Před víc jak deseti lety jsem měl hodně nepříjemnou chřipku. Nešlo nic moc kromě poslechu knihy Nová země od Eckharta Tolle. Je to jiný rozměr, když knihu namluví sám autor. Prostě Eckhart.

Narazil jsem tak na meditaci na podporu imunity. V podstatě to nebyla žádná velká technika. Šlo jen o prociťování svého energetického pole. Pole svého vědomí.

Dal jsem tomu plnou pozornost víckrát za den. A z chřipky jsem se dostal bez jakýchkoliv léků tak 3x rychleji než u mě bývalo zvykem. „Být skutečně u sebe“ přináší uvolnění, tělo není stažené a může se léčit rychleji.

Máte současně více energie, která proudí přímo z nitra. Osvobodíte se do velké míry od žvatlání mysli a tím se také mnoho energie ušetří. Vaše srdce se snáze otevírá. Vědomí proudí skrz.

Bolest v těle se uvolňuje, protože k ní dokážete přistupovat více jako pozorovatel. Neztotožňujete se s ní. Odpadá zbytečné drama.

Později jsem se setkal s tím samým v řadě duchovních tradic. Když se v jakékoliv tradici dostanete dál, tak rozdíly mezi jednotlivými duchovními cestami mizí. Nakonec se vždy dostanete k Vědomí.

Řeky se spojují, až najdou cestu do oceánu.

Jakmile to už není o konceptech a slovech, nacházíte se zkušenostně na společné půdě Vědomí a Lásky s velkým L. Potkáte někoho, kdo ví a oba víte.

Není třeba slov. Jste v jednotě bytí.

Sdílíte..

Proto realizovaní mistři různých tradic měli nakonec velmi blízko k sobě navzájem. Mnohdy aniž by se kdy potkali. Měli tak blíž mezi sebou, než s věřícími svých tradic, kteří byli ještě zavření.

Ať už to byl sufi, hinduista, buddhista, či křesťan, sdíleli stejnou zkušenost vědomého bytí.

Tohle je vidět často na současném Dalajlamovi. Přijímá všechny duchovní tradice, protože zkušenostně ví, co „je za“. Dávno se posunul za nějaké vymezování se. Díky tomu nachází i velké pochopení pro další lidi a umí vytvářet mosty tam, kde je ostatní ze strachu svého „malého já“ boří.

Příští čtvrtek půjdeme meditačně přímo k poli Vědomí uvnitř a kolem nás.

Podpoříme se nejen v tom, abychom šli k podstatě svého bytí, ale současně budeme pracovat s vědomím a tělem tak, aby se mohlo rychleji uzdravovat, pokud to právě potřebujete.

Ozdravná síla meditace je již dlouho empiricky a vědecky dokázaná.

Všichni v sobě máme schopnost podpořit svůj imunitní systém a posílit obranyschopnost organismu. Je jen na nás, jestli si uvědomíme tento tvůrčí potenciál.. Nebo zůstaneme odkázáni na prostředky, které řeší mnohdy jen důsledky a nejdou k příčině.