Mnoho z nás má osobní zkušenost, že když najdeme naplnění uvnitř, tak se většinou až „zázračně“ začne dařit i „venku“. V tom, co děláme. S kým jsme. Kde žijeme. Najednou všechny střípky naší skládačky začnou zapadat do sebe. 

Je to přirozené, protože dokud jsme nespokojení uvnitř, nikdy nedokážeme skutečně být s tím, co je v našem životě přítomné. Stále jsme ve vnitřním odporu. Často jsme v rezistenci, aniž si to uvědomujeme. 

A tak ani nevidíme všechny ty dary kolem nás. Neslyšíme to tiché vnitřní vedení. 

A pak je tady další pohled. 

Když jsme na svém „místě“, tak to přináší naplnění. 

Nejen fyzicky na správném místě.

Když tvoříme, co jsme sem na Zemi přišli tvořit, tak to je radost. Ta radost přetéká. Naše radost a radost mnoha lidí okolo nás. 

Je to pocit hlubokého smyslu. 

Je to sdílení podstaty, která se projevuje různými formami. 

Formy se mohou měnit. To znamená, že způsoby našeho tvoření a předávání se proměňují. A radost – vlastně živost – zůstává. 

Poslední roky mám kolem sebe víc a víc lidí, kteří tvoří tak, jak cítí ze své podstaty, ze své duše. Tvoří způsoby, které jsou pro ně velmi přirozené. Jsou odvážní, protože dlouho nechtěli být vidět. Dlouho se báli dát něco ze sebe do světa. Báli se hodnocení, selhání, nabývání ega a dalších věcí.

Jsou to často lidé, které znám roky. Byl jsem u toho, když hledali cestu k tomu, aby dali do světa poslání, které si je tiše dlouho volalo. 

Byli životem často vedeni k tomu, aby vyšli k komfortní zóny. Šli do velké vnitřní pravdivosti, upřímnosti a do osobního rizika. Mnohdy to bylo také o propouštění něčeho, čím si sami bránili žít život ve větší vnitřní i vnější svobodě. 

Umět propustit něco, co jste budovali roky, do čeho jste investovali spoustu energie, to je velká věc. Nechat odejít své staré bolesti, to je akt odvahy. 

Když si uvědomíte, že to tady celé je o zkušenosti a cestě… ne o vlastnění čehokoliv (kohokoliv), tak se hodně uleví. Přijde uvolnění. 

Co se děje dál?

Když jste ve svém poslání, děláte to, co vám dává smysl a v čem jsou vaše dary… 

Tak to je teprve začátek. 

Přichází další výzvy. Víc a víc jdete do síly, lásky a rozšiřujete možnosti svého tvoření. Někdy do šíře, někdy do hloubky. Ve vašich záměrech a vizích je celkově více hravosti. Zkoušíte, co bude fungovat. Díváte se, kde je to „živé“. 

Když potkám někoho, kdo skutečně žije své poslání, tak to poznám. Poznám to podle jejich energie. Jsou naplnění energií i životním smyslem. Často našli vnitřní klid.  

Existence podporuje ty, kteří přináší do Života něco nového. Podporuje ty, kteří pracují pro záměry a cíle, které je přesahují. Tvoří pro něco většího, než jsou oni sami. Nejde jim jen o přežití, zajištění, status a osobní úspěch. 

Je to pro mě vždycky velká inspirace být v kontaktu s člověkem, který tvoří ze své podstaty. A díky němu vznikají jedinečné formy, které přináší radost dalším. 

Ať už je to nějaká forma umění, statků, nových uvědomění, prostoru pro další lidi… Vždy mám radost, že mohu být u toho. Cítím vděčnost, že jsem součástí života. 

Rok 2022

Vnímám tento rok jako silný a podpůrný ve dvou rovinách. I náročný pro ty, kteří dlouho utíkali před sebou samými. A není to žádné „ezo“, prostě jen přirozené završení dlouhodobých trendů a směřování. 

Na jedné straně to bude hodně o vztazích. Mnoho lidí žije ve vztazích, které nejsou již dále udržitelné v současné formě. Jsou voláni k tomu, aby se svými vztahy pracovali skutečně vědomě. A to především znamená pracovat vědomě sám / sama se sebou. 

A na druhé straně to bude o poslání – o povolání se smyslem. Protože mnoho lidí už nemá co ztratit. Během posledních let si mnoho z nás dovolilo jít do větší vnitřní a vnější svobody. 

Objevovali jsme (a dál objevujeme), jak tvořit novými způsoby. Kolem nás se odehrává tolik absurdit, že si o to více uvědomujeme, co je přirozené, prospěšné, v souladu s celkem. V harmonii se životem. 

Život nás staví do situace, kdy už nemůžeme stát stranou. 

Můžeme bojovat, můžeme se vymezovat, ale to přinese další boj. To dává (naši) energii a nadbytek pozornosti těm, kteří tu pozornost mít nemají. 

A nebo můžeme začít tvořit tak, aby to přinášelo užitek nejen nám a našim blízkým, ale také celé společnosti. 

Každý z nás je jedinečný. Máme svou energii. Svůj životní příběh, který nás v tolika ohledech obohatil. Prošli jsme mnoha výzvami. A stále jsme tady. 

Nemusíte už ve svých životech dělat kompromisy, které vás připravují a radost, živost a energii. 

Dovolte si naslouchat tichému hlasu uvnitř vás. 

Důvěřujte si. 

Nechte se podpořit. 

Uvědomte si své zdroje. 

Vyslyšte volání svého srdce.