekoliv.

Není náhodou, že tato doba byla a je mnoha národy oslavována ve formě rozličných rituálů, festivalů a svátků.

Záměry a skupinová podpora mají v tomto čase výjimečný, zesílený účinek. O této rovnodennosti se nám nabízí téma vyrovnání ve všech oblastech žití. I naše skutky se vrací rychleji a my máme možnost se vnitřně osvobodit. Lépe vidět, jak tvoříme své životy. A umožnit změnu skrze pochopení, přijetí a lásku. Co je v nerovnováze, je zviditelněno a jsou nabídnuty zdroje a nástroje, aby byla nastolena nová rovnováha. Rovnováha přináší harmonii a vnitřní klid se může rozvinout do šíře i hloubky.

V tento čas můžeme zahlédnout dualitu – dvojnost našeho konání na Zemi a dostat se „Za“. Za dobré a špatné. Najednou vidíme tu pomíjivou, a přesto božskou, hru bytí. Jsme nejen účastníky, ale i vědomými pozorovateli. Nabízí se nám možnost vymanit se z destruktivních cyklů sebe-posuzování, které naše rody mohly žít po celé generace. Karma…se může rozpustit.

Získáváme uvolněnost, která postupně prostupuje každou buňkou našeho těla, umožňuje nám tvořit a užívat života v lehkosti a každodennosti.

V lásce.

Možná cítíte volání být v čase rovnodennosti s druhými. Otevřít se krásné a silné příležitosti, která se nabízí. Máme několik volných míst na tento víkend v přírodním domě s konstelacemi, meditacemi a rituály. Zvu vás na Větrné kolo u Chocně.

Přihlášky naleznete: zde.