Ve středověku církve ovládaly davy skrze víru. Víra může být nástrojem moci a kontroly, což si mnozí uvědomují i dnes. Jiný úhel pohledu je – že víra je nástrojem tvoření v našich životech.

Tvoření našich vztahů, profesí, zázemí, zkušeností,..Svět je stále postavený na víře.Lidé po staletí věřili, že loď z kovu by nemohla plout. To dá přece rozum. Dřevo pluje, kov se potopí. Díky této víře nikoho dlouho nenapadlo, že by mohli vytvořit celou loď z kovu, kov se používal jen jako spojovací materiál. Až v 19. století se stala hlavním stavebním materiálem velkých lodí ocel. V současnosti ví i malé dítě, že loď z oceli může plout. Je to součástí jeho zkušenosti.

Víra stále hraje prim. Dnes věří vědci v ryze materialistický model. Což je celkem paradox.

Vědci věří, že hmota generuje vědomí. To je základní vědecký předpoklad a od něj se odvíjí všechny výzkumy vědomí. Je to „překvapivé“, ale žádný vědec, který tomuto věří, ještě nenašel, kde se to vědomí v té hmotě tvoří. Je to záhada.

Místo aby přistoupili vědci k problému vědecky – a zpochybnili model, ze kterého vycházejí, tak stále dokola opakují základní chybu. Kvůli své slepé víře, které si ani nejsou vědomi.

Kde se bere vědomí? Mystici v Indii znají odpověď již po tisíce let – skrze osobní zkušenost, která pramení z meditace. Skutečný mystik pracuje jen se svou osobní zkušeností a vše ostatní zpochybňuje. V tom je víc vědec než současní vědci, kteří by se mohli od mystiků učit.

Až dnes se začíná věda potkávat se spiritualitou. Viz Gregg Braden, Bruce Lipton, Rupert Sheldrake,…tito vědci samozřejmě nejsou přijímáni mainstreamem, což je klasický proces. Z heretiků a kacířů se stávají oslavovaní badatelé až postupem času.

Jednou přijde doba, kdy každé dítě bude vědět, co je vědomí. A třeba se to bude učit i ve školách. Jak můžeme ve svých životech něco vytvořit, když nevěříme, že to je možné?

Jak mohu mít harmonický vztah, když si jej ani nedokážu představit?

Jak mohu dělat práci, která mě baví, když mi odmala vtloukali do hlavy, že nikdo nechodí rád do práce?

Jak mohu mít hojnost, když nevěřím, že jsem hoden mít dostatek?

Víra prostě hraje v životě velkou roli. Můžete mít pevnou víru v něco, nebo někoho, protože jste se o něčem přesvědčili opakovaně na vlastní zkušenost.

Ve víře je ohromná síla a spolu s osobní zkušeností vytváří pozitivní zpětnou vazbu.

Pokud však něco ještě není součástí vaší zkušenosti, je třeba nejprve uvěřit.

V něco nového, pro vás možná neuvěřitelného.

Hodí se mít dobrou představivost a schopnost vizualizace.

Hodí se uvědomit si, že tvoříme svými pocity.

Když v nějaké situaci zažijete nový pocit, je to tvoření, které nejprve probíhá uvnitř.

A když tyto nové pocity ukotvíte – pak se přenesou i ven a mění naše vztahy, práci, hojnost v životě.

Otevřete se novému, i když to zpochybňuje to, o co jste se opírali řadu let. I když to chce odvahu.

Nechte se více vést svou intuicí.

Skutečně pozorujte, co se děje kolem vás i ve vás.

Zpochybňujte vše, co je založené jen na slepé víře.

A přečtěte si životopis Leonarda da Vinci.