Ještě tak před patnácti dvaceti roky jsem si tvořil každoroční plány, vize a cíle poměrně nudným a namáhavým způsobem. Měl jsem to moc fajn promyšlené a poměrně komplexní. Díval jsem se na řadu parametrů. Inspiroval jsem se, kde jsem mohl. Hodně v tom hrálo roli, co by se mělo a co dělají ostatní.. 🙂

Řadu těch plánů a vizí jsem pak v průběhu roku propustil, protože něco niterného ve mně se „postavilo na zadní“.

Moje tělo řeklo „Ne“.

Moje srdce cítilo prázdnotu.

Zásoby vůle se rychle vyčerpají, pokud nejste tam, kde byste měli být. A neposloucháte volání své duše.

Možná to znáte. 😉

Dnes používám přístupy, které jsou celistvější. Zahrnují celek. Tělo, srdce, mysl, i duši.

Je to komplexnější? Ani náhodou. Je to jednodušší a přímější cesta. Je to vždy snadné? Ani náhodou. 🙂

Abychom našli směr tam venku, tak se často potřebujeme ponořit do hlubin sebe sama. Skutečně poznat sami sebe.

Jen tak můžeme poznat okolní svět a najít si v něm své místo.

A proto letošní Nebe na Zemi startuji tématem „Plním si své sny“. K začátku roku se hodí. Funguje jako samostatný seminář, i jako začátek cyklu Nebe na Zemi. Bude to hodně o sebepoznání. Bude to opět rozmanitá a plnohodnotná cesta. Dá vám řadu odpovědí. I těch, pro které jste si nepřišli…ale vaše Duše na ně již čeká.

Mám pocit, jako kdybych přirozeně navazoval tam, kde jsme s vloni v půlce listopadu na předchozím Nebe na Zemi skončili.

Stále nechávám brány otevřené pro ty, kteří cítí volání svého srdce, své duše. Jste srdečně zváni.

Co vás tento víkend čeká?

Seminář je postavený tak, aby s každým mužem a každou ženou pracoval z místa, kde se právě v životě nachází. Čeká vás praktická inspirace na úrovni srdce, těla, duše i mysli.

Půjdeme k podstatě toho, jak se převádí osobní vize, záměry a plány do každodenního života. Je jedno, jestli máte už jasno, nebo jste na začátku. Rozkryjeme globální, nadčasové, obecně platné principy.

Dostanete však hlavně konkrétní vodítka pro své vlastní životy.

Skutečnou informaci potřebujete prožít, aby zakotvila ve vašich životech a tento seminář bude o prožívání. Bude působit prospěšně ještě dlouho po svém konání.

Na semináři podpoříte svůj kreativní proud. Ucítíte, co ten proud tvoří a jak jej s ním pracovat. Podíváte se na vize a záměry, které jsou skutečně vaše. Budete moci propustit to, co jste přejali ze svého okolí a s čím nerezonujete na úrovni srdce.

Mluvit ze srdce. Mluvit o svých plánech, vizích a záměrech s lidmi, kteří opravdu slyší a cítí.. To je hluboce léčivé.

Uvidíte, co vás podporuje. Budete objevovat svoje zdroje. Kde si bráníte tvořit a žít? Co překážky? Zdánlivě nepřekonatelné překážky jsou často iluze.

Jaký je váš potenciál v roce 2020 a jak jej realizovat? Jak se ukotvit tvořivě v každodennosti? Mohu dát svůj čas, tvořivost a energii tam, kde přináší radost a plody..

Radost je, když tvoříte pro radost ze samotného tvoření.

Výsledky jsou pak spíš bonus.

Nebe na Zemi 2020 právě začíná.

Motýl vnitřní transformace rozevírá svá křídla..

Na cyklu objevíte a integrujete zdroje síly a lásky. Podpoříte své nejbližší vztahy. Vnesete více radosti a tvořivosti do svých povolání. Objevíte ve svých životech nové cesty. Vrátíte se k radosti z prostého Bytí.

Naučíte se dávat víc pozornosti tomu, co je ve vašem životě to nejcennější. To nejcennější si zaslouží ochranu a péči. Budete čerpat z podpory na mnoha úrovních. Na společné zážitky budete ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.